Serwis pompy ciepła. Kiedy i kto może go wykonać, ile kosztuje?

2020-12-01 16:41 Anna Kazimierowicz, współpraca Magdalena Turecka (Nibe-Biawar), Dawid Pantera (Viessmann)
Serwis pompy ciepła
Autor: Viessmann Instalacja pompy ciepła wymaga okresowego serwisowania

Pompy ciepła, dobrze oprogramowane i dostosowane do potrzeb użytkownika, praktycznie są bezobsługowe. Ale raz na jakich czas należy wykonać przegląd kontrolny pompy ciepła, co pozwoli na długą bezawaryjną eksploatację.

Pompy ciepła jako urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii stają się coraz bardziej popularne. Na ich korzyść przemawiają bardzo dobre parametry energetyczne, niskie koszty eksploatacji oraz redukcja emisji CO2. Na instalację pompy ciepła można uzyskać dofinansowanie w różnej postaci. Uważa się je za bardzo komfortowe, niemalże bezobsługowe. Jednak, tak jak w przypadku każdego urządzenia, żeby prawidłowo działały w pełni pokazując swoje zalety, należy co jakiś czas dokonywać przeglądu serwisowego pomp ciepła.

Serwis pompy ciepła
Autor: Viessmann Lista komunikatów pokazana na wyświetlaczu pozwala sprawdzić, jakie zakłócenia występowały podczas pracy pompy ciepła

Spis treści

 1. Kiedy wykonać serwis pompy ciepła
 2. Zobacz też galerię zdjęć z montażu pompy ciepła
 3. Kto może wykonać serwis pompy ciepła
 4. Ile kosztuje serwis pompy ciepła
 5. Formalności przy serwisie pompy ciepła
 6. Ogólny i szczególny zakres serwisu pompy ciepła
 7. Przegląd gruntowej pompy ciepła
 8. Kontrola jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła
 9. Autodiagnostyka pompy ciepła

Kiedy wykonać serwis pompy ciepła

Przegląd serwisowy pompy ciepła jest jednym z wymogów warunków gwarancji, która standardowo wynosi 2 lata. Taki przegląd powinien się odbyć pod koniec pierwszego roku eksploatacji urządzenia. Utrzymanie gwarancji na dłuższy czas, na przykład 5 lat, zwykle wymaga wykonywania serwisu pompy ciepła co roku, również przed jego upływem.

Zobacz też galerię zdjęć z montażu pompy ciepła

Kto może wykonać serwis pompy ciepła

Zarówno podłączenia, pierwszego uruchomienia, jak i serwisu pompy ciepła powinien dokonać przedstawiciel producenta albo pracownik firmy mającej jego autoryzację. W przypadku pomp ciepła prace przy obiegu czynnika chłodniczego mogą wykonywać tylko specjaliści z uprawnieniami f-gazowymi.

Listę takich firm można znaleźć na stronie internetowej producenta. Może być ona przekazana również wraz z dokumentacją urządzenia podczas jego zakupu lub uruchamiania pompy ciepła.

Pompa ciepła - Czym ogrzewać dom

Ile kosztuje serwis pompy ciepła

Koszt przeglądu pompy ciepła zależy od zakresu prac, czyli od rodzaju i skomplikowania modelu pompy. Wynosi on 400-600 zł (najbardziej rozbudowane zespoły - nawet do 1000 zł) w serwisie producenta. Nieco niższe ceny mogą mieć serwisanci u autoryzowanych przedstawicieli producenta pompy ciepła. Do tego należy doliczyć koszt dojazdu, który również pokrywa zamawiający.

Serwis pompy ciepła
Autor: Nibe-Biawar Serwisowanie pompy ciepła NIBE

Formalności przy serwisie pompy ciepła

Przegląd pompy ciepła kończy się wpisem do karty gwarancyjnej oraz wypełnieniem protokołu przeglądu w formie papierowej, często też elektronicznej. Każdy klient ma wgląd w historię pracy urządzenia i wykonanych czynności. Jeśli znaleziono uszkodzenia, nieprawidłowości w pracy pompy ciepła, powinny być one wymienione w protokole wraz z podaniem zalecanych napraw.

Ogólny i szczególny zakres serwisu pompy ciepła

Dla każdego rodzaju pompy ciepła można wyróżnić 4 podstawowe czynności kontrolne:

 • kontrola układu dolnego źródła pompy ciepła,
 • kontrola układu górnego źródła pompy ciepła,
 • kontrola obiegu chłodniczego,
 • kontrola automatyki oraz poprawności nastaw.

Zakres serwisu odnośnie do konkretnego modelu pompy ciepła jest różny, ponieważ zależy od jej typu, np. gruntowa lub powietrzna, oraz skomplikowania. Zwykle jest on określony w instrukcji montażu danego urządzenia.

Niżej przedstawiamy szczegółowy zakres czynności, jakie należy wykonać podczas serwisu gruntowej pompy ciepła oraz - dodatkowo - czynności dotyczące jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła.

Przegląd gruntowej pompy ciepła

Niżej przedstawiamy dokładną listę czynności, jakie trzeba wykonać pod czas przeglądu gruntowej pompy ciepła. Serwisant powinien sprawdzić:

 • wskazania zapisanych alarmów,
 • zapisane czasy pracy pompy ciepła i na podstawie nich ocenić stan pracy urządzenia,
 • podłączenie elektryczne - prawidłowość napięcia,
 • kable elektryczne pod kątem uszkodzeń mechanicznych – uszkodzone wymienić na nowe,
 • mocowania połączeń śrubowych kabli elektrycznych – podokręcać,
 • filtr obiegu grzewczego i obiegu glikolu – usunąć zabrudzenia, wyczyścić,
 • zawartość środka ochrony przed zamrażaniem za pomocą refreaktometru,
 • szczelność obiegu chłodniczego, jeżeli istnieją przesłanki świadczące o utracie środka chłodniczego (np. plamy oleju na przewodach bądź płycie sprężarki); dokonać kontroli za pomocą wykrywacza nieszczelności,
 • wartość ciśnienia w naczyniu wzbiorczym,
 • wartość ciśnienia napełnienia instalacji grzewczej (górne źródło ciepła) i instalacji glikolu (dolne źródło ciepła),
 • stan anody antykorozyjnej w zasobniku c.w.u.,
 • zawory bezpieczeństwa,
 • działanie podzespołów urządzenia (tj. zaworów przełączających, pomp obiegowych, grzałki elektrycznej, zabezpieczeń),
 • ustawienia sterownika urządzenia,
 • pracę urządzenia – kontrola parametrów pracy pompy ciepła (utrzymywania odpowiednich  różnic temperatur w dolnym i górnym źródle ciepła).
Serwis pompy ciepła
Autor: Viessmann Stan filtrów po określonym okresie pracy i nowych w centrali wentylacyjnej współpracującej z pompą ciepła

Kontrola jednostki zewnętrznej powietrznej pompy ciepła

Podczas przeglądu powietrznej pompy ciepła należy dodatkowo skontrolować jednostkę zewnętrzną z wentylatorem i wymiennikiem ciepła. Do prac serwisanta należy:

 • wizja lokalna (sprawdzenie ogólnego stanu jednostki, np. nadmierne oblodzenie, stan wentylatora, ocena poziomu natężenia dźwięku),
 • sprawdzenie połączeń hydraulicznych i chłodniczych,
 • sprawdzenie swobody pracy wentylatora,
 • czyszczenie wymiennika ciepła (parownika),
 • kontrola prawidłowego osadzenia przyłączy elektrycznych.
Serwis pompy ciepła
Autor: Nibe-Biawar Zdalna diagnostyka pompy ciepła NIBE przez aplikację NIBE Uplink

Autodiagnostyka pompy ciepła

Niektórzy producenci pomp ciepła udostępniają w swoim serwisie aplikacje pozwalające na samodzielne ocenienie pracy urządzenia, rozpoznanie niektórych usterek oraz ich naprawienie. Kiedy na wyświetlaczu pojawiają się niepokojące komunikaty, można w serwisie producenta uzyskać podstawowe informacje na temat usterki oraz wskazówki, jak ją naprawić. Oczywiście dotyczy to niezbyt skomplikowanych problemów, które można skorygować odpowiednimi ustawieniami parametrów pracy pompy ciepła.

Chcesz mieć pompę ciepła? Przeczytaj też:

Wszystko to ma na celu sprawienie, żeby wysoko wykwalifikowani instalatorzy zajmowali się awariami dopiero wtedy, gdy są one na tyle skomplikowane, że wymagają ich wiedzy. Podczas autodiagnostyki pompy ciepła pamiętać również należy, żeby nie naruszyć warunków gwarancji, jeśli jeszcze obowiązuje.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE