Czy można zaadaptować projekt warsztatu samochodowego?

2015-06-09 17:14

Przygotowywuję się do budowy warsztatu samochodowego. Bardzo odpowiada mi projekt GMC28C, ale mam kilka pytań:   Czy wchodzi w grę jakakolwiek adaptacja? Na ile zasadne jest zastosowanie troje drzwi a jedne (straty ciepła)? Czy jest możliwość realizacji projektu z płyt wielowarstwowych? Przy jednospadowym dachu czy istnieje możliwość jego rozbudowy- powiekszenia stworzenie bryły kwadratu? Działka ma wymiary około 65 na 170 m.? Na ile powiększyłyby się koszty projektu gbybyśmy chcieli dodać do tego projektu dom wolnostojący lub przylegający do warsztatu? Czy w koszt gotowego projektu wchodzi również kosztorys? Na ile uległaby zmianie cena za gotowy projekt po dokonaniu adaptacji?

Projekt należy adaptować do warunków lokalnych. W ramach adaptacji można wprowadzać zmiany. W dokumentacji zawarty jest obszerny wykaz zmian, na które autor wyraża zgodę. Zastosowanie pojedynczych bram garażowych ma swoje zalety: zmniejsza straty ciepła związane z otwieraniem bramy, porządkuje ustawienie pojazdów, zmniejsza rozpiętość nadproży nad otworami.

 

Można zastosować płyty warstwowe. Wiąże się z tym konieczność przeprojektowania konstrukcji. Rozważając powiększenie bryły na bazie kwadratu można wziąć pod uwagę połączenie dwóch obiektów tylnymi ścianami. Utworzony budynek byłby z symetrycznym dachem dwuspadowym. Można wybrać z oferty projektów gotowych dom wolnostojący lub dom, który można zbliźniaczyć z projektowanym warsztatem. Przy każdym projekcie na stronie internetowej podana jest jego cena. Kosztorys inwestorski jest dodatkową usługą. Przygotowywany jest indywidualnie dla klienta z uwzględnieniem aktualnych cen i regionu Polski, w którym będzie realizowana inwestycja. Koszt adaptacji projektu zależy od wybranego lokalnego projektanta.