Konstrukcja dachu w projekcie Murator GM08

2013-12-04 10:55

Czy według obowiazujących przepisów przeciwpożarowych i budowlanych konstrukcja dachu w warsztacie samochodowym GM08 musi być stalowa? Nie chodzi mi o rodzaj pokrycia, tylko o tzw. więźbę stalową.

Budynek Murator GM08 zaprojektowany został jako budynek gospodarczy. W projekcie dolny pas wiązarów ocieplono materiałem niepalnym - wełną mineralną i wykończono płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi GKF stosowanymi w miejscach, w których wymagana jest odporność ogniowa. W dokumentacji jest zawarta zgoda na zmianę przeznaczenia i nazwy obiektu. Każdy projekt gotowy wymaga adaptacji przez uprawnionego projektanta. W ramach adaptacji projektant uwzględnia zmianę przeznaczenia budynku na warsztat i dostosowuje projekt do obowiązujących przepisów i wymagań oraz do warunków działki.