| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie olejowe » Ogrzewanie olejowe - zasady bezpieczeństwa montażu i użytkowania

Ogrzewanie olejowe - zasady bezpieczeństwa montażu i użytkowania

Ogrzewanie olejowe to wygodny sposób zaopatrzenia w ciepło domów oddalonych od sieci gazowej. Jednak decyzja o takim właśnie sposobie ogrzewania domu, niesie za sobą szereg rozwiązań, które trzeba zastosować podczas montażu pieca olejowego i zbiornika na olej. Zobacz, jakie są zasady bezpieczeństwa przy ogrzewaniu olejowym.

Autor: Piotr Mastalerz

Ze względów bezpieczeństwa zbiornik z olejem opałowym warto postawić w wydzielonym murowaną ścianą osobnym, niepołączonym z wnętrzami mieszkalnymi, pomieszczeniu wyposażonym w: obmurowanie  zabezpieczające przed rozpłynięciem się oleju do innych pomieszczeń, drzwi przeciwpożarowe, wentylację grawitacyjną.

Ze względu na komfort obsługi i zbliżone wydatki inwestycyjne olej opałowy jest rozsądną alternatywą dla innych nośników energii. Jednak eksploatacja oleju opalowego, związana również z kosztem transportu i magazynowania,  jest droższa niż na przykład gazu ziemnego. 

W czym olej opałowy jest lepszy od...

  • gazu ziemnego - podobnie jak gaz płynny przechowuje się go w zbiorniku, dlatego można z niego korzystać w gospodarstwach domowych położonych z dala od sieci gazowej. Zapas paliwa w zbiorniku zapewnia długotrwałą bezawaryjną pracę ogrzewania.
  • paliw stałych - jest od nich wygodniejszy w użyciu. Nowoczesne piece olejowe są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe. Gwarantują całkowite spalanie i emitują czyste spaliny. Podczas spalania oleju nie powstają – jak przy spalaniu paliw stałych – wymagające składowania odpady.
  • gazu płynnego i energii elektrycznej - koszty ogrzewania domu olejem są niższe. Niestety, oleju nie da się – tak jak gazu płynnego, prądu czy gazu ziemnego – wykorzystać również do gotowania na kuchenkach.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

ZDANIEM SPECJALISTY

Bezpieczne ogrzewanie olejem opałowym

Ogrzewanie olejem opałowym stwarza wprawdzie zagrożenie pożarowe, ale stosując się do podstawowych wskazań prewencyjnych, można je zminimalizować.

  • Najkorzystniej jest umieścić zbiornik z olejem w wydzielonym murowaną ścianą osobnym, niepołączonym z wnętrzami mieszkalnymi, pomieszczeniu wyposażonym w: obmurowanie  zabezpieczające przed rozpłynięciem się oleju do innych pomieszczeń, drzwi przeciwpożarowe, wentylację grawitacyjną oraz w szczelną oprawę oświetleniową z włącznikiem na zewnątrz pomieszczenia. Zbiornik można też umiejscowić pod ziemią; musi on być wówczas przykryty co najmniej 30-centymetrową warstwą ziemi i usytuowany w miejscu, w którym nie odbywa się ruch pojazdów.
  • Urządzenia i elementy instalacji muszą mieć atest dopuszczający do kontaktu z cieczą ropopochodną. Montaż instalacji winno się powierzyć specjaliście z serwisu producenta urządzeń. 
  • Przewody z olejem przechodzące przez ściany muszą być zabezpieczone tuleją, a poprowadzone w gruncie – dodatkową rurą ochronną. Przewód do napełniania zbiornika musi mieć spadek w kierunku zbiornika, a jego nasada – osłonę ochronną.
  • Zbiornik na olej opałowy musi być zabezpieczony przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa w razie awarii; służą temu: zawór odcinający dopływ oleju do kotła, wskaźnik poziomu oleju, ogranicznik napełnienia i sygnalizator przecieków.
  • Stan pracującej instalacji należy na bieżąco kontrolować, a pierwszemu w sezonie grzewczym uruchomieniu kotła poświęcić szczególną uwagę.
  • W bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni i pomieszczenia ze zbiornikiem oleju trzeba umieścić gaśnicę (proszkową lub śniegową).

Michał Witkowski, ekspert PZU

Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki kocioł olejowy wybrać?

Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zbiornik na olej na zewnątrz – w jakiej...

W przypadku oleju opałowego na wybór rodzaju zbiornika mają wpływ głównie ilość dostępnego...

Zużycie oleju opałowego. Jak oszacować...

Orientacyjne zapotrzebowanie na olej opałowy do ogrzewania domu można określić na podstawie powierzchni domu...

Zbiornik na olej opałowy: jednopłaszczowy czy...

Zbiornik na olej opałowy to podstawowy element całego systemu ogrzewania olejowego w domu. Sam olej opałowy...

Dobieramy moc grzewczą pieca do c.o. - poradnik

Piec do c.o. musi mieć odpowiednią moc grzewczą, aby w zupełności odpowiadał zapotrzebowaniu na ciepło danego...

Współpraca kotła olejowego z instalacją...

Kocioł olejowy wyposażony w pompę obiegową może współpracować z instalacją centralnego ogrzewania...