Styropian fundamentowy. Jakie powinien mieć właściwości, żeby trwale chronić fundamenty domu

2021-03-01 12:39

Styropian to jeden z najpopularniejszych materiałów termoizolacyjnych. Jaki wybrać do ochrony fundamentów? Styropian fundamentowy: sprawdzamy parametry.

Styropian fundamentowy
Autor: Andrzej Szandomirski Ściany fundamentowe najlepiej jest ocieplić przeznaczonym do tego styropianem

Na rynku jest bardzo dużo płyt styropianowych różniących się właściwościami. Najważniejszą z nich jest izolacyjność termiczna, ponieważ pozwala określić, w jakim stopniu warstwa danego styropianu będzie chronić dom przed ucieczką ciepła przez przegrodę zewnętrzną. Zobaczmy, na jakie inne cechy zwrócić uwagę, szukając styropianu do ocieplenia fundamentów.

Izolacja termiczna fundamentów

Spis treści

 1. Po co ocieplać fundamenty
 2. Styropian fundamentowy zastosowanie
 3. Styropian fundamentowy: najważniejsze właściwości użytkowe
 4. Współczynnik lambda styropianu fundamentowego
 5. Nasiąkanie wodą styropianu fundamentowego
 6. Wytrzymałość na ściskanie styropianu fundamentowego
 7. Jak kupować styropian fundamentowy

Po co ocieplać fundamenty

Obecnie obowiązują wysokie wymogi co do izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, dachu i podłogi na gruncie, żeby zapobiegać ucieczce ciepła z domu. Przyjmuje się, że przez przyziemie i podłogę na gruncie następuje 10% strat ciepła. Jedną z konsekwencji może być pojawienie się zawilgoceń muru w strefie przypodłogowej na parterze. Dlatego ściany fundamentowe powinny być ocieplone, tak żeby warstwa termoizolacji płynnie przechodziła w ocieplenie elewacji.

Warto pamiętać, że płyty termoizolacyjne stanowią również warstwę ochronną hydroizolacji fundamentów, która mogłaby zostać uszkodzona podczas ich zasypywania.

Styropian fundamentowy
Autor: Termo Organica Do ocieplenia fundamentów można stosować również styropian grafitowy, który ma lepsze parametry jako izolacja cieplna

Styropian fundamentowy zastosowanie

Miejsce, w którym będą użytkowane płyty styropianu fundamentowego, określa właściwości, jakimi powinny się one charakteryzować. Zadania styropianu fundamentowego to:

 • izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów,
 • izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie,
 • izolacja spodnia i boczna płyty fundamentowej.

W związku z tym styropian będzie znajdować się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, w którym znajduje się wilgoć lub woda. Dlatego materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody. Wykop z fundamentami pokrytymi hydroizolacją zostaje zasypany gruntem. Na płyty styropianu fundamentowego będzie napierać masa piasku albo pospółki. Nie mogą one ulec zgnieceniu, ponieważ stracą swoje właściwości termoizolacyjne.

Styropian fundamentowy: najważniejsze właściwości użytkowe

Wybierając styropian przeznaczony do ocieplenia fundamentów, należy sprawdzić następujące parametry:

 • współczynnik przewodzenia ciepła λ,
 • nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu,
 • naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym,
 • wytrzymałość na zginanie.

Inne parametry nie mają większego znaczenia. Warto zwrócić uwagę na dokładność wymiarową, bo im dokładniejsze będą płyty styropianu fundamentowego, tym szczelniejszą warstwę ocieplenia będzie można ułożyć.

Współczynnik lambda styropianu fundamentowego

Współczynnik lamba λ decyduje, jaki opór cieplny osiągnie przegroda. Im cieplejszy wybierzemy, tym lepiej zaizolujemy fundamenty. Wybierając płyty o niższym współczynniku λ, możemy zastosować ich cieńszą warstwę, żeby osiągnąć podobną izolacyjność termiczną. Możemy zastosować każdy dostępny na na rynku styropian fundamentowy, ponieważ nie ma określonych wymogów co do termoizolacyjności ścian fundamentowych. W podłodze na gruncie wystarczy zastosować już 2 cm styropianu, żeby osiągnąć wymagany współczynnik U nie wyższy niż 0,3 W/(m2.K). Zwykle jednak układa się grubszą warstwę, w której rozprowadza się przewody instalacyjne. W przypadku izolacji cieplnej płyty fundamentowej jej projektant oblicza pożądaną grubość styropianu o określonej lambdzie, żeby osiągnąć współczynnik przenikania ciepła taki sam jak dla podłogi na gruncie.

Polecany artykuł:

6 porad jak kupować styropian

Nasiąkanie wodą styropianu fundamentowego

W glebie zawsze jest jakaś ilość wilgoci, więc żeby styropian fundamentowy nie stracił swoich właściwości, powinien być odporny na wilgoć i prawie nienasiąkliwy. W przypadku styropianu przeznaczonego do izolacji części budynku znajdujących się w gruncie, przez co mogą być narażone na stałe niszczące działanie wilgoci lub wody, są postawione wyższe wymogi co do nasiąkliwości. Zgodnie z normą powinna ona wynosić nie więcej niż 3%. Dlatego do polistyrenu w trakcie produkcji styropianu dodaje się substancje hydrofobowe. Drugą metodą uzyskania styropianu hydrofobowego jest produkcja metoda agregatową – płyty kształtuje się w formach, dzięki czemu mają rodzaj naskórka stanowiącego barierę dla wody.

Jeśli chcemy zaizolować nadziemną część fundamentów lub podłogę na gruncie, w której styropian jest układany na płycie betonowej, nasiąkliwość nie odgrywa większej roli.

Wytrzymałość na ściskanie styropianu fundamentowego

W przypadku styropianu fundamentowego istotne jest, jaką siłę wytrzyma płyta poddana naciskowi gruntu lub ciężaru budynku - w przypadku podłogi na gruncie lub płyty fundamentowej. Styropian bada się aż do 10-procentowego ściśnięcia próbki pod naporem. Cecha ta jest zapisywana CS(10) z liczbą wskazującą naprężenie w kilopaskalach (kPa). Zapis CS(10)100 oznacza, że styropian ulegnie ściśnięciu przy naprężeniach rzędu 100 kPa. W odniesieniu do płyt przeznaczonych do ocieplenia ścian fundamentów w gruncie przyjmuje się, że powinny one wytrzymać obciążenie siłą nie mniejszą niż 80 kPA. W przypadku znacznie wyższych obciążeń w płycie fundamentowej lub podłodze na gruncie stosuje się styropian klasy CS(10)150 i wyższych. W projekcie zawsze jest wskazane, jaką klasę wytrzymałości na ściskanie powinny mieć płyty termoizolacyjne.

Jak kupować styropian fundamentowy

Znając podstawowe parametry, które powinny mieć płyty styropianu do ocieplenia fundamentów, będzie łatwiej ich szukać. Producenci ułatwiają swoim klientom zadanie, ponieważ wiele produktów na dodatkowe oznaczenie - Fundamenty, Hydro lub Aqua. Na opakowaniu zwykle jest też podana wartość współczynnika λ. Często zamiast oznaczenia CS(10)xxx można znaleźć informację, jakie obciążenie w kilogramach na metr kwadratowy wytrzyma produkt.

Fundamenty – co wiesz o ich budowie i izolacji

Pytanie 1 z 14
Czy wytyczanie obrysu fundamentów powierzysz:
Pozostałe podkategorie