Warunki jakie powinien spełniać magazyn oleju i kotłownia na kocioł olejowy

2018-04-16 16:15
Instalacja olejowa z zamontowanym filtrem oleju
Autor: Mariusz Bykowski Filtr oleju zamontowany na instalacji olejowej przed kotłem ma zabezpieczyć dysze przed zatkaniem zanieczyszczeniami znajdującymi się w paliwie.

W domach jednorodzinnych z ogrzewaniem olejowym, kocioł najczęściej umieszcza się w piwnicy lub na parterze budynku. Nowoczesne kotły olejowe mogą być również instalowane w kuchni, ale wtedy pomieszczenie to musi spełniać odpowiednie warunki.

Gdzie zamontować kocioł olejowy?

Budując nowy dom, warto zatroszczyć się o to, by znalazło się w nim pomieszczenie specjalnie przeznaczone na kocioł i magazyn oleju, zgodne z wymaganiami, a nie z trudem przystosowywane do wymogów stawianych takim miejscom. Jeśli w budynku wymienia się kocioł (np. na paliwo stałe lub gaz płynny) na nowy olejowy, trzeba zadbać także o miejsce na zbiornik (zbiorniki) oleju. Po wymianie kotła węglowego na olejowy pomieszczenie przeznaczone dotychczas na skład opału można wykorzystać na magazyn oleju.

W pewnych sytuacjach przy wymianie kotła na olejowy i próbie znalezienia miejsca na zbiornik paliwa problemem może się okazać niedopasowanie jego wielkości do drzwi potencjalnego magazynu oleju. Zbyt wąskie mogą uniemożliwić wstawienie go do pomieszczenia, a poszerzenie ich nie zawsze jest proste. Jeśli znajdują się w ścianie nośnej, przed ich powiększeniem trzeba będzie zasięgnąć opinii konstruktora. Zamiast powiększać drzwi, można też zdecydować się na baterię mniejszych zbiorników, których wymiary będą odpowiednie, a łączna pojemność wystarczająca do zapewnienia ciągłego zasilania kotła przez cały sezon grzewczy.

Wymagania jakie musi spełniać kotłownia na olej opałowy

Kotły olejowe o mocy do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, na przykład kuchniach, natomiast urządzenia o większej mocy – wyłącznie w wydzielonych kotłowniach.

Wysokość pomieszczenia z kotłem olejowym nie może być mniejsza niż 2,2 m i jednocześnie jego kubatura musi być większa niż 8 m3.

Wymagania stawiane są również podłogom i ścianom. W pomieszczeniu z kotłem na olej opałowy, znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, podłoga i ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek wodoszczelności dotyczy także wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz ścianach do wysokości 10 cm. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię muszą mieć klasę odporności ogniowej EI60 (E – szczelność ogniowa w minutach, I – izolacja ogniwa w minutach), drzwi i inne zamknięcia – EI30.

Palniki kotłów olejowych podczas pracy hałasują i wytwarzają drgania. Dlatego pomieszczenia techniczne, w których są zainstalowane, mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie lokali przeznaczonych na stały pobyt ludzi tylko pod warunkiem spełnienia norm dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i szkodliwych drgań.

Prawidłowo dobrany komin a odprowadzenie spalin

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania kotła ma właściwie dobrany komin. Podczas ciągłej pracy palnika z minimalną mocą temperatura spalin w kominie powinna się utrzymywać powyżej 160°C. Jeśli okaże się niższa, na ściankach komina będzie następowała kondensacja pary wodnej. W celu regulacji pracy zaleca się montowanie regulatora ciągu. Pozwala on na stabilizację ciągu, eliminuje wykraplanie się wilgoci w kominie i zmniejsza straty cieplne.

Elementy łączące kocioł olejowy z kominem należy zaizolować termicznie. Przy modernizacji kotłowni zwykle się okazuje, że komin ma zbyt duży przekrój lub nie może pracować ze spalinami o niskiej temperaturze. Aby dostosować go do nowych wymagań, można – o ile da się to technicznie zrealizować – wprowadzić do wnętrza rurę ze stali nierdzewnej o odpowiednim przekroju.

Komin współpracujący z kotłem olejowym powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej, ponieważ ze względu na wyższą zawartość siarki w oleju niż w innych paliwach jest bardziej narażony na ich niszczące działanie.

Kocioł olejowy z zamkniętą komorą spalania nie musi mieć tradycyjnego komina. Przewody powietrzno-spalinowe mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jednak tylko wtedy, gdy moc kotła nie przekracza 21 kW, a wylot przewodu znajduje się co najmniej 2,5 m nad poziomem terenu. W innych przypadkach przewód powietrzno-spalinowy trzeba wyprowadzić przez dach, tak jak zwykły komin.

Instalacja olejowa - na co zwrócić uwagę

Do palnika kotła olej jest dostarczany przewodami olejowymi ze zbiornika. Przepływając nimi, powinien mieć temperaturę wyższą od tej, w której wydziela się z niego parafina. W przeciwnym razie parafina zatka przewody i uniemożliwi pracę kotła. Tam, gdzie jest magazynowany i transportowany olej opałowy, temperatura nie powinna spaść poniżej -10°C. Aby nie doszło do nadmiernego wychłodzenia przewodów transportujących olej, jego magazyn oraz inne pomieszczenia, przez które przebiega instalacja olejowa, powinny być ogrzewane. Jeśli nie są, instalacja musi być dobrze zaizolowana albo wyposażona w elektryczne kable grzewcze. To skuteczny sposób jej zabezpieczenia przed wychłodzeniem, ale ponieważ wymaga zasilania energią elektryczną – także bardziej kosztowny.

Bardzo ważnym elementem instalacji jest filtr oleju, który zabezpiecza dysze przed zatkaniem zanieczyszczeniami stałymi, które mogą się w nim znaleźć. W filtrze znajduje się siatka metalowa lub z tworzywa sztucznego, którą trzeba od czasu do czasu czyścić z nagromadzonych zanieczyszczeń. Zaleca się też zamontowanie odpowietrznika umożliwiającego dokładne odpowietrzenie instalacji przed palnikiem. Skutki występowania powietrza w instalacji są takie same jak towarzyszące zjawisku kawitacji – nieprawidłowe funkcjonowanie palnika i drgania mechaniczne. W miarę możliwości trzeba też zadbać o ograniczenie strat ciśnienia w przewodach przesyłowych. Powinny one być jak najkrótsze i mieć jak najmniejszą liczbę kolan.

Zbiorniki na olej opałowy - montaż i przechowywanie

Konieczność przechowywania zapasu paliwa w zbiornikach to druga, obok stosunkowo wysokich kosztów eksploatacji, wada ogrzewania olejowego. Olej opałowy magazynuje się w pojemnikach z polietylenu PE-HD lub blachy stalowej, jedno- lub dwupłaszczowych. Można je łączyć po kilka w baterie dopasowane kształtem do kształtu pomieszczenia i objętością – do zapotrzebowania na paliwo. Pojedyncze zbiorniki lub ich baterie w magazynach oleju opałowego muszą mieć przewody do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju.

Przepisy wymagają, aby bateria składała się ze zbiorników tego samego rodzaju i wielkości. Pojemnik powinien być odpowiednio zabezpieczony przed przenikaniem zapachu oleju, a magazyn dobrze wentylowany. W przeciwnym razie zapach oleju opałowego będzie się roznosił po całym budynku.

Magazyn oleju powinien spełniać następujące wymagania

Temperatura zapłonu oleju opałowego wynosi 70-120°C, dlatego zalicza się go do III klasy cieczy palnych. Przepisy wymagają, aby magazyn oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C był zlokalizowany w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku oraz by jego ściany wewnętrzne i stropy miały klasę przeciwpożarową EI120, a drzwi – EI60.

W całości lub części magazynu oleju musi być zrobiona wanna z izolacji szczelnej na przenikanie oleju o pojemności jednego zbiornika. Można jej nie robić, jeśli pojemnik jest dwupłaszczowy.

Mały zbiornik o pojemności do 1 m3 można ustawić w tym samym pomieszczeniu co kocioł, pod warunkiem że zostaną spełnione następujące wymagania:

  • odległość zbiornika od kotła nie będzie mniejsza niż 1 m,
  • będzie on oddzielony od kotła murowaną ścianką o grubości co najmniej 12 cm, o co najmniej 30 cm wyższą i 60 cm szerszą od kotła, zbiornik zostanie umieszczony w wannie wychwytującej.

Pomieszczenie magazynu trzeba ogrzewać do temperatury wyższej od temperatury mętnienia oleju, aby nie wydzielała się z niego parafina zatykająca przewody transportujące olej. Do ogrzewania pomieszczeń ze względów pożarowych należy wykorzystywać grzejniki wodne włączone do instalacji centralnego ogrzewania. Pomieszczenie powinno mieć okno oraz w widocznym miejscu pianowe urządzenie gaśnicze.

Wentylacja pomieszczeń kotłowni i magazynu

Odpowiednia wentylacja pomieszczeń kotłowni i magazynu oleju gwarantuje prawidłowe działanie kotła. Kotłownia na olej powinna mieć zapewniony nawiew i wywiew powietrza do wentylacji, a także nawiew niezbędnej ilości powietrza do właściwej pracy kotła. Z kolei magazyn oleju musi mieć wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą dwie do czterech wymian powietrza na godzinę, co pozwala na usunięcie zapachu oleju z pomieszczenia.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają