Budowa garażu i wiaty garażowej - formalności. Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

2022-03-11 16:29
Projekt ANG1672S Garaż 36 (z wiatą)
Autor: Archeton, muratorprojekty.pl Projekt ANG1672S Garaż 36 z wiatą, Archeton, arch. Ryszard Czapla

Budowa wiaty garażowej w niektórych sytuacjach nie wymaga żadnych formalności urzędowych. Garaż w wielu przypadkach można wybudować na zgłoszenie. Dowiedz się, kiedy taką inwestycję zrealizujesz bez żadnych formalności, a kiedy potrzebujesz pozwolenia lub zgłoszenia.

Najpierw należy jednak wyjaśnić, co to jest garaż, a co to wiata garażowa. Obowiązujące przepisy prawne nie zawierają definicji tych pojęć. Pod pojęciem garażu rozumie się jednak budynek lub pomieszczenie przeznaczone do postoju pojazdów, zamknięte ze wszystkich stron ścianami z otworami wraz z konstrukcją dachu. Natomiast wiata to konstrukcja otwarta, bez ścian zewnętrznych lub posiadająca ścianę maksymalnie z trzech stron, z zadaszeniem pełnym lub niepełnym.

Formalności związane z budową garażu

Budowa garażu o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymaga zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego. Dotyczy to garaży wolno stojących, o ile ich liczba łącznie z altanami oraz oranżeriami nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Budowa garażu o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2 lub z dodatkową drugą kondygnacją wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę. Przez powierzchnię zabudowy należy rozumieć powierzchnię rzutu pionowego zewnętrznych krawędzi budynku (ścian zewnętrznych) na powierzchnię terenu.

GALERIA: projekty garaży i wiat garażowych

Nasz dom: Parterowy, bez piwnicy, z garażem

Opisane wyżej zasady dotyczą garażu trwale związanego, ale i nie związanego z gruntem, czyli ustawionego na tzw. bloczkach. Nie ma również znaczenia, czy garaż będzie murowany, czy będzie to tzw. blaszak. Prawo budowlane nie różnicuje takich sytuacji. Rodzaj formalności zależy wyłącznie od powierzchni zabudowy garażu.

Pod uwagę należy wziąć również to, że w świetle Prawa budowlanego garaż jest budynkiem. W związku z tym podlega on wszelkim rygorom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy to między innymi rygorów związanych z dopuszczalnymi odległościami od działki sąsiedniej. Garaż może być umiejscowiony minimum 3 lub 4 metry do granicy działki. Odległość mniejsza - 3 m - dotyczy sytuacji, gdy garaż jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Natomiast odległość większa - 4 m - dotyczy sytuacji, gdy garaż od strony granicy będzie miał ścianę z otworami drzwiowymi lub okiennymi. Zmniejszenie tych odległości jest możliwe, ale wymaga zawsze uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Nie przegap:

Formalności związane z budową wiaty garażowej

Budowa wiaty garażowej jest pod względem formalności prostsza. Nie wymaga żadnych procedur urzędowych, jeżeli powierzchnia zabudowy wiaty nie przekracza 35 m2, a gdy znajduje się na działce przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe lub na działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym, nawet 50 m².

Natomiast jeżeli budowę wiaty planujemy na niezagospodarowanej działce, dla której nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, najpierw trzeba uzyskać dokument o przeznaczeniu działki na cele mieszkaniowe. Może to być np. decyzja o warunkach zabudowy. Na jej podstawie możliwe będzie postawienie wiaty do 50 m2 bez jej zgłaszania. Liczba takich wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. 

Budowa wiaty o powierzchni większej niż 50 m² wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę.

Wiata garażowa z punktu widzenia prawa budowlanego nie jest budynkiem. W konsekwencji nie stosuje się do niej wymogów z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co do zasady wiata może więc być budowana nawet na granicy działki. 

warto wiedzieć

Wiata garażowa z zabudowanymi ściankami

Sytuacja ulega zmianie, gdy wiata ma choćby jedną ścianę pełną. Tego typu konstrukcja może bowiem wpływać na działkę sąsiednią poprzez jej zaciemnienie. Budowa tego typu wiaty na granicy działki wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a następnie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przed budową sprawdź zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Decydując się na budowę garażu lub wiaty garażowej należy skontrolować również zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). W mpzp mogą bowiem znajdować się zapisy dotyczące wysokości garażu bądź wiaty, rodzaje pokrycia dachu, kąta nachylenia połaci dachowej oraz minimalnych odległości od działek sąsiednich.

Wymogi z planu miejscowego muszą być spełnione każdorazowo, niezależnie od tego czy staramy się o uzyskanie pozwolenia na budowę, dokonujemy zgłoszenia, czy też budujemy bez formalności urzędowych.

Źródło: Legalnabudowa.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE