Wiercenie studni cena. IIe trzeba zapłacić za wykonanie własnego ujęcia wody

Wiercenie studni
Autor: Studnie-lozak Tam, gdzie nie ma dostępu do sieci wodociągowej, właściciel działki musi wykonać własną studnię

Jeśli nie ma wodociąg, inwestorzy muszą wykonać własne ujęcie wody. Liczymy koszty: wiercenie studni cena.

Zanim zaczniemy robić ujęcie wody, dobrze jest wcześniej rozpoznać teren, czyli wykonać badanie hydrogeologiczne, które określi, w którym miejscu najlepiej wywiercić studnię i na jaką głębokość. Można z niego zrezygnować, jeśli będziemy działać na działce znajdującej się w terenie rozpoznanym już pod tym względem. Na przykład osoby i firmy zajmujące się wykonywaniem ujęć wody w danej okolicy zwykle doskonale wiedzą, gdzie kopać i na jakiej głębokości są pokłady wody zdatnej do konsumpcji. Mogą więc doradzić, jaką studnię wykonać.

Niektóre firmy zajmujące się wierceniem studni oferują również badanie elektrooporowe (ERT), które służy do precyzyjnego określenia miejsca pokładu wodonośnego. Dzięki temu można uniknąć wykonywania kilku odwiertów w celu znalezienia wody.

Spis treści

 1. Studnia wiercona pod klucz
 2. Wiercenie studni głębinowej cena
 3. Formalności przed wierceniem studni
 4. Miejsce na wywiercenie studni

Studnia wiercona pod klucz

Studnia wiercona to studnia o głębokości kilkanaście-kilkadziesiąt metrów, czyli tak zwana studnia głębinowa. Oto standardowy zakres prac do wykonania:

 • odwiert do określonej głębokości do warstwy wodonośnej,
 • montaż kolumny rur studziennych,
 • pomiar wydajności studni,
 • dobór i instalacja pompy głębinowej,
 • obudowa studni: kręgu, obudowa z PCV lub szwedzki sprzęg,
 • doprowadzenie rurociągu tłocznego do domu,
 • podłączenie przewodów elektrycznych,
 • montaż w budynku naczynia przeponowego wraz z automatyką sterującą.

Zawsze przed wykonaniem usługi należy dokładnie określić, jakie prace wchodzą w jej zakres.

Pompa głębinowa - jak poprawnie dobrać, jak zamontować?
Wiercenie studni
Autor: Wit-Wiert Żeby wywiercić studnię głębinową, najczęściej używa się profesjonalnych wiertnic na ciężkim samochodzie

Wiercenie studni głębinowej cena

Wykonanie studni głębinowej zawsze jest wyceniane indywidualnie. Szacunkowo może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Cena wiercenia studni głębinowej jest zróżnicowana, ponieważ zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • głębokość odwiertu sięgającego do warstwy wodonośnej,
 • przekrój geologiczny gruntu, czyli trudność wiercenia,
 • zastosowaną metodę wiercenia,
 • wielkość wykonywanego otworu.

Przeciętnie cena wykonania studni o głębokości 30 m wynosi 7000 zł.

Przeczytaj też:

Jaką studnię wybrać? >>>

Ważna jest średnica zastosowanej rury studziennej, która zależy od przewidywanego poboru wody. To także wpływa na parametry pomp możliwych do zastosowania. Do domu jednorodzinnego z ogrodem, w którym będą wykorzystywane urządzenia do jego podlewania, wystarczą rury o średnicy 110 lub 125 mm. Wykonanie 1 m głębokości studni razem z rurami kosztuje odpowiednio 130 lub 160 zł.

Wiercenie studni
Autor: Paluchowski Studnie Niektóre frmy używają małych, lekkich wiertnic, które można ustawić w dowolnym miejscu działki

Sprawdzając cenę wiercenia studni głębinowej, pod uwagę trzeba też wziąć koszt zastosowanych filtrów oraz pompy, które mogą być bardzo różne zależnie od warunków na danej działce oraz preferencji inwestora. Jeśli na przykład na działce jest kilka pokładów wodonośnych na różnych głębokościach, a my chcemy pobierać wodę z najgłębszego, bo zawiera najlepszą wodę, trzeba będzie wykonać głębszy odwiert i zastosować więcej rur studziennych. W takiej sytuacji trzeba wcześniej rozważyć, czy wiercić głębiej, czy też brać wodę z płytszego pokładu, ale zastosować dodatkowy filtr. Warto wtedy zdawać sobie sprawę, że cena filtra wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Podstawowy filtr do najprostszej instalacji kosztuje 300-400 zł. W ramach usługi firma powinna też wykonać odszlamienie studni i sprawdzić jej wydajność.

Wiercenie studni
Autor: Eco-Technika Instalacja studni głębinowej połączona sprzęgem szwedzkim

Na koniec trzeba wykonać obudowę rury studziennej. Można to zrobić na kilka sposobów – z wykorzystaniem kręgów betonowych, obudowy z tworzywa sztucznego, ocieplonej studzienki lub przyłącza szwedzkiego. To ostatnie rozwiązanie jest coraz popularniejsze, bo jest prostsze i mniej kosztowne (nie potrzeba cembrowin lub plastikowej obudowy). Rurę studzienną zabezpiecza się głowicą chroniącą przed zanieczyszczeniami od wód powierzchniowych. Całość przykrywa się aluminiową pokrywą.

Przeczytaj też:

Studnia na działce: jak wybudować własne ujęcie wody >>>

Jeśli na działce stoi już budynek, w ramach wiercenia studni może być również wykonane przyłączenie jej do niego, co jest osobno wyceniane.

Wiercenie studni
Autor: Eco-Technika Przykryta studzienka wskazuje miejsce, gdzie jest studnia głębinowa

Formalności przed wierceniem studni

W przypadku większości studni nie trzeba będzie występować do urzędu o pozwolenie wodnoprawne. Jest ono wymagane, jeśli chcielibyśmy wykonać studnię o głębokości ponad 30 m lub jeśli pobór wody wynosiłby więcej niż 5 m3 w ciągu doby.

Miejsce na wywiercenie studni

Lokalizacja studni na działce jest obwarowana pewnymi warunkami. Minimalna odległość od ogrodzenia wynosi 5 m, a od przydrożnych rowów - 7,5 m. Ze względu na jakość wody odległość od szamba oraz kompostowników powinna wynosić 15 m. Jeśli na działce jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, studnię można wywiercić w odległości 30 m od niej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE