Wykonanie instalacji przed betonowaniem fundamentów

2020-01-21 10:40
Instalacja pod fundamentem
Autor: Piotr Mastalerz Wyprowadzenia rur powinno się zabezpieczyć osłonami, by nie zostały zniszczone podczas betonowania

O elementach instalacji wodnej, kanalizacyjnej, a nawet elektrycznej i napowietrzeniu kominka trzeba pamiętać już na etapie fundamentów. Wtedy też wykonuje się uziom instalacji elektrycznej oraz instalację odgromową.

Naprawa nieprawidłowo wykonanych instalacji w strefie posadowienia i pod podłogą na gruncie jest trudna i kosztowna, bo do elementów instalacji nie ma bezpośredniego dostępu. Dlatego wszystkie prace trzeba prowadzić bardzo starannie.

Instalacja wodna pod ławą fundamentową

Rury instalacji wodnej znajdujące się w gruncie muszą być ułożone poniżej głębokości przemarzania, dlatego aby wprowadzić je do wnętrza domu, trzeba je przepuścić pod ławą fundamentową. Najczęściej lokuje się tam peszel, czyli dość dużą giętką rurę, do której na późniejszym etapie wkłada się właściwą rurę doprowadzającą wodę. Od zewnętrznej strony budynku peszel powinien wystawać ponad grunt, od wewnętrznej – ponad później wykonywaną płytę z chudego betonu. Końcówka peszla musi się znajdować w miejscu planowanego przyłącza.

Uziemienie i instalacja odgromowa na etapie fundamentów

Kolejnymi elementami instalacji, o które trzeba zadbać przed ułożeniem betonu w fundamentach, są uziom elektryczny oraz instalacja odgromowa. Do ich zrobienia wykorzystuje się stalowe pręty zbrojenia fundamentów, do których spawa się lub mocuje zaciskami bednarkę, czyli stalowy płaskownik. Bednarkę przeznaczoną do uziomu wystawia się z fundamentu w miejscu, gdzie jest planowana rozdzielnica, a te do wykonania instalacji odgromowej wyprowadza się na zewnątrz w narożach budynku.

Rury kanalizacyjne ze spadkiem
Autor: Tomasz Rybarczyk Rury kanalizacyjne na całej długości prowadzi się ze spadkiem 2-3% w kierunku odpływu

Napowietrzenie kominka

Jeśli w domu przewidziano kominek, to podczas wznoszenia ścian fundamentowych nie można zapomnieć o zapewnieniu dopływu powietrza do paleniska. Otwór do przeprowadzenia rury napowietrzającej najlepiej zrobić w ścianie zachodniej, bo z tego kierunku najczęściej wieje wiatr. Rura powinna być możliwie prosta i krótka.

Instalacja kanalizacyjna pod podłogą na gruncie

Przed wykonaniem płyty z chudego betonu pod podłogę na gruncie należy w warstwie zagęszczonego piasku rozprowadzić instalację kanalizacyjną. Poziome odcinki rur kanalizacyjnych układa się zawsze ze spadkiem w kierunku odpływu ścieków. Spadek powinien wynosić 2-3%. Zarówno zbyt mały, jak i zbyt duży spadek mogą spowodować zaburzenie pracy instalacji odpływowej. Jeśli na przykład będzie on za mały, to w rurach odłoży się osad. Zakręty rur powinny tworzyć jak najmniejsze opory spływu. Do instalacji trzeba podłączyć wszystkie elementy wymagające odpływu wody i ścieków, czyli urządzenia sanitarne, odpływ w garażu, odprowadzenie skroplin z kotła grzewczego oraz odpływy techniczne. Należy też przewidzieć rewizje, które na wypadek awarii ułatwią naprawę instalacji. Wykonanie rewizji często pozwala uniknąć odkuwania warstw podłogi na gruncie. Elementy instalacji powinny być szczelnie połączone. Rury łączy się na wcisk z użyciem uszczelek (do montażu stosuje się mydło w płynie ułatwiające wciskanie elementów). Należy też dążyć do ograniczenia liczby złączek.

Wszelkie rury wyprowadzone ponad poziom płyty powinny być zabezpieczone, np. kołnierzami zrobionymi z rur o większej średnicy niż średnica rury instalacyjnej. Brak ochrony instalacji wystającej z płyty może zniweczyć jej prawidłowe wykonanie. Niezamknięte i niezabezpieczone wloty do rur są narażone na zabrudzenie i zatkanie materiałami budowlanymi.

Przed betonowaniem płyty pod podłogę na gruncie należy również sprawdzić szczelność połączeń instalacji kanalizacyjnej. Aby to zrobić, zamyka się odpływ i wypełnia się instalację wodą. Woda powinna się utrzymywać na stałym poziomie. Jeśli opada, oznacza to, że instalacja kanalizacyjna jest nieszczelna.

Kontrola tego etapu budowy i wpisy do dziennika

Kierownik budowy sprawdza:

  • połączenie bednarki ze zbrojeniem fundamentów;
  • doprowadzenie peszli;
  • doprowadzenie instalacji napowietrzającej do kominka;
  • ułożenie instalacji kanalizacyjnej pod płytą z chudego betonu (połączenia rur, spadki);
  • liczbę odpływów.

Wpis do dziennika budowy:

  • wykonanie instalacji według projektów branżowych.

Błędy na tym etapie budowy

  • ułożenie instalacji kanalizacyjnej z niewłaściwym spadkiem;
  • złe połączenie elementów instalacji kanalizacyjnej;
  • niezabezpieczenie elementów instalacji na czas budowy.

Ławy fundamentowe - jak prawidłowo je wykonać WIDEO

Ławy fundamentowe - jak prawidłowo je wykonać
O autorze
Tomasz Rybarczyk
mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk - architekt i inżynier budownictwa w jednym. Rzeczoznawca budowlany uprawniony do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej oraz do kierowania robotami budowlanymi. Pasjonat budownictwa, projektant i praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca szczególną uwagę na poprawność wykonania projektów oraz realizacji budów. Dokumentuje błędy budowlane oraz konsekwencje zmian w trakcie inwestycji. Jest autorem wielu publikacji o tematyce budowlanej.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie