Jakie pokrycie na płaski dach? Co dać zamiast papy na dach płaski?

2024-02-21 13:38

Jakie powinno być pokrycie dachu płaskiego, jaki układ warstw? Dziś jest wiele nowoczesnych technologii pozwalających na zrobienie trwałego i szczelnego pokrycia dachu płaskiego. Opisujemy poszczególne warstwy dachu płaskiego.

Spis treści

 1. Układ warstw w dachu płaskim
 2. Dach płaski: warstwa lub konstrukcja spadkowa
 3. Dach płaski: paroizolacja
 4. Dach płaski: izolacja termiczna
 5. Jakie pokrycie na dach płaski?
 6. Co zamiast papy na dach płaski?
 7. Izolacja dachu płaskiego: wideo

Układ warstw w dachu płaskim

Na dachu płaskim, niezależnie, czy jest to nowy budynek, czy remontowany, muszą być wykonane następujące warstwy:

 • warstwa lub konstrukcja spadkowa, 
 • paroizolacja,
 • izolacja termiczna,
 • pokrycie.

Układ warstw musi zapewniać wentylowanie lub odpowietrzanie stropodachu.

Dach płaski: warstwa lub konstrukcja spadkowa

Nadaje pochylenie stropodachowi, niezbędne, żeby po jego powierzchni spływała woda. Spadek tej warstwy powinien wynosić w zależności od zastosowanego pokrycia i sposobu odprowadzenia wód opadowych minimum 3%. Warstwę spadkową może tworzyć: szlichta betonowa, kruszywo (keramzyt), beton lekki (styrobet, keramzytobeton), konstrukcja drewniana (płyty, sklejka, deski ułożone na legarach albo ułożone pod kątem płyty stropowe).

Dach płaski: paroizolacja

Jako paroizolację stosuje się najczęściej folię. Folie paroizolacyjne, nazywane również paroszczelnymi (ich paroprzepuszczalność wynosi około 5 g/m² na dobę), zabezpieczają leżące nad nimi warstwy przed przenikaniem do nich pary wodnej z pomieszczeń. Paroizolację należy umieszczać pod materiałem termoizolacyjnym. Zasady układania paroizolacji są takie same jak dla dachów spadzistych. Folię układa się prostopadle do spadku i łączy na zakład. Jeśli kolejne arkusze folii są ze sobą sklejane, wówczas zakład powinien wynosić 10-15 cm, w przeciwnym razie trzeba pozostawić około 30-centymetrowy zakład.

Folie zbrojone albo z warstwą aluminium układa się zbrojeniem lub powłoką aluminiową do spodu. Folia aluminiowa odbija ciepło i w ten sposób dodatkowo ogranicza jego ucieczkę z domu.

Sprawdź też:

Dach płaski: izolacja termiczna

W dachach płaskich najczęściej stosuje się styropian, polistyren ekstrudowany albo wełnę mineralną. Grubość ocieplenia najczęściej wynosi 20-25 cm. Ocieplenie jednocześnie może być warstwą spadkową - płyty mają wtedy zmienną wysokość. Takie płyty są droższe od zwykłych, robione są na zamówienie, co zwykle trwa od dwóch do czterech tygodni. Oszczędzamy za to, nie wykonując samodzielnej warstwy spadkowej. Stosować też można systemy izolacyjno-uszczelniające, w których warstwa izolacji termicznej oklejona jest z jednej strony paroizolacją, a z drugiej papą bitumiczną.

Jakie pokrycie na dach płaski?

Mały kąt nachylenia dachu ogranicza wybór pokrycia dachowego. Na połaciach o większym nachyleniu możemy stosować blachodachówki lub blachę płaską łączoną na rąbek. Na dachach o kilkustopniowym spadku do wyboru mamy papę termozgrzewalną oraz membranę dachową z PCW. Pod blachodachówkę podobnie jak na dachu o większym spadku wystarczy rozpiąć na konstrukcji drewnianej folię dachową oraz nabić ruszt z kontrłat i łat. Blacha płaska wymaga przygotowania sztywnego poszycia. To dodatkowy element usztywniający konstrukcję dachu.

 • Tradycyjne papy bitumiczne

Do krycia dachów płaskich stosować można tradycyjne papy bitumiczne (dawniej smołowe, obecnie asfaltowe). Nie mają one zbyt dobrych parametrów technicznych, dlatego układa się trzy warstwy i klei je ze sobą lepikiem na gorąco. Takie pokrycie z papy jest najtańsze, ale wymaga częstej konserwacji i remontów.

 • Papy asfaltowe modyfikowane polimerami

Nowszą generację stanowią papy asfaltowe modyfikowane polimerami. Są odporne na wysoką i niską temperaturę, elastyczne, wolniej się starzeją. Mają budowę warstwową. Układa się je, zgrzewając ze sobą, stąd nazwa - papy zgrzewalne. Można je też kleić do podłoża. Zawsze w miejscach połączeń robi się zakłady szerokości 8-10 cm. Zwykle układa się dwie warstwy papy termozgrzewalnej, na pierwszą stosuje się papę podkładową, na drugą papę wierzchniego krycia. Są też papy dopuszczone do stosowania na pokrycia jednowarstwowe, zwykle mają grubość co najmniej 4 mm. Istnieje również możliwości krycia dachów płaskich materiałami rolowymi z tworzyw sztucznych i kauczuku, jednak nie stosuje się ich w domach jednorodzinnych.

Papy na dachu płaskim układa się w systemach dwuwarstwowych. Pierwszą warstwą jest papa podkładowa często mocowana do stropu mechanicznie. Takie rozwiązanie zalecają producenci wełny, bo trzeba ją przymocować do podłoża. Ostatecznym wykończeniem dachu jest papa termozgrzewalna z posypką, trwale połączona z warstwą podkładową dzięki zgrzaniu. Jeśli dach chce się pokryć membraną z PCW, to nie wolno jako termoizolacji użyć płyt XPS. Do styropianu (EPS) i wełny membranę mocuje się specjalistycznym klejem. Aby wszystkie warstwy były trwale połączone ze stropem, izolację termiczną trzeba zamocować do podłoża masą klejową.

Co zamiast papy na dach płaski?

Nowoczesnym zamiennikiem papy jest membrana dachowa. Opracowano je z myślą o wykorzystaniu w obiektach przemysłowych, ale coraz częściej stosowane są również na dachach płaskich domów jednorodzinnych. Więcej o membranach dachowych stosowanych na dachy płaskie jako pokrycie piszemy:

Izolacja dachu płaskiego - montaż

Izolacja dachu płaskiego: wideo

Pozostałe podkategorie