Centralne ogrzewanie. Jak prowadzić rury do c.o.?

2009-10-05 2:00 Agata Kosiarska
Rury do c.o.
Autor: Piotr Mastalerz W instalacji c.o. rury rozprowadza się zazwyczaj na dwa podstawowe sposoby - systemem trójnikowym lub rozdzielaczowym. Coraz rzadziej stosowany jest system jednorurowy.

Centralne ogrzewanie to system rur dostarczających gorącą wodę z kotła do grzejników. Rury do c.o. rozprowadza się najczęściej na dwa sposoby - za pomocą trójników lub rozdzielaczy, rzadko systemem jednorurowym. Zanim jednak wybierzemy określony rodzaj instalacji c.o., warto ustalić jaki system najlepiej sprawdzi się w naszym domu.

Jeśli dom ma więcej niż jedną kondygnację, instalację c.o. doprowadza się na poszczególne piętra pionowymi przewodami (pionami). W domach jednorodzinnych liczba pionów zwykle jest ograniczona do jednego lub dwóch. W starych instalacjach można spotkać jeszcze układy wielopionowe z rozdziałem dolnym lub górnym, w których od kotła rozprowadzane są przewody poziome – odpowiednio po najniższej lub najwyższej kondygnacji, a dalej pionowe – na poszczególne kondygnacje i do grzejników. Aby wykonać taką instalację c.o., trzeba się przebijać przez stropy w wielu miejscach.

Od pionów – a jeśli ich nie ma, to od przewodu głównego wychodzącego z kotła – rury do c.o. rozprowadza się najczęściej na dwa sposoby: systemem trójnikowym lub rozdzielaczowym albo – rzadko – systemem jednorurowym. Wybór rozwiązania zależy między innymi od rodzaju budynku, rozległości instalacji c.o. i liczby planowanych grzejników.

Instalacja c.o. w systemie trójnikowym

Do jednej rury zasilającej (zwanej też rozprowadzającą) podłącza się kilka grzejników. Na rurze rozprowadzającej montuje się trójniki (stąd nazwa systemu), a od nich prowadzi odcinki przewodów (tak zwane podejścia) do każdego grzejnika.

W systemie trójnikowym można stosować różne rodzaje materiałów, zarówno rury miękkie ze zwoju, jak i sztywne. Sposób prowadzenia też jest dowolny – rury można układać w podłodze, bruzdach ściennych lub za listwami maskującymi. Jeśli połączenie rur z trójnikami ma być przykryte warstwą betonu w podłodze, musi być odporne na obciążenia mechaniczne.

Centrane ogrzewanie z rozdzielaczem

Na każdej kondygnacji umieszcza się rozdzielacze i do nich doprowadza przewody (zasilający i powrotny) od źródła ciepła, najczęściej kotła. Dalej – od rozdzielacza – prowadzi się rury (zasilającą i powrotną) oddzielnie do każdego z grzejników. Jeden rozdzielacz może zasilać nawet 12 grzejników.

W tym systemie używa się rur miękkich miedzianych lub z tworzywa. Układa się je najczęściej w podłodze w rurach osłonowych i prowadzi najkrótszą drogą od rozdzielacza do grzejników, używając jednego odcinka rury. Dzięki temu w podłodze nie ma żadnych połączeń, które mogłyby być potencjalnym miejscem nieszczelności.

System rozdzielaczowy jest popularny wśród instalatorów, ponieważ niewielka liczba połączeń skraca czas robót instalacyjnych. Ma też dodatkową, niebagatelną zaletę: w razie awarii jednego grzejnika i odłączenia go od centralnego ogrzewania pozostałe mogą pracować bez przeszkód. Rozdzielacze dobrze jest umieszczać tak, aby przewody doprowadzające wodę do poszczególnych grzejników były podobnej długości i jak najkrótsze.

System jednorurowy

Jest mało popularny. Od pionu prowadzi się jedną rurę do najbliższego grzejnika. Rura powrotna z tego grzejnika staje się zasilającą dla następnego. Wybierając ten system, trzeba pamiętać o tym, że wraz z oddalaniem się od kotła woda grzejna jest coraz chłodniejsza, a więc trzeba odpowiednio zwiększać powierzchnie grzejników. System ten zalecany jest, gdy instalacja nie jest rozległa, a przewody prowadzi się w listwach przypodłogowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE