Ogrzewanie podłogowe a instalacja elektryczna

2012-01-04 15:39

Czy przy wodnym ogrzewaniu podłogowym można prowadzić w podłodze inne instalacje ,np. elektryczną lub gazową (w bruździe i maskownicą)? Chodzi o podłącza do wyspy kuchennej.

Przy zastosowaniu wodnego ogrzewania podłogowego nie ma żadnych przeciwwskazań do prowadzenia pod tą instalacją, najczęściej w warstwie izolacji termicznej, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej czy elektrycznej. Co do instalacji gazowej, to można również doprowadzić ją do "wyspy kuchennej" z zachowaniem zasad wynikających z układania instalacji gazowych w pomieszczeniach mieszkalnych. Chodzi głównie o to, aby takowa instalacja została odebrana do użytkowania przez przedstawiciela lokalnej gazowni lub zakładu dostarczającego gaz.