| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Izolacja rur: jak dopasować otulinę do rodzaju rur

Izolacja rur: jak dopasować otulinę do rodzaju rur

Koszt zakupu izolacji rur nie jest wysoki w porównaniu z korzyściami. Wykonanie otuliny rur pozwala ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć koszty ogrzewania. Zobacz z czego wykonać izolację w zależności od rodzaju rur. Jak izolować rury centralnego ogrzewania, a jak instalacji chłodniczych.

Chcąc zmniejszyć straty ciepła, zwykle zaczynamy od izolacji ścian, dachu, okien. Następnie koncentrujemy się na doborze energooszczędnych urządzeń i instalacji. Dopiero potem przychodzi pora na zaizolowanie instalacji, które zapobiega niekontrolowanym stratom ciepła. Kiedyś często wręcz z tego rezygnowano. Tymczasem koszt zakupu izolacji nie jest duży w stosunku do uzyskanych korzyści.

Izolacja rur c.o. i ciepłej wody

Rury izoluje się po to, by ograniczyć straty ciepła. Jm mniej obniży się temperatura wody grzejnej na odcinku od źródła ciepła do grzejnika, tym lepiej.

Jeśli temperatura wody dopływającej do grzejnika będzie zbliżona do temperatury wody opuszczającej źródło ciepła (kocioł), dom będzie można ogrzać za pomocą stosunkowo małych grzejników.

Jeżeli woda zasilająca znacznie się ochłodzi, przepływając przez instalację, do osiągnięcia takiego samego efektu będą potrzebne grzejniki o znacznie większych gabarytach.

Rury z wodą grzejną ułożone w podłodze w ogrzewanych pomieszczeniach nie muszą być prowadzone w otulinach izolacyjnych. Wystarczy je ułożyć na warstwie styropianu i ciepło będzie oddawane przez instalację tylko do pomieszczenia, które jest ogrzewane. Jednak drewniana posadzka (parkiet, deski czy mozaika) może się wtedy rozsychać.

Izolowanie odcinków instalacji prowadzonych po wierzchu ścian pełni – oprócz zabezpieczenia przed utratą ciepła – także inną funkcję. W przypadku instalacji wysokotemperaturowych stanowi ochronę przed poparzeniem.

Izolacja rur instalacji chłodniczych

Temperatura czynnika płynącego w rurach instalacji chłodniczych różni się często zaledwie o kilka stopni od temperatury otoczenia. Dlatego powodem izolowania rurociągów chłodniczych jest nie tyle chęć ograniczenia strat ciepła, ile konieczność zabezpieczenia przed wykraplaniem się na ich zimnej powierzchni pary wodnej z powietrza. Ilość wody pojawiającej się wtedy na ściankach rur bywa tak duża, że może dojść do zalania pomieszczenia, przez które są one prowadzone.

Para wodna może się wykraplać także na ściankach rur z zimną wodą wodociągową wykonanych ze stali, jeśli są poprowadzone przez pomieszczenia o dużej wilgotności.

Dlatego również one powinny być zaizolowane termicznie. Dodatkowym powodem, dla którego dobrze jest wykonać taką izolację, jest ogrzewanie się zimnej wody w rurach biegnących w niewielkiej odległości od rur z ciepłą wodą (zwykle prowadzi się je równolegle).

Z czego otulina rur?

Najczęściej używane jako izolacje w instalacjach są wełna mineralna, pianki poliuretanowe, polietylen spieniony, kauczuk syntetyczny. Otuliny są często dodatkowo zabezpieczone okładzinami z folii aluminiowej lub z PCW chroniącymi je przed uszkodzeniem i przenikaniem pary wodnej.

Izolacje rur z pianki polietylenowej są najpopularniejsze. Wykorzystuje się je przede wszystkim do izolowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, ale także w chłodnictwie. Mają dobre właściwości izolacyjne w temperaturze od -80 do +105°C – bez względu na to, czy powietrze wokół jest suche, czy wilgotne. Nie wchłaniają pary wodnej, ale mogą się kurczyć pod wpływem wysokiej temperatury. Izolacja z pianki poliuretanowej zachowuje dobre właściwości izolacyjne w temperaturze od -50 do +140°C. Pianki są produkowane jako sztywne, półsztywne i elastyczne. Ich parametry zależą od gęstości (10-250 kg/m³). Są odporne na działanie chemikaliów, ale trzeba pamiętać, że niszczeją pod wpływem promieni słonecznych.

Izolacje z wełny mineralnej oraz szklanej wykorzystuje się w kotłowniach i instalacjach przemysłowych. Wynika to z ich odporności na wysoką temperaturę (mineralnej do +250°C, szklanej do +500°C). Obie nie kurczą się pod jej wpływem, nie kruszą się i nie topią. Nie chłoną też wilgoci. Wełna szklana ma lepsze właściwości izolacyjne i jest bardziej elastyczna niż mineralna.

Kształtki styropianowe stosuje się do izolowania niektórych elementów instalacji (np. armatury, pomp obiegowych, wymienników). Można ich używać do temperatury +80°C. Styropian nie zatrzymuje wilgoci, jest sztywny i nieodporny na rozpuszczalniki organiczne zawarte na przykład w farbach, lakierach i klejach. Przy niedokładnym dopasowaniu sąsiednich elementów na ich styku pojawiają się mostki termiczne powodujące straty ciepła.

Izolacje z plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczuku są stosowane przede wszystkim w chłodnictwie i klimatyzacji. Są bardzo elastyczne, odporne na oleje i chemikalia oraz promienie UV. Mają wysoki współczynnik przenikania dyfuzyjnego pary wodnej. Dopuszczalna temperatura stosowania: od -80 do +95°C.

Przeczytaj dodatkowo:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo...

Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego izolatora. Jedną...

Folie hydroizolacyjne. Z których rodzajów...

Folia hydroizolacyjna nie może przepuszczać wilgoci ani wody nawet pod dużym ciśnieniem, dlatego jest to...

Izolacja dachu skośnego – zrób to dobrze, a...

Ocieplenie domu jest inwestycją na lata. 70% energii wykorzystywanej przez budynki, to właśnie energia zużyta...

Mostki termiczne na poddaszu użytkowym. Jak...

Analizując straty ciepła w budynkach mieszkalnych, stwierdza się że dach stanowi potencjalnie największą...