Stropy gęstożebrowe: rodzaje i charakterystyka

2020-04-30 17:45 Ewa Trusewicz
betonowanie stropu gęstożebrowego
Autor: Piotr Mastalerz Jest kilka typów stropów gęstożebrowych, ale wszystkie pracują w podobny sposób. Za przenoszenie zaprojektowanych obciążeń odpowiada płyta z nadbetonu ułożonego na pustakach, która musi tworzyć monolityczną konstrukcję z żebrami stropowymi

Stropy gęstożebrowe mają wielu zwolenników wśród projektantów i inwestorów. Konstrukcja stropu powstaje z elementów prefabrykowanych i układanej na nich mieszanki betonowej. Zobacz, co warto wiedzieć, aby wybrać dobre rozwiązanie z bogatej oferty rynkowej.

Zaletami stropu gęstożebrowego są prosty montaż i mały ciężar poszczególnych elementów. Dzięki temu podczas układania prefabrykatów nie trzeba korzystać z ciężkiego sprzętu, co obniża koszty inwestycji. Przenosi się je i rozkłada ręcznie, a prace mogą prowadzić dwie-trzy osoby.

montaż belek w stropie gęstożebrowym
Autor: Mariusz Bykowski Układanie prefabrykatów jest dość proste. Nie trzeba używać ciężkiego sprzętu, wystarczą pomosty robocze

Podstawowymi elementami stropu gęstożebrowego są belki, pustaki oraz nadbeton. Belki stropowe to elementy przenoszące obciążenia ze stropu na podpory (ściany, słupy, podciągi). Mają najczęściej betonową stopkę, z której jest wypuszczona stalowa kratownica. Pustaki są wypełnieniem przestrzeni między belkami i nie mają znaczenia konstrukcyjnego. To nadbeton razem ze zbrojeniem belek tworzy nośną konstrukcję stropu. Aby strop osiągnął projektowaną nośność, potrzebna jest betonowa płyta grubości co najmniej 3-4 cm z mieszanki klasy nie niższej niż C20/25.

Przeczytaj też: Jak zrobić dobry beton B20 (C16/20) samodzielnie >>>

betonowy strop gęstożebrowy
Autor: Piotr Mastalerz Pustaki, które sąsiadują z żebrami rozdzielczymi i wieńcem, muszą mieć zasklepione otwory, żeby do ich wnętrza nie dostała się mieszanka betonowa. Zwiększyłaby się przez to masa stropu i mogłoby to spowodować jego ugięcie

Stropy gęstożebrowe betonowe

Tu najpopularniejszym rozwiązaniem są stropy typu Teriva. Jest ich wiele rodzajów, różnią się grubością i rozpiętością. Nazwa handlowa często łączy się z konkretnym pustakiem stropowym. Stropy typu Teriva najczęściej stosowane w domach jednorodzinnych mają belki w rozstawie 60 cm, choć dostępne są także takie z gęściejszymi żebrami - co 45 cm.
Grubość stropu zależy od wysokości pustaków i grubości warstwy nadbetonu. Najniższe pustaki mają 21 cm, co z 3-centymetrowym nadbetonem daje strop grubości 24 cm. Na taki strop (z żebrami co 60 cm) potrzeba 0,0465 m3 mieszanki betonowej na każdy m2 powierzchni. Strop waży wówczas 268 kg/m2. Przy wyższych pustakach (26 lub 30 cm) i grubszym nadbetonie (4 cm) strop będzie grubszy (30 lub 34 cm) i cięższy (315 lub 340 kg/m2).

Ale pustaki nie różnią się tylko wymiarami, często mają inny układ komór i różną ich liczbę. Popularne pustaki z keramzytobetonu mają trzy lub cztery komory, każdy z nich waży nie więcej niż 16 kg. Gdy wypełnia się nimi pola między belkami, trzeba je dosuwać dokładnie jeden do drugiego, aby podczas betonowania mieszanka nie dostała się w otwory pustaków. Dlatego skrajne pustaki przy wieńcu stropowym i żebrach rozdzielczych muszą mieć zaślepione otwory, czyli być zadeklowane. Mogą zrobić to wykonawcy na budowie lub można kupić pustaki deklowane.

ceramiczny strop gęstożebrowy
Autor: WIENERBERGER Podczas montażu elementów stropu gęstożebrowego bardzo ważne jest odpowiednie podparcie belek nośnych. Aby po zabetonowaniu strop tworzył płaszczyznę, belki trzeba wypiętrzyć tam, gdzie będą najbardziej obciążone. Podpory podkręca się o 1-4 cm wyżej niż poziom określony w projekcie

Stropy gęstożebrowe ceramiczne

Najstarszą konstrukcją ceramicznego stropu gęstożebrowego jest strop Akermana. Jest wciąż stosowany przez projektantów, bo charakteryzuje się wysoką sztywnością. Ale jego wykonanie wymaga znacznie wyższych nakładów robocizny i w odróżnieniu od innych konstrukcji - pełnego deskowania podpartego gęsto rozmieszczonymi stemplami. Pustaki mają szerokość 30 cm i dostępne są w kilku wysokościach (od 15 do 22 cm). Rzędy pustaków ustawia się na deskowaniu mijankowo, z przesunięciem o połowę długości, a między rzędami rozkłada się zbrojenie (podłużne pręty opiera się na strzemionach zawieszonych na pustakach). Po zabetonowaniu stropu powstają w nim betonowe belki - żebra stropowe - rozstawione co 31 cm.

Nowoczesne stropy ceramiczne buduje się podobnie jak te z elementów betonowych. W wieńcach osadza się prefabrykowane belki z żelbetową lub ceramiczno-żelbetową stopką tworzące główne żebra stropu. Mają rzadszy rozstaw niż te w stropie Akermana, bo co 47, 50, 60 lub 62,5 cm (zależnie od producenta). Modularna długość belek wynosi od 1,75 do 8,25 m. Gdy stopka belki jest ceramiczna, wówczas na dolnej powierzchni stropu jest taki sam materiał. Zmniejsza to ryzyko pękania tynku układanego na suficie, bo podłoże ma takie same przyczepność i chłonność.

Gęstożebrowy strop ceramiczny jest cięższy niż ten wypełniany pustakami z keramzytobetonu. Na przykład strop z pustaków wysokości 23 cm i z belkami rozstawionymi co 50 cm z nadbetonem grubości 4 cm waży 360 kg/m2.

strop gęstożebrowy o dużej rozpiętości
Autor: Andrzej Szandomirski Gdy strop ma rozpiętość ponad 7 m, prostopadle do prefabrykowanych belek wykonuje się żebra rozdzielcze. Zapewniają współpracę żeber głównych i zapobiegają powstawaniu rys na ich styku z pustakami

Stropy dużych rozpiętości

Na uzyskanie odpowiedniej nośności stropu ma wpływ grubość warstwy nadbetonu i wysokość żeber.

Grubość stropu wzrasta więc z jego rozpiętością. Często więc stosuje się w nich wysokie pustaki, żeby między nimi powstały wysokie żebra stropowe. Jednak przy większych rozpiętościach stropu żelbetowe belki mogą się uginać pod wpływem obciążenia. Aby temu przeciwdziałać, stosuje się ich wstępne wypiętrzenie, polega ono na takim ustawieniu podpór montażowych pod belkami, aby belkom nadać ugięcie odwrotne niż końcowe i w tej pozycji się je betonuje.

Aby wyeliminować pękanie stropu o dużej rozpiętości, robi się w nim żebra rozdzielcze - trzy do 8 m i cztery powyżej 8 m. Jeśli strop będzie przenosił duże obciążenia użytkowe, projektant może przewidzieć więcej żeber.

W wielu projektach gotowych rozpiętość stropu nie przekracza 6 m, bo dawniej to była granica "możliwości" dla wielu stropów gęstożebrowych. A właśnie ta technologia jest w nich najpopularniejsza. Jednak wraz ze zmianą standardu współczesnego domu polegającą na otwieraniu przestrzeni powstały konstrukcje stropów gęstożebrowych, które bez podpór pośrednich mogą mieć rozpiętość nawet 11 m. Wykorzystuje się tu często stropy gęstożebrowe z belkami ze strunobetonu wykonane z betonu klasy C50/60 i wibroprasowanymi pustakami. Taki strop może mieć większą rozpiętość nawet z niskimi pustakami i większą powierzchnię. Dzięki temu można obniżyć jego masę. Takie belki nie wymagają również tak gęstego podparcia jak w tradycyjnym stropie gęstożebrowym.

strop gęstożebrowy z wypełniniem styropianowym
Autor: SUKIENNIK Strop gęstożebrowy ze styropianowym wypełnieniem jest najlżejszy. Ma też najwyższą izolacyjność termiczną. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdzi się jako przegroda między kondygnacją ogrzewaną a nieużytkową

Stropy gęstożebrowe o ciepłej konstrukcji

Alternatywą dla ciężkich stropów gęstożebrowych są stropy z lekkim wypełnieniem styropianowym. Kształtki styropianowe mają wysokość 20 cm i odpowiadają swym kształtem pustakom stropowym w stropie Teriva z rozstawem belek co 60 cm.

Można je dowolnie przycinać na placu budowy, aby dopasować je do wymaganej rozpiętości stropu. Układa się je podobnie jak pustaki stropowe, opierając na stopkach prefabrykowanych belek. Warstwa nadbetonu w takim stropie ma zazwyczaj 4-6 cm.

Aby wykończyć sufit w pomieszczeniach na niższej kondygnacji, trzeba wykonać na nim warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego (podobnie jak w systemach elewacyjnych ETICS). Strop z wypełnieniem styropianowym jest najlżejszym i najcieplejszym stropem gęstożebrowym - z 4-centymetrową warstwą nadbetonu waży zaledwie 188 kg/m2.

Przeczytaj też:

Strop na poddaszu: jak naprawić i wzmocnić strop >>>

Ale poprawie parametrów termicznych stropu gęstożebrowego służą też specjalne pustaki stropowe z nadlewką keramzytobetonową - pustaki Termo, przez co nie wymagają dodatkowego nadbetonu. Można też wybrać pustaki, które zamiast 3-4 komór mają ich aż 10. Komory są ułożone w trzech rzędach tak, że pionowe ścianki między nimi nie wypadają nad sobą. Dzięki temu pustaki mają lepszą izolacyjność termiczną.

Izolacja akustyczna stropu

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

zespolony strop gęstożebrowy
Autor: KONBET POZNAŃ Najnowszym rozwiązaniem wśród stropów gęstożebrowych jest strop Teriva Panel. Każdy z elementów tworzy jedno pole stropu. Strop powstaje więc znacznie szybciej niż z pustaków opieranych na belkach

Stropy zespolone: nowa generacja stropów gęstożebrowych

To nowa generacja stropów gęstożebrowych. Zamiast układać belki i na nich pustaki stropowe, wykorzystuje się większe elementy prefabrykowane, które są ich połączeniem. Takie rozwiązania są oferowane zarówno przez producentów stropów betonowych, jak i ceramicznych. Ma ono wiele zalet. Przede wszystkim montaż stropu jest o wiele krótszy, a strop jest cieńszy.

W stropie Teriva Panel prefabrykaty mają szerokość 60 cm i rozpiętość do 7,4 cm, a gotowy strop ma wysokość konstrukcyjną 15 lub 20 cm. Prefabrykaty nie mają drążeń. Kształtem przypominają formę z betonu klasy C40/50 wypełnioną mieszanką z lekkim kruszywem. Po zestawieniu paneli układa się na nich warstwę nadbetonu, która wypełnia również przestrzenie między nimi, tworząc żebra. Taki strop nie wymaga tylu podpór montażowych jak tradycyjny strop gęstożebrowy. Stemple ustawia się jedynie w połowie rozpiętości stropu, a jeśli jego rozpiętość nie przekracza 4 m, nie potrzeba ich w ogóle. Do montażu stropu Teriva Panel wystarczy lekki dźwig HDS.

Dzięki temu, że w stropie nie ma przestrzeni wypełnionych powietrzem, ma on lepszą izolacyjność akustyczną niż tradycyjna Teriva. Dolna powierzchnia paneli jest równa, więc dość łatwo wykończyć sufit w pomieszczeniu.

Nieco inne są panele ceramiczno-betonowe, mają ceramiczne wypełnienia oraz żelbetowe żebra i nadbeton. Panele podstawowe mają wysokość 23 cm i szerokość 60, 90 lub 120 cm. Dostępne są w długości 1,5-7,25 m (w module co 25 cm). Takie prefabrykaty znacznie przyspieszają budowę stropu gęstożebrowego. Są jednak produkowane na zamówienie, bo dopasowuje się je do konkretnego projektu. Do ich montażu trzeba używać dźwigu, dlatego mają fabrycznie wbudowane haki montażowe.

Przeczytaj też:

Odbiór stropu. Jak powinien być przeprowadzony >>>

Ocieplenie stropu drewnianego i betonowego na poddaszu nieużytkowym >>>

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie
KOMENTARZE