Program Moja woda 2024. Zostały ostatnie dni na realizację inwestycji w zbieranie deszczówki

2024-06-26 11:39

Tylko do 30 czerwca 2024 jest czas na zakup zbiornika wody deszczowej z dofinansowaniem w ramach programu Moja woda. A można dostać nawet 6 tys. zł. Jakie warunki trzeba spełnić? Na jakie inwestycje do gromadzenia deszczówki można dostać dotację? Trzeba też wiedzieć, ze inwestycję z dofinansowaniem mogą zrealizować tylko ci, którzy już złożyli wniosek.

dopłaty do deszczówki 2024
Autor: gettyimages Tylko do 30 czerwca 2024 jest czas na zakup zbiornika wody deszczowej z dofinansowaniem

Spis treści

 1. Moja woda 2024 dobiega końca
 2. Wnioski w programie Moja woda - ważne terminy
 3. Jaka dopłata do zbierania deszczówki?
 4. Dla kogo dopłaty do deszczówki?
 5. Na co można dostać dopłatę?
 6. Moja woda - warunki
 7. Czy będzie kolejna edycja program Moja woda w 2025 roku?

Moja woda 2024 dobiega końca

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2024 r. można zrealizować inwestycję w zbieranie wody deszczowej, wykorzystanie wód opadowych czy też małą retencję z programu Moja woda. Okres kwalifikowalności kosztów trwał od 01.01.2023 roku do 30.06.2024, czyli 30 czerwca jest ostatnim dniem na realizację inwestycji - np. zakup zbiornika na deszczówkę.

Wnioski w programie Moja woda - ważne terminy

Przypomnijmy, że ostatni nabór wniosków w programie Moja woda - 3. już edycji programu dopłat do inwestycji do gromadzenia i ponownego wykorzystanie deszczówki ogłoszono 3 sierpnia 2023 roku. Przyjmowały je Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) do 29.02.2024 r. (przez Portal Beneficjenta), natomiast wersje podpisane (papierowo lub przez ePUAP) do 15.03.2024.

Trzeba wiedzieć, że ostateczny termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji mija 31.07.2024 roku.

Jaka dopłata do zbierania deszczówki?

 • Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 6000 zł na jedno przedsięwzięcie. To o 1000 zł więcej niż w poprzednich edycjach. Minimalna kwota inwestycji kwalifikującej się do programu wynosi 2 tys. zł.
 • Jednocześnie może ona stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i jej wykonania.
 • Okres trwałości inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3 lata od daty jej zakończenia.
 • Beneficjent programu powinien w tym czasie przechowywać dokumentację przedsięwzięcia na wypadek kontroli.
Warto wiedzieć

Polska jest krajem, którego zasoby wodne, wbrew pozorom, są bardzo małe. Na 1 osobę przypada 1600 m3 wody rocznie, co oznacza niewiele więcej niż w Egipcie. Pod tym względem znajdujemy się na jednej z końcowych pozycji wśród krajów europejskich. Centralne rejony naszego kraju są zagrożone pustynnieniem. Zakaz podlewania jest każdego lata doświadczeniem mieszkańców domów zaopatrywanych w wodę z wodociągów. Musimy nauczyć się szanować wodę i jak najlepiej ją wykorzystywać. Jedną z powszechnie stosowanych metod powinno stać się zatrzymywanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki i wody roztopowej na działce.

Dla kogo dopłaty do deszczówki?

O dotację mogli ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do 30 czerwca 2024 r. Wydatkowanie środków będzie realizowane przez WFOŚiGW do 31 grudnia 2024 r.

Drenaż rozsączający na działce - sposób na wodę deszczową

Na co można dostać dopłatę?

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie instalacji:

 • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
 • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m³,
 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
 • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
 • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Uwaga! Dofinansowanie w ramach programu Moja Woda dotyczy instalacji zatrzymania wody opadowej i roztopowej, które nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Moja woda - warunki

 1.  Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach programu Moja Woda, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW.
 2. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.
 3. Instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.
 4. Inwestycja musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.
 5. Okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia.
 6. Przez ten czas beneficjent zobowiązany jest do zachowania pełnej dokumentacji związanej z projektem i eksploatacją instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Czy będzie kolejna edycja program Moja woda w 2025 roku?

Zapytaliśmy o to przedstawicieli WFOŚiGW w Krakowie. Póki co, nie ma żadnych informacji nt. kolejnej edycji programu Moja Woda. Fundusz zachęca jednak do obserwowania swojej strony internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje na temat realizowanych programów.

Pozostałe podkategorie