| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zagospodarowanie działki budowlanej - gdzie usytuować szambo, oczyszczalnię ścieków, studnię

Zagospodarowanie działki budowlanej - gdzie usytuować szambo, oczyszczalnię ścieków, studnię

Planując zagospodarowanie działki budowlanej, trzeba przewidzieć miejsce nie tylko na dom i garaż, ale również na inne obiekty budowlane niezbędne do funkcjonowania domu, takie jak szambo, studnia, śmietnik czy przydomowa oczyszczalnia ścieków. Podpowiadamy, jak zgodnie z prawem powinny być usytuowane te obiekty.

Możliwości usytuowania różnych obiektów towarzyszących zabudowie jednorodzinnej mogą być zdeterminowane stanem zagospodarowania działek sąsiadów. Może to skomplikować nasze plany, zwłaszcza jeśli mamy zamiar wybudować studnię lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Kwestie te zostały unormowane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przepływowe, szczelne osadniki podziemne stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do ich wstępnego oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych – pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

Trzeba natomiast zachować odpowiednią odległość od studni własnej lub sąsiada. Odległość między studnią a najbliższym przewodem rozsączającym kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód, musi wynosić co najmniej 30 m. A zatem na obszarach, gdzie są indywidualne ujęcia wody, budowa oczyszczalni będzie możliwa tylko na dużych działkach, umożliwiających zachowanie odpowiednich odległości.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Szambo i kompostownik

Na terenach, gdzie nie ma i nie planuje się w najbliższym czasie sieci kanalizacyjnej, można budować przy domach jednorodzinnych bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe (czyli szamba). Odległość pokryw i wylotów wentylacji takiego zbiornika powinna wynosić co najmniej:

 • 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (chodzi głównie o pokoje i kuchnie);
 • 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Szamba mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, nawet tuż przy niej, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej i są zachowane wymagane odległości od okien, drzwi i studni.

W przypadku działek budowlanych położonych przy zabudowanych już działkach sąsiednich gmina może w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym ustalić w decyzji o warunkach zabudowy odległości mniejsze niż podane wyżej (5 i 2 m).

Takie same odległości przewidziane są dla kompostowników o pojemności do 10 m3, a przy większej pojemności wymagane minimalne odległości wynoszą:

 • 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
 • 7,5 m od granicy działki sąsiedniej;
 • 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Studnia na działce

Jeśli w pobliżu działki nie ma wodociągu, konieczne będzie wybudowanie studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Wybierając dla niej miejsce, trzeba wziąć pod uwagę położenie innych obiektów na własnej i sąsiednich działkach. Studnia powinna być oddalona co najmniej:

 • 5 m od granicy działki (ale – uwaga! – może być bliżej granicy, pod warunkiem że na sąsiadujących działkach zostaną zachowane wskazane poniżej odległości. W takiej sytuacji można też postawić wspólną studnię na granicy dwóch działek);
 • 7,5 m od osi rowu przydrożnego;
 • 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń;
 • 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód;
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz od granicy pola filtracyjnego.

Nie ma znaczenia, czy wymienione wyżej obiekty są usytuowane na naszej działce, czy na działce sąsiada. Minimalne odległości między studnią a na przykład szambem czy oczyszczalnią ścieków dotyczą całego obszaru.

W przepisach jest mowa o studni dostarczającej wodę do spożycia przez ludzi. Studnia, z której będziemy pobierać wodę tylko do podlewania ogrodu, może być w dowolnym miejscu działki.

Śmietnik na działce

Miejsca, w których będą stały pojemniki na śmieci (na przykład zadaszone osłony), powinny się znajdować w odległości nie mniejszej niż:

 • 3 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
 • 2 m od granicy działki. Mogą one też stać na granicy, jeżeli będą się stykały z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej. Zawsze można je wybudować przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

Przeczytaj dodatkowo:
Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: koszty i...

Jeśli w pobliżu działki, na której budujesz dom, jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, musisz się...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Sprawdź, jakie pozwolenia są potrzebne, by zamontować fotoogniwa. Jakich trzeba dopełnić formalmości w...