Projekt fundamentów: adpatacja

2021-07-02 14:20

Czy są możliwe zmiany w projekcie fundamentów? Gdy kupujemy projekt gotowy, trzeba go adaptować do warunków gruntowych oraz określonych dla danego obszaru warunków zabudowy. To zadanie architekta, który współpracuje z konstruktorem.

Ściąganie humusu
Autor: BRINKMANN CONSULTING Głębokość wykopów pod płytę fundamentową przeważnie nie przekracza 50 cm

Podczas adaptacji projektu możesz rozważać zmianę sposobu posadowienia domu, dołożenie lub usunięcie z projektu podpiwniczenia czy wymianę wskazanych materiałów na inne. Często także zmiany dotyczące innych elementów konstrukcyjnych domu, na przykład ścian lub dachu, odbijają się na kształcie, budowie i wymiarach fundamentów. Gdy budynek ma nabrać centymetrów i kilogramów w stosunku do pierwotnego założenia, wtedy i fundamenty powinny być masywniejsze, aby go zdołały należycie utrzymać. Jak zatem widać, żadne tego typu zmiany już po adaptacji – a więc w trakcie budowy – nie powinny mieć miejsca, gdyż może to wywołać tak zwany efekt motyla. Wszelkie koncepcje powinny przejść przez biurko konstruktora, który odpowiada za to, żeby modyfikacja projektu nie zakończyła się katastrofą budowlaną.

Różne rodzaje izolacji fundamentów - jak je wykonać

Zmiany w projekcie fundamentów: grunt pod budowę

Zmiany w obrębie projektu fundamentów są na ogół podyktowane konkretnymi przesłankami. Decydujące znaczenie przy adaptacji projektu fundamentów mają:

  • rodzaj gruntu,
  • ukształtowanie terenu
  • poziom wód gruntowych.

Na gruntach spoistych i jednorodnych (gliny, iły, piaski) o obciążeniu dopuszczalnym qdop.= 150 kPa bądź gruntach niejednorodnych, mało ściśliwych, o obciążeniu dopuszczalnym qdop.= 200 kPa możesz wykonywać fundamenty tradycyjne w postaci ław i ścian. Gorzej, gdy działka leży na gruntach niespoistych lub niejednorodnych. Wtedy może się okazać, że zarówno ławy, jak i ściany fundamentowe lepiej wykonać w technologii żelbetowej lub zastosować alternatywny sposób fundamentowania (ruszt, pale, studnie).

Przeczytaj też:

Mikropale - fundament na trudne grunty >>>

Gliny i iły, korzystne ze względu na stabilność posadowienia, mają jednak wady. Zatrzymują bowiem wodę w obrębie fundamentów, uniemożliwiając jej przesączanie się głęboko w grunt. To zmusza do zastosowania skuteczniejszej, więc i droższej hydroizolacji fundamentów. Wtedy korzystniejsze od murowanych mogą się okazać fundamentowe ściany żelbetowe, najlepiej z betonu o podwyższonej wodoodporności. Gdy poziom wód gruntowych jest płytko pod powierzchnią działki, może się okazać, że najlepszym sposobem posadowienia domu będzie płyta fundamentowa, bo nie wymaga takiego zagłębienia w gruncie jak ławy. Jest przy tym znacznie łatwiejsza do szczelnego zaizolowania.

Zmiana w projekcie
Autor: Andrzej T. Papliński Zmiana w projekcie może dotyczyc na przykład materiału, z jakiego mają powstać ściany fundamentowe

Badania geotechniczne

Aby mieć dobre rozeznanie w rodzaju gruntu i jego wilgotności, przed zamówieniem projektu wynajmuje się geotechnika, który wszystko sprawdza.

Przeczytaj też:

Geotechnik i geolog na budowie. Kiedy zamówić badanie gruntu >>>

Sporządzona przez niego dokumentacja jest bardzo pomocna dla konstruktora lub architekta, którzy dostosują sposób posadowienia domu do istniejących warunków gruntowo-wodnych. Znajomość gruntu ułatwi wybór materiału na ściany fundamentowe.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie