| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie olejowe » Ogrzewanie olejowe - zasady bezpieczeństwa montażu i użytkowania

Ogrzewanie olejowe - zasady bezpieczeństwa montażu i użytkowania

Ogrzewanie olejowe to wygodny sposób zaopatrzenia w ciepło domów oddalonych od sieci gazowej. Jednak decyzja o takim właśnie sposobie ogrzewania domu, niesie za sobą szereg rozwiązań, które trzeba zastosować podczas montażu pieca olejowego i zbiornika na olej. Zobacz, jakie są zasady bezpieczeństwa przy ogrzewaniu olejowym.

Autor: Piotr Mastalerz

Ze względów bezpieczeństwa zbiornik z olejem opałowym warto postawić w wydzielonym murowaną ścianą osobnym, niepołączonym z wnętrzami mieszkalnymi, pomieszczeniu wyposażonym w: obmurowanie  zabezpieczające przed rozpłynięciem się oleju do innych pomieszczeń, drzwi przeciwpożarowe, wentylację grawitacyjną.

Ze względu na komfort obsługi i zbliżone wydatki inwestycyjne olej opałowy jest rozsądną alternatywą dla innych nośników energii. Jednak eksploatacja oleju opalowego, związana również z kosztem transportu i magazynowania,  jest droższa niż na przykład gazu ziemnego. 

W czym olej opałowy jest lepszy od...

  • gazu ziemnego - podobnie jak gaz płynny przechowuje się go w zbiorniku, dlatego można z niego korzystać w gospodarstwach domowych położonych z dala od sieci gazowej. Zapas paliwa w zbiorniku zapewnia długotrwałą bezawaryjną pracę ogrzewania.
  • paliw stałych - jest od nich wygodniejszy w użyciu. Nowoczesne piece olejowe są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe. Gwarantują całkowite spalanie i emitują czyste spaliny. Podczas spalania oleju nie powstają – jak przy spalaniu paliw stałych – wymagające składowania odpady.
  • gazu płynnego i energii elektrycznej - koszty ogrzewania domu olejem są niższe. Niestety, oleju nie da się – tak jak gazu płynnego, prądu czy gazu ziemnego – wykorzystać również do gotowania na kuchenkach.
ZDANIEM SPECJALISTY

Bezpieczne ogrzewanie olejem opałowym

Ogrzewanie olejem opałowym stwarza wprawdzie zagrożenie pożarowe, ale stosując się do podstawowych wskazań prewencyjnych, można je zminimalizować.

  • Najkorzystniej jest umieścić zbiornik z olejem w wydzielonym murowaną ścianą osobnym, niepołączonym z wnętrzami mieszkalnymi, pomieszczeniu wyposażonym w: obmurowanie  zabezpieczające przed rozpłynięciem się oleju do innych pomieszczeń, drzwi przeciwpożarowe, wentylację grawitacyjną oraz w szczelną oprawę oświetleniową z włącznikiem na zewnątrz pomieszczenia. Zbiornik można też umiejscowić pod ziemią; musi on być wówczas przykryty co najmniej 30-centymetrową warstwą ziemi i usytuowany w miejscu, w którym nie odbywa się ruch pojazdów.
  • Urządzenia i elementy instalacji muszą mieć atest dopuszczający do kontaktu z cieczą ropopochodną. Montaż instalacji winno się powierzyć specjaliście z serwisu producenta urządzeń. 
  • Przewody z olejem przechodzące przez ściany muszą być zabezpieczone tuleją, a poprowadzone w gruncie – dodatkową rurą ochronną. Przewód do napełniania zbiornika musi mieć spadek w kierunku zbiornika, a jego nasada – osłonę ochronną.
  • Zbiornik na olej opałowy musi być zabezpieczony przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa w razie awarii; służą temu: zawór odcinający dopływ oleju do kotła, wskaźnik poziomu oleju, ogranicznik napełnienia i sygnalizator przecieków.
  • Stan pracującej instalacji należy na bieżąco kontrolować, a pierwszemu w sezonie grzewczym uruchomieniu kotła poświęcić szczególną uwagę.
  • W bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni i pomieszczenia ze zbiornikiem oleju trzeba umieścić gaśnicę (proszkową lub śniegową).

Michał Witkowski, ekspert PZU

Przeczytaj dodatkowo:
Jak zaprojektować kotłownię z piecem na olej...

Kotłownia z piecem na olej opałowy musi spełniać wiele warunków, które zagwarantują ci...

Piece na olej: co zawiera nowoczesne wyposażenie?

Piece na olej opałowy są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe, a więc wygodne w eksploatacji. Występują w...

Zużycie oleju opałowego. Jak oszacować...

Orientacyjne zapotrzebowanie na olej opałowy do ogrzewania domu można określić na podstawie powierzchni domu...

Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki...

Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych...

Piec na olej: to musisz o nim wiedzieć

Olej opałowy wymaga zastosowania kotłów innych niż gazowe, chociaż kocioł olejowy można przystosować...

Energia elektryczna, drewno i olej opałowy. Cena...

Gaz i węgiel to wciąż najbardziej popularne sposoby ogrzewania domu. Jednak do ogrzania domu można...