Gdzie odprowadzać deszczówkę - sposoby na wykorzystanie deszczówki

2022-03-22 9:19
Deszczówka
Autor: archiwum muratordom Gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji, trzeba zagospodarować wodę deszczową na działce. Dowiedz się, co zrobić z deszczówką i do czego służą drenaże, skrzynki rozsączające oraz studnia chłonna.

Deszczówka musi być odpowiednio odprowadzana, aby uchronić ściany i fundamenty domu przed zawilgoceniem. Jak zagospodarować deszczówkę, gdzie gromadzić wodę deszczową i jak ją odprowadzać.

Nadmierna ilość wody na działce, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu domu, może być bardzo uciążliwa. Nie chodzi tylko o kałuże i błoto utrudniające poruszanie się po posesji, ale przede wszystkim o ryzyko zamakania fundamentów spowodowane spływającą w głąb gruntu i gromadzącą się tam wodą opadową. Co więc zrobić z jej nadmiarem?

W jaki sposób zagospodarować deszczówkę na działce?

Wszystko zależy między innymi od chłonności gruntu. Jeśli jest dobrze przepuszczalny, nie będzie większych problemów z wchłanianiem deszczówki – wystarczy ją odprowadzić na pewną odległość od ścian i fundamentów budynku. Jeżeli grunt jest słabo przepuszczalny, wodę deszczową można rozprowadzać w jego głębszych warstwach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - odprowadzanie deszczówki do kanalizacji bytowej, z której ścieki kierowane są do oczyszczalni, również oczyszczalni przydomowej jest niedozwolone. Mogłoby to bowiem skutkować jej przeciążeniem lub awarią. Niezgodne z prawem jest również odprowadzanie deszczówki na działkę sąsiada lub kształtowanie spadku terenu w taki sposób, aby woda spływała w stronę jego posesji bądź na ulicę. Jakie zatem rozwiązania mamy do wyboru dotyczące odprowadzania deszczówki?

Odprowadzanie deszczówki do kanalizacji

Kierowanie deszczówki do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej to najprostszy sposób jej odprowadzania, pod warunkiem oczywiście, że w pobliżu działki istnieje taka sieć. Kanalizacja deszczowa, zwana też burzową, to specjalna sieć kanałów i rurociągów, której zadaniem jest właśnie odprowadzenie deszczówki i wody roztopowej z nawierzchni terenów zurbanizowanych. W kanalizacji ogólnospławnej, w przeciwieństwie do burzowej czy bytowej, w jednym kanale mogą płynąć zarówno ścieki bytowe, jak i opadowe. Wówczas całość ścieków łącznie z deszczówką trafia do oczyszczalni. W przypadku kanalizacji deszczowej woda opadowa i roztopowa trafia do zbiornika wodnego lub jest rozsączana do gruntu, dzięki czemu nie obciąża niepotrzebnie oczyszczalni.

Sprawdź: Jak zgodnie z prawem odprowadzać wody opadowe >>>

Odprowadzanie deszczówki do kanalizacji
Autor: Andrzej Szandomirski

Jak zbierać deszczówkę - zbiornik retencyjny

Gdy nie mamy możliwości odprowadzania deszczówki do odpowiedniej sieci kanalizacyjnej, trzeba ją zagospodarować w inny sposób. Jeśli na działce mamy wystarczająco dużo miejsca, możemy wykopać oczko wodne lub staw i do niego kierować deszczówkę. W czasie intensywnych opadów trzeba jednak uważać, aby zbiornik nie został przepełniony. Jego dno i skarpy powinny być szczelne.

Przeczytaj też: Mała retencja wodna: na czym polega?

Na bardzo słabo przepuszczalnym podłożu (np. na iłach i glinach) szczelność jest zachowana w sposób naturalny, lecz w przypadku gruntów piaszczystych na dnie i skarpach zbiornika powinno się ułożyć warstwę gliny lub folii ogrodniczej.

Odprowadzanie deszczówki do zbiorników retencyjnych
Autor: Andrzej Szandomirski

Magazynowanie deszczówki w zbiornikach do wody

Przeciętnie przyjmuje się, że z dachu o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu trwającego 20 minut można zebrać około 360 l wody. Warto wykorzystać deszczówkę, chociażby do podlewania ogrodu. Takie rozwiązanie jest nie tylko ekologiczne, ale także bardzo oszczędne – wykorzystując deszczówkę, będziemy mniej płacić za wodę dostarczaną z wodociągu. Aby korzystać z deszczówki, wystarczy ustawić zbiornik przy rurze spustowej i połączyć go np. z zamontowanym do niej zbieraczem wody. Zbiornik może mieć objętość od kilkuset do nawet kilku tysięcy litrów, przy czym największe zbiorniki są przeznaczone do montażu pod ziemią. Jeśli myślimy poważnie o wykorzystywaniu wody deszczowej, możemy zasilać nią nie tylko ogród, ale także wykonać specjalną instalację, dzięki której jej zapasy gromadzone w zbiorniku posłużą choćby do spłukiwania wody w toalecie oraz do prania. Darmową wodą deszczową można z powodzeniem zastąpić ponad 45% wody wodociągowej zużywanej w domu, za którą musimy płacić.

Odprowadzanie deszczówki przez drenaż rozsączający

Do tego celu można wykorzystać drenaż rozsączający, czyli perforowane rury ułożone w obsypce żwirowej. Innym, bardziej nowoczesnym rozwiązaniem są skrzynki rozsączające z tworzywa sztucznego. Są one przystosowane do magazynowania dużych ilości wody, na przykład podczas obfitych opadów, i powolnego rozsączania ich w gruncie (w kierunku poziomym lub pionowym). Skrzynki można łączyć (jak klocki, poziomo lub pionowo) i tworzyć różne układy dostosowane do warunków panujących na działce. Układa się je w wykopie zabezpieczonym geowłókniną, a całość przysypuje się gruntem.

Zobacz także: jak dobrze zaplanować i wykonać system odwodnień liniowych >>>

Drenaż rozsączający stosuje się go często w przypadku działek o dużej powierzchni. Do rur spustowych podłącza się wówczas specjalną rurę drenażową, którą układa się zabezpieczoną geowłókniną w gruncie na głębokości minimum 50 cm w obsypce żwirowej grubości 10-15 cm. Na pierwszym metrze odcinka są to rury pełne – dalej perforowane. Zebrana z dachu i powierzchni utwardzonych woda opadowa przepływa rurami, rozsączając się do gruntu przez perforacje. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem są wykonane z tworzywa sztucznego skrzynki rozsączające. Ich zaletą jest możliwość magazynowania dużych ilości wody pochodzącej z obfitych opadów i powolne, stopniowe rozsączanie w głąb gruntu. Skrzynki można łączyć jak klocki (poziomo lub pionowo) i tworzyć różne układy dostosowane do warunków panujących na działce. Układa się je w wykopie zabezpieczonym geowłókniną, a całość przysypuje się gruntem.

Studnia chłonna do odprowadzania deszczówki

Jeśli grunt jest nieprzepuszczalny lub słabo przepuszczalny np. gliniasty, a pod jego powierzchnią, na głębokości do 3 m znajduje się warstwa dobrze przepuszczalna na przykład z piasku lub żwiru, można odprowadzać deszczówkę do głębszej warstwy za pomocą studni chłonnej.

Studnię chłonną wykonuje się z kręgów betonowych lub z PCW na głębokość do 3 metrów tak, aby jej dno znajdowało się około 1-1,5 m powyżej powierzchni wody gruntowej, a całość przykrywa się włazem. Dolne kręgi mają w ściankach otwory, przez które deszczówka przesącza się do gruntu. Na dnie takiej studni umieszcza się warstwę filtracyjną np. z drobnego żwiru – zapobiegnie ona przedostawaniu się w głąb gruntu większych nieczystości. Studni chłonnej nie należy umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Minimalna odległość od budynku to 2 m, ponieważ w razie nieszczelności jej ścianek może dojść do spiętrzania wody w gruncie zbyt blisko domu. Planując wykonanie studni chłonnej, należy też zadbać o jej odpowiednio dużą pojemność, tak aby w okresie intensywnych opadów była ona w stanie zmagazynować zapas wody i oddawać ją z opóźnieniem.

Studni chłonnej nie wolno lokalizować w pobliżu ujęć wody!

Instalacja do wykorzystania deszczówki w domu

Aby wykorzystywać deszczówkę w domu, wodę opadową gromadzi się w specjalnym, nieprzezroczystym zbiorniku zakopanym w ziemi lub umieszczonym w piwnicy. Zanim jednak trafi ona do zbiornika, musi zostać oczyszczona z większych zanieczyszczeń, jak liście czy gałęzie. Do ich usuwania mogą posłużyć kosze wkładane w rury spustowe lub specjalne samoczyszczące filtry.

Przeczytaj też: Zbiorniki na deszczówkę - przegląd

Deszczówka powinna być również oczyszczona przez filtry żwirowe lub specjalne sita wyłapujące drobniejsze zanieczyszczenia. Zbiornik na deszczówkę podłącza się przez zasyfonowany przelew do systemu rozsączania albo odpowiedniej kanalizacji, aby w razie długotrwałych opadów lub gwałtownych nawałnic uniknąć jego przepełnienia. Niezbędna jest także odpowiednia instalacja w domu, która będzie dostarczała deszczówkę do punktów poboru. W tym celu wykorzystuje się pompy wodne, których rodzaj i wydajność są uzależnione od przewidywanego zużycia wody. Do odbiornika zasilanego deszczówką, na przykład spłuczki, doprowadzona jest również woda wodociągowa, która będzie używana tylko wtedy, gdy wykorzystamy już całą zgromadzoną deszczówkę.

Jak zagospodarować wodę deszczową na działce?
Autor: A. i M. Sterniccy Jedfnym ze sposobów zagospodarowania wody deszczowej na działce gdy grunt jest słabo przepuszczalny, jest odprowadzenie jej do studni chłonnej.
Sonda
Jakie działania na rzecz ekologii podejmujesz we własnym domu?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie