Złap deszczówkę! Programy dofinansowania instalacji do zbierania wody opadowej

2020-05-15 12:31
Złap deszczówkę
Autor: Marley Zaletą wykorzystania wód opadowych jest to, że woda trafia do gruntu zamiast do kanalizacji i jest wykorzystywana przez roślinność na miejscu, a reszta zasila wody gruntowe

Programy wsparcia finansowego udzielane przez miasta i gminy mają zachęcić do inwestycji służących do zatrzymywania oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie do deszczówki.

Długotrwała susza i coraz wyraźniejsze zapowiedzi nadchodzących braków wody uczą nas, że wodę trzeba zacząć szanować. Jednym ze sposobów jest zbieranie deszczówki. Żeby zachęcić obywateli do takich działań, wiele miast i gmin uruchamia programy dofinansowujące takie inicjatywy. Szczegółowych informacji należy szukać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej danej jednostki samorządowej lub w referacie zajmującym się ochroną środowiska, melioracją, odwodnieniami itp.

Złap deszczówkę
Autor: Gettyimages Dzięki zbieraniu deszczówki można zmniejszyć zużycie uzdatnianej wody z wodociągu

Spis treści

 1. Jak wykorzystać deszczówkę
 2. Zbieranie wody to oszczędność
 3. Programy dofinansowania zbierania wody opadowej
 4. Łódzkie
 5. Warszawa chwyta wodę
 6. Gdańsk - Nie zalewaj!
 7. Gdynia – Ogrody deszczowe
 8. Wrocław - Złap deszcz!
 9. Lublin - Złap deszczówkę!
 10. Bielsko-Biała łapie deszcz
 11. Piaseczno
 12. Choroszcz

Jak wykorzystać deszczówkę

Warto gromadzić deszczówkę i powtórnie ją wykorzystywać w gospodarstwie domowym. W ten sposób można nie tylko uniknąć opłat za deszczówkę usuwaną do kanalizacji, ale także zmniejszyć zużycie wody wodociągowej, więc i za nią płacić mniej. Na ograniczeniu zużycia wody skorzysta także środowisko, choć to zysk trudny do przeliczenia na pieniądze. Deszczówka, pod warunkiem zbierania jej w czystym środowisku, ma świetne właściwości: jest bardzo miękka, kwaśna, nie zawiera magnezu i wapnia. Wielu właścicieli działek zbiera ją do beczek lub większych pojemników zakopanych w ziemi, żeby wykorzystać ją do podlewania ogrodu, gdy nie ma opadów. Woda opadowa prosto z rur spustowych może zasilać tak zwane ogrody deszczowe. Może zostać również skierowana do miejsc, w których zostaną stworzone miejsca małej retencji i łąki kwietne. Budując odpowiednie przyłącze, można włączyć ją do instalacji wodnej domu i wykorzystywać do prania, zmywania, sprzątania oraz spłukiwania toalety. Można w ten sposób zmniejszyć zużycie wody wodociągowej nawet o blisko połowę.

Złap deszczówkę
Autor: Andrzej Szandomirski Woda deszczowa może zasilać oczko wodne
Pamiętaj, że

Zbieranie wody to oszczędność

Warto zbierać wodę opadową, bo jest to nie tylko ekologiczne, ale też ekonomiczne. Dzięki temu dbamy do środowisko i nie wyczerpujemy zasobów naturalnych. Zmniejszamy też rachunki za wodę z wodociągu. Zależnie od powierzchni dachu w ciągu kilku minut za pośrednictwem systemu rynnowego można zebrać kilkaset litrów wody. Przy średniej wielkości domu pojemność zbiornika powinna wynosić co najmniej 5 m3.

Złap deszczówkę
Autor: Blachotrapez Zbieranie wody do beczek nie wystarczy, ponieważ deszczówki jest znacznie więcej i szkoda, żeby się marnowała

Programy dofinansowania zbierania wody opadowej

W wielu miastach i gminach uruchomiono programy, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie inwestycji do łapania deszczówki. Wsparcie można uzyskać za wiele różnych inicjatyw. Może być to budowa instalacji odbierającej deszczówkę z rur spustowych, zbiornika do jej gromadzenia oraz urządzeń do ich rozprowadzania i ponownego wykorzystania. Niektórzy dofinansowują tworzenie miejsc służących do retencji wód opadowych i roztopowych, na przykład budowanie ogrodów i ogródków deszczowych zasilanych wodą opadową lub oczek wodnych, łąk kwietnych itp.

Przeczytaj też:

Zbiornik na deszczówkę: jaki wybrać >>>

Zawsze trzeba sprawdzić, kto może być beneficjentem programu. Są to przede wszystkim właściciele domów, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkańców.

Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową

Łódzkie

Województwo łódzkie jest najbardziej zagrożonym suszą regionem w Polsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeznaczył 4 mln zł na dofinansowanie retencji w ramach programu „Deszczówka – Gromadzenie wód opadowych”. Dzięki niemu zainteresowane osoby będą mogły uzyskać do 5000 zł na zasiew łąk kwietnych i budowę małych zbiorników retencyjnych.

Warszawa chwyta wodę

W stolicy uruchomiono program, w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać dotację do 10 000 zł na wykonanie urządzeń retencyjno-rozsączajacych (np. skrzynek rozsączających i studni chłonnych) oraz szczelnych zbiorników retencyjnych (montowanych w sieci kanalizacyjnej lub w formie oczek wodnych), z których można ponownie wykorzystać wodę opadową.

Gdańsk - Nie zalewaj!

Do końca 2020 r. można składać wnioski o dotację na małą, przydomową retencję: studnie chłonne i skrzynki rozsączające. Osoby prywatne mogą zyskać do 4000 zł, a wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – nawet 10 000 zł.

Gdynia – Ogrody deszczowe

Projekt dofinansowania budowy ogrodów deszczowych – zasilanych wodą opadową – został uhonorowany nagrodą dla samorządowców. W jego ramach można uzyskać do 10 000 zł dofinansowania. Miasto pokrywa do 60% udokumentowanych kosztów wykonania ogrodu.

Złap deszczówkę
Autor: Gdynia.pl Ogród założony w ramach programu zbierania wody opadowej, który będzie zasilany deszczówką

Wrocław - Złap deszcz!

We Wrocławiu 3 lutego br. po raz drugi uruchomiono program „Złap deszcz”, na który miasto przeznaczyło 0,5 mln zł. Można uzyskać nawet kilka tysięcy złotych dotacji na budowę urządzeń do łapania deszczówki (np. beczek) i wykorzystania wody opadowej do celów gospodarczych. Na dzień dzisiejszy program został już wyczerpany.

Lublin - Złap deszczówkę!

W po raz pierwszy uruchomionym programie wsparcie będzie dotyczyło budowy naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, studni chłonnych z kręgów betonowych oraz ogrodów deszczowych. Mieszkańcy otrzymają zwrot 70% kosztów poniesionych na realizację zadania objętego programem – maksymalnie 5000 zł.

Bielsko-Biała łapie deszcz

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej ubiegać się można o nie więcej niż 1000 zł dofinansowania w przypadku zastosowania do zbierania deszczówki zbiornika naziemnego nie mniejszego niż 300 l lub o nie więcej niż 3000 zł przy zbiorniku podziemnym nie mniejszym niż 1 tys. l. Wnioski można składać do 31 lipca br.

Piaseczno

Mieszkańcy Piaseczna mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych. Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego. Dotacja nie obejmuje zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową. Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10 000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych. Właściciele będą mieli jednak obowiązek utrzymać wykonaną instalacje przez co najmniej 3 lata pod rygorem zwrotu dotacji celowej w całości wraz z odsetkami.

Choroszcz

Gmina Choroszcz wspiera zakup, wykonanie i montaż elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, w tym zbiorników o pojemności nie mniejszej niż 2 m³,a także remont istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności. Dotacja jest udzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów, przy czym wynosi maksymalnie 2 tys. zł. Wnioski można składać do końca czerwca.

QUIZ Co wiesz o wodzie? Wydaje się proste, a wiele osób nie zdobywa nawet połowy

Pytanie 1 z 10
Chemiczna nazwa wody to?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.