| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Oczyszczanie ścieków: przydomowa oczyszczalnia biologiczna i z osadem czynnym

Oczyszczanie ścieków: przydomowa oczyszczalnia biologiczna i z osadem czynnym

W przydomowych oczyszczalniach biologicznych lub oczyszczalniach z osadem czynnym oczyszczanie ścieków odbywa się w zamkniętych zbiornikach, bez jakiegokolwiek wpływu na otoczenie. Dzięki temu powierzchnia konieczna do zainstalowania takiej oczyszczalni jest znacznie mniejsza. Wyjaśniamy, jak działają oczyszczalnie biologiczne i z osadem czynnym.

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne są sprzedawane w postaci gotowych zestawów składających się ze zbiornika wypełnionego naturalnym materiałem filtracyjnym (na przykład skałą wulkaniczną, tłuczniem, żwirem) lub kształtkami z tworzywa, pompy, sprężarki oraz zespołu zasilająco-sterującego. 

Jak działa oczyszczalnia biologiczna

Na powierzchni materiału filtracyjnego rozwija się błona biologiczna składająca się z mikroorganizmów.

Górna część złoża jest zraszana ściekami wstępnie podczyszczonymi w osadniku. Spływając w dół, ścieki kontaktują się z mikroorganizmami, które absorbują zanieczyszczenia i zużywają je do swoich potrzeb życiowych. W ten sposób ilość zanieczysz- czeń zmniejsza się o ponad 95%. Dodatkowy osadnik, tak zwany wtór- ny, umieszczony za zbiornikiem ze złożem biologicznym może jeszcze zwiększyć efektywność oczyszczania, zatrzymując zawiesiny i resztki błony biologicznej. Gromadzący się w nim osad jest z powrotem pompowany do osadnika wstępnego, miesza się ze świeżymi ściekami i ponownie trafia na złoże biologiczne.

Procesy zachodzące w zbiornikach oczyszczalni są odizolowane od otoczenia, dlatego ani przepuszczalność gruntu, ani poziom wód gruntowych nie mają znaczenia dla jej funkcjonowania.

Warunki konieczne do budowy oczyszczalni biologicznej

Na zbiornik ze złożem potrzeba kilka metrów kwadratowych powierzchni.

Przez złoże musi stale przepływać powietrze – grawitacyjnie lub w sposób wymuszony przez wentylator. Złoże trzeba raz w roku przepłukać. Oczyszczalnia biologiczna wymaga doprowadzenia do niej energii elektrycznej i zużywa jej 1-1,5 kWh/dobę. Jest odporna na niską temperaturę.

Oczyszczone ścieki są odprowadzone do rowów melioracyjnych, rzek, a w sprzyjających warunkach – do gruntu.

Oczyszczalnia z osadem czynnym

Przydomowe czyszczalnie z osadem czynnym oprócz osadnika wstępnego mają bioreaktor zawierający swobodnie pływające mikroorganizmy (nazywane osadem czynnym), rozwinięte z wyselekcjonowanego szczepu bakterii zaszczepionego w zbiorniku podczas uruchamiania oczyszczalni. Powodują one tlenowy rozkład zanieczyszczeń (substancji organicznych) zawartych w ściekach.

Bioreaktor składa się niekiedy z dwóch komór, z których pierwsza jest osadnikiem wstępnym, w drugiej znajduje się zawiesina z mikroorganizmów.

Zasada działania oczyszczalni z osadem wstępnym

Aby oczyszczanie ścieków było skuteczne, osad czynny musi być stale zawieszony w ściekach i w tym celu jest napowietrzany.

Rozkładające się zanieczyszczenia zwiększają swoją objętość, tworząc coraz większe i cięższe kłaczki, które opadają na dno zbiornika i tam gromadzą się w postaci osadu, a oczyszczona ciecz jest odprowadzana do wód powierzchniowych lub gruntu przez drenaż rozsączający albo studnię chłonną.

W większości oczyszczalni osad z dna bioreaktora jest zawracany do osadnika gnilnego. Przepływ ścieków przez bioreaktor jest wymuszany przez pompy.

Prawidłowe działanie układu zapewnia automatyczny zespół zasilająco-sterujący. Na bioreaktor potrzeba około 6 mkw.  powierzchni. Duże znaczenie dla jego prawidłowej pracy ma równomierny dopływ ścieków, więc w czasie wakacji lub urlopu, kiedy jest ich mniej, powinien pracować w tak zwanym trybie wakacyjnym, w którym rzadziej odbywa się napowietrzanie.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Jak przygotować i wykończyć podłogę pod prysznic...

Jeżeli nie chcesz w swojej łazience montować tradycyjnego brodzika możesz wykonać prysznic bez brodzika....

Budowa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków...

Budowę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków najlepiej zaplanować na okres od wiosny do jesieni. W...

Z czego rury kanalizacyjne? Wybieramy rury...

Rury kanalizacyjne: rodzaje. Instalacja kanalizacyjna w domu jednorodzinnym może być wykonana z...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Zatkana rura. Przepychanie rury kanalizacyjnej

Gdy z umywalki nie chce spływać woda to znak, że rura kanalizacyjna jest zatkana. Przepychanie rury możesz...