Fachowy montaż drzwi zewnętrznych. Zobacz, jak zamontować drzwi wejściowe

2022-01-21 14:27

Tylko solidny i fachowy montaż drzwi zewnętrznych sprawi, że będą one dobrze spełniały swoją funkcję. Drzwi zewnętrzne zamykają wnętrza domu przed intruzami, a otwierają się przed gośćmi. Poznaj tajniki prawidłowego montażu drzwi wejściowych.

Drzwi wejściowe GERDA
Autor: Gerda Drzwi wejściowe mogą być wyposażone w eleganckie, szerokie naświetla

Prawidłowo zamontowane drzwi zewnętrzne gwarantują domownikom bezpieczeństwo oraz komfort akustyczny i cieplny. Montaż drzwi zewnętrznych nie jest skomplikowany, ale poszczególne czynności powinny być wykonane starannie, z uwzględnieniem wskazówek i instrukcji producenta drzwi. Każde niedopatrzenie może spowodować powstawanie mostków termicznych lub problemy z otwieraniem i zamykaniem drzwi zewnętrznych. Chcesz wymienić stare drzwi wejściowe? Nic prostszego! A jednak popełnia się przy tym wiele błędów. Oto podstawowe informacje na temat tego, jak dobrać i zamocować nowe drzwi zewnętrzne.

Najlepiej, jeśli montaż drzwi wejściowych zlecimy ekipie autoryzowanej przez producenta drzwi. Jeżeli sami podejmiemy się tego zadania, trzeba mieć na uwadze, iż możemy w ten sposób stracić gwarancję na drzwi zewnętrzne.

Spis treści

 1. Zasady montażu drzwi zewnętrznych
 2. Przygotowania do montażu drzwi
 3. Montaż drzwi zewnętrznych: instrukcja krok po kroku
 4. Wykończenie: montaż drzwi
 5. Montaż drzwi zewnętrznych: osadzanie ościeżnicy
 6. Wymiana starych drzwi zewnętrznych
 7. Zmiana wielkości otworu
 8. Pomiary: montaż drzwi
Wybór drzwi zewnętrznych. Jakie cechy mają dobre drzwi wejściowe?

Zasady montażu drzwi zewnętrznych

Ważnym aspektem montażu drzwi zewnętrznych jest ich prawidłowe usytuowanie w ścianie. Jest to uzależnione od jej rodzaju. W innym miejscu na przekroju muru będzie osadzona ościeżnica w ścianie jednowarstwowej lub dwuwarstwowej, a jeszcze w innym w trójwarstwowej. W każdej ścianie jest odmienny rozkład temperatury, a oś symetrii przekroju ościeżnicy powinna przebiegać tam, gdzie przy temperaturze -15°C na zewnątrz w ścianie panuje temperatura 0°C. W ten sposób unikniemy przemarzania na styku ościeżnicy i muru.

 • W ścianie jednowarstwowej ościeżnica powinna być osadzona w połowie grubości muru. Wtedy rozkład temperatury w murze i drzwiach jest podobny.
 • W ścianie dwuwarstwowej ościeżnica powinna być osadzona jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi – zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna się znaleźć na granicy warstwy nośnej i ocieplenia. Przy takim usytuowaniu drzwi w czasie ocieplania budynku część ościeżnicy jest przykrywana warstwą materiału termoizolacyjnego i tynkiem.
 • W ścianie trójwarstwowej zaś ościeżnica powinna być umiejscowiona w warstwie izolacji termicznej. Jednak tak szczególne miejsce montażu drzwi wymaga specjalnej technologii, gdyż ich osadzenie za pomocą kołków rozporowych lub kotew w warstwie izolacji termicznej nie jest możliwe. Jeżeli drzwi montuje się w gotowym otworze, należy przyspawać do ościeżnicy płaskowniki, a następnie przymocować je kołkami rozporowymi do warstwy konstrukcyjnej muru. Jeśli drzwi montujemy podczas budowy, ościeżnicę mocujemy do kształtownika z materiałem termoizolacyjnym, do którego z dwóch stron przyspawane są pręty lub płaskowniki pełniące funkcję kotew wmurowanych w ścianę.

Ważne jest też, kiedy będą montowane drzwi zewnętrzne. Jeżeli w trakcie wznoszenia ściany – kotwy, które będą trwale połączone z ościeżnicą, wmurowuje się w trakcie budowy. Najczęściej jednak drzwi zewnętrzne montuje się w wybudowanym domu – ościeżnicę mocuje się wówczas na dyble.

Najrzadziej stosowanym sposobem montażu drzwi w ścianie trójwarstwowej jest mocowanie do warstwy konstrukcyjnej muru. Należy wtedy wykonać w otworze drzwiowym węgarek grubości 3 cm wykonany z materiału izolacji termicznej i elewacji, który będzie przykrywał część ościeżnicy, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się mostków cieplnych.

Przygotowania do montażu drzwi

 1. Odpowiednie wymiary. Przed wstawieniem ościeżnicy w otwór w ścianie należy zmierzyć ościeże – powinno być ono odpowiednio szersze i wyższe od niej. Luzy wokół ościeżnicy powinny mieć 1-1,5 cm szerokości z każdej strony.
 2. Jakość ościeża. Otwór powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony, nie może też mieć znaczących ubytków.
 3. Potrzebne akcesoria. Przed montażem warto przygotować konieczne narzędzia i produkty. Należy się zaopatrzyć w drewniane kliny, młotek, nóż, poziomnicę, zestaw kołków (czasem producent dołącza niezbędną liczbę), wiertarkę, taśmę malarską, silikon oraz piankę montażową.
 4. Stan drzwi. Przed osadzeniem ościeżnicy w murze trzeba sprawdzić czy w komplecie są wszystkie elementy drzwi oraz czy ich stan jest nienaruszony. Jeżeli zauważymy brak któregoś z wyszczególnionych przez producenta elementów lub jego uszkodzenie, należy się wstrzymać z montażem i zareklamować drzwi.

Montaż drzwi zewnętrznych: instrukcja krok po kroku

 1. Najpierw elementy ościeżnicy skręca się ze sobą, a następnie umieszcza ją w przygotowanym wcześniej otworze. Trzeba ją unieruchomić w miejscu montażu, używając drewnianych lub plastikowych klinów.
 2. Za pomocą poziomnicy należy sprawdzić pion i poziom elementów ościeżnicy. Gdy są one prawidłowe, można wywiercić otwory w ościeżnicy, przez które z kolei wierci się otwory w ścianie.
 3. W wywiercone otwory wbija się kołki, w które wkręca się śruby – po trzy w każdym pionowym elemencie ościeżnicy (stojaku) i jedną w elemencie nadprożowym.
 4. Następnie należy usztywnić powstałą konstrukcję, umieszczając pomiędzy stojakami rozpory z desek.
 5. Teraz można zabezpieczyć ościeżnicę taśmą malarską, a przestrzenie pomiędzy nią a murem wypełnić rozprężną pianką montażową. Szczeliny wypełnia się do połowy, ponieważ z czasem pianka podwoi swoją objętość i szczelnie wypełni przestrzeń.
 6. Po 24 godzinach można przyciąć nożem nadmiar pianki i zdjąć taśmę malarską.
 7. Teraz wystarczy zamontować zawiasy do ościeżnicy, przymocować szyldy i klamki do skrzydła oraz zawiesić je na zawiasach.

Wykończenie: montaż drzwi

W standardzie montażu drzwi zwykle są przewidziane tylko podstawowe obróbki tynkarskie bez gładzi szpachlowej oraz malowania ościeży. Montażysta powinien wypełnić i wyrównać ościeże wokół drzwi zaprawą tynkarską. Gdy wymiana drzwi wiąże się z remontem pomieszczenia, w którym się one znajdują, należy zaplanować zakres prac wykończeniowych (na przykład malowanie powierzchni wokół drzwi) i to, jakie materiały będą potrzebne (na przykład listwy maskujące). Jeżeli oczekujesz wykonania takich robót podczas wymiany drzwi, należy dokładnie określić w umowie, co ma być zrobione, oraz jakie materiały mają być wykorzystane.

Montaż drzwi zewnętrznych: osadzanie ościeżnicy

Skoro wiemy gdzie, powinniśmy jeszcze dowiedzieć się, jak montowane są drzwi. Stosowane są trzy metody osadzania ościeżnicy w murze.

Najbardziej trwała polega na wykorzystaniu kotew przymocowanych na stałe do ościeżnicy i zamurowanych w trakcie wznoszenia ściany. Stosując tę metodę, musimy wybrać i kupić drzwi już w trakcie budowy domu i zabezpieczyć je po zamontowaniu przed przypadkowym uszkodzeniem.

Jednym z popularniejszych sposobów jest stabilizowanie ościeżnicy kołkami rozporowymi. Ten typ montażu przeprowadza się w gotowym otworze drzwiowym, a co za tym idzie, może być stosowany zarówno w nowym, jak również w remontowanym lub modernizowanym domu. W tym przypadku ważne jest dostosowanie użytych kołków do rodzaju muru (przedstawiciel dostawcy dokonujący pomiaru powinien zanotować informację o jego rodzaju na blankiecie zamówienia, wtedy zespół montujący może się zaopatrzyć w odpowiedni typ kołków).

Jest jeszcze jedna metoda montażu możliwa do zastosowania w budynku, gdzie były już osadzone drzwi – zamocowanie ościeżnicy na już istniejącej. Warunkiem koniecznym wykorzystania tej metody jest jednak dobra jakość i bardzo stabilne osadzenie w murze starej ościeżnicy. W przeciwnym razie mimo zastosowania wysokiej jakości drzwi nie będziemy należycie zabezpieczeni przed włamaniem.

Drzwi mogą się otwierać na zewnątrz lub do środka domu. W czasie wymiany starych drzwi zmiana sposobu otwierania nie stanowi problemu. Ważne jest tylko, żeby mieć przestrzeń, na którą będzie się otwierać skrzydło. Jeśli drzwi mają się otwierać na zewnątrz, przed wejściem powinien być wolny obszar o długości i szerokości co najmniej 1,5 m. Gdy wewnątrz jest przestronny hol, możesz wybrać drzwi otwierające się do środka domu.

Wymiana starych drzwi zewnętrznych

Długa eksploatacja drzwi sprawia, że drzwi zewnętrzne tracą na szczelności. Szpary mogą się pojawić nawet na styku ościeżnicy i ściany. Wieloletnie użytkowanie to tysiące otwarć i zamknięć, trzaskanie drzwiami itp. To, że skrzydło nie przylega do ościeżnicy na całym obwodzie, jest zwykle spowodowane jego wypaczeniem się, czyli skrzywieniem, i/lub złym wyregulowaniem drzwi. Przez miejsca, w których są nieszczelności, wieje, a kiedy na dworze jest ujemna temperatura, drzwi przemarzają. W przypadku silnych mrozów na połączeniu skrzydła z ościeżnicą może pojawić się lód. Drzwi mogą przemarzać także wtedy, gdy na przykład drewniane skrzydło ma zbyt małą grubość (około 45 mm). Jeśli stare drzwi mają metalową ościeżnicę, która jest zimna, powstaje mostek termiczny. Bywało, że w czasie montażu wypełniano ją zaprawą, co jeszcze pogarszało jej termoizolacyjność. Dziś możemy kupić drzwi cieplejsze. Znane są też sposoby ciepłego i szczelnego ich zamontowania. Bardzo ważnym kryterium jest również estetyka. Wzornictwo sprzed wielu lat nie pasuje do świata, który nas teraz otacza.

Zmiana wielkości otworu

Obecnie często wykorzystuje się grubsze ościeżnice, więc w razie potrzeby otwór drzwiowy można trochę podkuć naokoło, żeby go powiększyć. Zmniejszanie otworu drzwiowego, czyli podmurowywanie go, jest bardziej kłopotliwe, bo nowy fragment musi być stabilnie połączony z istniejącym murem. Można to bezpiecznie zrobić, gdy zamurowujemy na tyle dużą część ściany (na przykład drzwi podwójne zamieniamy na pojedyncze), żeby zastosować wzmocnienia z prętów czy kształtowników stalowych.

Pomiary: montaż drzwi

Otwór drzwiowy mierzy montażysta z firmy, w której kupujesz drzwi. Muszą być one mniejsze niż otwór, w którym są montowane. Najczęściej są węższe o 30 mm i niższe o 15 mm niż otwór po starych drzwiach. Jednak zwykle otwór mierzy się, gdy stare drzwi są jeszcze na miejscu. Zdarza się, że montażysta ma wątpliwości co do luzu między ścianą a drzwiami i konieczne jest podkucie tynku lub oderwanie listwy wykończeniowej, żeby mieć pewność, gdzie zaczyna się mur. Jeśli chcesz sam zmierzyć otwór drzwiowy, sprawdź szerokość i wysokość starych drzwi, tak jak wystają ze ściany (czyli z ościeżnicą), i od każdego z pomiarów odejmij 10 mm. Nie polecamy tego sposobu, ale można tak zrobić, żeby się zorientować, jakich wymiarów szukamy, i wstępnie zebrać ofertę.

Sonda
Wybierając drzwi wejściowe zwracasz uwagę na to:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie