| muratordom.pl » Ogród » Narzędzia, instalacje » Jak poradzić sobie z odśnieżaniem otoczenia domu: dobór sterowników do ogrzewania elektrycznego i określanie długości przewodów grzejnych

Jak poradzić sobie z odśnieżaniem otoczenia domu: dobór sterowników do ogrzewania elektrycznego i określanie długości przewodów grzejnych

Ogrzewanie podjazdów czy chodników wokół domu to wyczerpujące zajęcia. Dlatego warto zastanowić się, jak można się z tym uporać. Jednym z rozwiązań jest instalacja kabli lub mat grzewczych w miejscach, gdzie chcemy pozbyć się zalegającego śniegu. Jak dobrać sterowniki do takiej instalacji i skąd wiedzieć jaką długość kabla grzejnego zakupić?

Działanie i wybór sterowników i zabezpieczeń do elektrycznego podgrzewanie otoczenia domu

Elektryczne ogrzewanie otoczenia domu to nie tylko wybór kabli lub mat grzejnych. Ważnym elementem instalacji grzejnej jest sterownik. Umieszcza się go najczęściej w głównej rozdzielnicy budynku – jest przystosowany do zamocowania obok innej aparatury modułowej. Jego zadaniem jest włączanie przewodów grzejnych w odpowiednim momencie. Sterownik współpracuje z czujnikami temperatury i wilgotności. Może być wyposażony w diody sygnalizujące stan pracy systemu.

Nowoczesne sterowniki pozwalają na programowanie czułości czujnika wilgoci oraz zakresu temperatury, w którym układ ma pracować. Graniczne wartości zarówno temperatury, jak i wilgotności można ustawiać dowolnie. Z chwilą spadku temperatury poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie wzrostu wilgotności powyżej określonego progu sterownik włącza system ogrzewania. Wyłącza go po podniesieniu się temperatury i obniżeniu wilgotności. Jeżeli jest mroźnie, ale sucho, sterownik nie włącza ogrzewania, ponieważ nie ma zagrożenia oblodzeniem. Dzięki temu energia elektryczna nie jest niepotrzebnie zużywana i nie rosną bez potrzeby koszty eksploatacji sytemu.

Odśnieżanie otoczenia domu - ochrona podjazdów i chodników przed marznącym deszczem

Niektóre typy sterowników mają funkcję zabezpieczenia przed marznącym deszczem. Sterownik dobrej jakości zapewnia także kontrolę współdziałających z nim czujników (wyświetla rodzaj stwierdzonego uszkodzenia), a także rejestruje czas pracy systemu grzejnego. Do połączenia przewodów grzejnych ze sterownikiem służą odcinki tak zwanych zimnych przewodów oraz puszki i zestawy przyłączeniowe. Wolne końce przewodów grzejnych zabezpiecza się zestawami zakończeniowymi. Każdy obwód grzejny wymaga zabezpieczenia wyłącznikiem nadmiarowoprądowym dostosowanym do pobieranej mocy, czyli w praktyce do długości przewodu grzejnego. Ponieważ styki wykonawcze sterowników są dostosowane do niedużych obciążeń, w bardziej rozbudowanych systemach w dłuższych odcinkach przewodów trzeba instalować styczniki pomocnicze.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jak zabezpieczyć elektryczne podgrzewanie podjazdów i chodników wokół domu?

Niezależnie od zabezpieczenia nadmiarowoprądowego niezbędne jest zastosowanie co najmniej jednego wyłącznika różnicowoprądowego na prąd różnicowy 30 mA. Ważne dla bezpieczeństwa użytkowania (ochrona od porażeń) jest też przyłączenie do odpowiednich zacisków sterownika, pancerza przewodów grzejnych oraz obudowy czujnika wilgotności przewodu ochronnego PE.

Izolacja przewodów powinna być w kolorach zgodnych z Polską Normą (PN-HD 308 S2:2007P Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych). W związku z tym przewody fazowe (oznaczane literą L) powinny mieć izolację w kolorze czarnym, szarym lub brązowym, przewody neutralne (oznaczane literą N) zawsze niebieską, a przewody ochronne (oznaczane literami PE) zawsze żółto-zieloną. Przewody i osprzęt instalacji ogrzewającej muszą mieć stosowne atesty. Instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka.

Potrzebna długość przewodów grzejnych – jak ją obliczyć?

Szacunkowe obliczenie wymaganej długości przewodu do podgrzewania powierzchni płaskich zwykle nie nastręcza trudności. Wystarczy określić długość pojedynczego odcinka z zapasem na połączenie z sąsiednim kawałkiem i pomnożyć ją przez liczbę odcinków. Trudniej jest wyliczyć długość przewodu niezbędnego do ułożenia instalacji na schodach. Najpierw oblicza się, ile potrzeba go na jeden stopień, a potem wynik mnoży przez liczbę stopni.

WARTO WIEDZIEĆ

Obliczanie długości kabla grzejnego dla schodów

Długość przewodu zasilanego jednostronnie oblicza się według wzoru:

L = s x (n x b + 2 x a)

a - szerokość stopnia,

b – długość stopnia,

n – liczba równoległych odcinków przewodu ułożonych na jednym stopniu,

s – liczba stopni.

Wymagana długość przewodu zasilanego dwustronnie będzie większa o odcinek potrzebny do połączenia końca przewodu z punktem zasilania. Jego długość jest sumą szerokości i wysokości stopni. Można ją obliczyć, posługując się wzorem:

Lp= s (a + c)

a - szerokość stopnia,

c – wysokość stopnia.

Ponadto na każde przyłącze dla osobno zasilanego odcinka przewodu grzejnego należy przyjąć odpowiedni zapas.

Jak poradzić sobie z zamarzniętymi rynnami i rurami spustowymi?

Przewodów grzejnych można używać także do ogrzewania rynien i rur spustowych – ułożone w rynnach zapobiegną zamarzaniu w nich wody, poprowadzone w rurach spustowych uchronią je przed zatykaniem przez korki lodowe. Jeśli dodatkowo na krawędzi dachu zostaną ułożone kable ułatwiające topnienie śniegu zalegającego na jego połaci, można się nie obawiać problemów z nawisami soplami śnieżnymi i zwisającymi z dachu. Szerokość podgrzewanej strefy dachu zależy od jego ukształtowania. Przewody można ułożyć w linii prostej wzdłuż rynien albo faliście w pobliżu krawędzi dachu, wtedy obejmą działaniem większy obszar. Można je przymocować do dachu podczas budowy domu albo już w czasie jego użytkowania. Aby nie uszkodzić izolacji kabla, należy to robić w temperaturze powyżej zera.

Kabel zabezpieczający rury spustowe musi sięgać od połaci dachu aż za strefę przemarzania, czyli mniej więcej 1 m poniżej poziomu terenu. Typ przewodu, jego moc i inne elementy systemu dobiera się indywidualnie do każdego dachu. Potrzebną długość przewodu określa się zazwyczaj na podstawie danych katalogowych producenta lub wzorów uwzględniających miejsce ułożenia, liczbę przyłączy itp.

Jak wygląda i działa instalacja elektryczna podgrzewania rynien i rur spustowych?

Oprócz przewodów grzejnych w instalacji montuje się czujniki temperatury i wilgoci. Na podstawie ich wskazań sterownik w łącza ogrzewanie na takich samych zasadach jak w przypadku ogrzewania powierzchni i ciągów komunikacyjnych, czyli w tedy, gdy jednocześnie zostaną zarejestrowane wzrost wilgotności i spadek temperatury poniżej zadanej wartości. Dzięki temu ogrzewanie nie będzie niepotrzebnie włączane, czyli w miarę możliwości oszczędne. Niezależnie od tego, jeżeli zainstaluje się przewody zmiennooporowe, pobór mocy będzie się automatycznie dostosowywał do temperatury otoczenia, co oznacza dodatkową oszczędność. Instalacja przeciwoblodzeniowa nie wymaga obsługi ze strony użytkownika.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Jak układać instalację elektryczną w ogrodzie?

Instalacja elektryczna w ogrodzie powinna być przemyślana. Co więcej, warto układanie kabli elektrycznych...

Gdzie odprowadzać deszczówkę? Sposoby na...

Aby uchronić ściany i fundamenty przed zawilgoceniem, należy odprowadzać deszczówkę, gromadzoną przez...

Kompostownik w ogrodzie: jak zrobić, gdzie...

Kompostownik to bardzo dobry sposób na zagospodarowanie resztek roślinnych. Pozbędziesz się liści,...

Jesień w ogrodzie: dmuchawa do liści. Sprawdź,...

Jesień to czas porządków w ogrodzie. Spadające z drzew liście to zagrożenie dla kondycji trawnika....

Kosiarki spalinowe. Jak o nie dbać, żeby jak...

Porządna kosiarka spalinowa to nie zabawka. Sporo kosztuje i przez pół roku jest w ciągłym użyciu....

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT