Złożyłeś wniosek o 3000 zł dodatku węglowego? Urzędnicy przyjdą i sprawdzą, czy faktycznie ogrzewasz dom węglem

2022-09-23 13:07
Kontrole wniosków o dodatek węglowy
Autor: GettyImages Będą kontrole wniosków o dodatek węglowy! Urzędnicy sprawdzą, czy na pewno ogrzewasz dom węglem

Ruszają wypłaty dodatku węglowego. Nie wszyscy, którzy starają się o 3000 zł dopłaty, otrzymają pieniądze. Już wkrótce ruszą kontrole. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na właścicieli domów, którzy dokonali zmian w deklaracji CEEB. Urzędnicy sprawdzą, czy faktycznie ogrzewają oni domy węglem. Na kontrolę lepiej się zgodzić, inaczej wniosek zostanie rozpatrzony odmownie.

Rząd przekazał już wojewodom środki na wypłaty dodatku węglowego. Pierwsza transza wynosi 9,5 mld zł. W ustawie jest zaplanowane na ten cel 11,5 mld zł. Jak tylko środki zostaną zaksięgowane przez Urzędy Wojewódzkie, powinny zostać przesłane do gmin. Dla osób, które już zgłosiły wniosek o dodatek węglowy, wypłaty w wysokości 3000 zł zostaną zrealizowane w najbliższym czasie. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, gminy mają na jego wypłatę nie 30 dni, jak pierwotnie zakładano, lecz 60 dni od złożenia wniosku. Czas ten został wydłużony m.in. aby samorządy mogły zweryfikować informacje zawarte we wnioskach o dodatek węglowy.

Przeczytaj także: Ruszyły wypłaty dodatku węglowego. Gminy mają na to 60 dni 

Przez zmiany w deklaracji CEEB możesz nie dostać dodatku węglowego

Ceny węgla w 2022 roku są rekordowo wysokie, dlatego dopłata w wysokości 3000 zł to spory zastrzyk finansowy dla wielu gospodarstw domowych. Gdy rząd ogłosił plany wypłat dodatku węglowego, wielu zmieniło deklarację o źródłach ogrzewania, by się na niego załapać. W urzędach można było zaobserwować duże zainteresowanie składaniem poprawek do wcześniej już złożonych deklaracji CEEB. Nagle wiele osób przypomniało sobie, że ogrzewa dom węglem, szczególnie, jeśli posiadają w domu dwa źródła ogrzewania. Wiele osób wiedząc, że można zdobyć 3000 zł jednorazowego świadczenia na węgiel, zmieniało wcześniejsze deklaracje, że palą np. drewnem, na takie, według których głównym źródłem ogrzewania jest jednak węgiel.

Wpis do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Od 20 września obowiązuje nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która ogranicza uzyskanie dopłaty przez osoby, które zmodyfikowały wcześniej złożoną deklarację o źródłach ciepła. Wraz z wprowadzeniem dodatku węglowego, zaczęły zgłaszać się osoby, które chciały poprawić złożoną deklarację do CEEB i dopisać źródło węglowe, aby otrzymać od państwa 3000 zł wsparcia. Korekty deklaracji CEEB złożone po 11 sierpnia 2022 skutkują odmową wypłaty dodatku do ogrzewania. Wpisy korygujące mają znaczenie prawne tylko do daty 11 sierpnia 2022 r. Po tej dacie gmina rozpatrując wniosek o dodatek węglowy, uzna nowy wpis do CEEB tylko dla nowo oddanych do użytku domów.

Przeczytaj koniecznie: Zmiana deklaracji CEEB a dodatek do ogrzewania. Przez zmiany możesz nie dostać dodatku!

Pamiętajmy, że dane w deklaracji CEEB składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Poza weryfikacją wniosku o dodatek węglowy, zgodność danych podanych w zgłoszeniu źródła ciepła będzie weryfikowana podczas kontroli domów, które ruszą w przyszłym roku. Więcej na ten temat przeczytaj tutaj: Urzędnicy sprawdzą stan twojego domu! Od 2023 r. ruszą kontrole domów

Urzędnicy sprawdzą, czy na pewno ogrzewasz dom węglem 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie mógł zweryfikować wniosek o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku wystąpią jakiekolwiek wątpliwości, urzędnicy mogę przeprowadzić wywiad środowiskowy, który przeprowadza się w miejscu zamieszkania, gdzie ustala się czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, jest podstawą do odmowy przyznania 3000 zł dodatku węglowego

Przeczytaj więcej: Kto dostanie dopłatę do węgla? Ministerstwo wydało instrukcję dla gmin

Jeden dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres

Rząd zajął się luką w prawie i uszczelnieniem systemu przyznawania dodatku węglowego. Nadużycia powstały przez zapis w ustawie mówiący o tym, że dodatek węglowy przysługuje na każde gospodarstwo domowe, które ogrzewa dom węglem. Wprowadzono poprawkę mówiącą, że jeden dodatek węglowy ma być wypłacany na "jeden adres". Ma to przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. A o takich praktykach w przypadku dodatku węglowego informowały samorządy. 

Pisaliśmy o tym w artykule: Będzie jeden dodatek węglowy na jeden adres! Rząd wprowadza zmiany i uszczelnia system dopłat

Jeśli zatem w jednym budynku są dwa gospodarstwa domowe i korzystają z jednego pieca, tylko jedno z nich dostanie 3000 dodatku węglowego. Które? To, które pierwsze złoży w urzędzie gminy wniosek o ten dodatek.

Dla kogo dodatek węglowy

Dodatek węglowy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest piec węglowy, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Czas na składanie wniosków na dodatek węglowy jest do 30 listopada bieżącego roku.

Tu dowiesz się więcej: Wniosek o dodatek węglowy. 3 tys. dopłaty do węgla - wzór wniosku do pobrania