Dofinansowanie do prądu - 125 zł zwrotu za prąd. Jak dostać w 2023? Do kiedy zwrot za prąd?

2023-12-15 13:11

Dofinansowanie do prądu w wysokości 125 zł dla gospodarstw domowych przewidziano jeszcze w 2023 roku. Tauron, PGE, Energa i inni sprzedawcy prądu informują klientów o warunkach jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z dofinansowania. Jak dostać zwrot za energię elektryczną w 2023? Czy trzeba złożyć wniosek? Jaki warunek trzeba spełnić do 15 grudnia?

liczniki prądu
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rząd wprowadził 125 zł obniżki na rachunkach za energię elektryczną dla gospodarstw domowych

Spis treści

  1. Dofinansowanie do prądu 125 zł - jak skorzystać?
  2. Jaki warunki trzeba spełnić? Wystarczy 1 warunek z 6
  3. Dwa terminy na spełnienie warunków
  4. Czy trzeba złożyć wniosek o zwrot za prąd 2023?

We wrześniu 2023 weszło w życie rozporządzenie rządu ws. dofinansowania do prądu. Sprzedawcy energii elektrycznej mają obowiązek wstecznie obniżyć o 12% ceny prądu dla gospodarstw domowych. Obniżka wynosi dokładnie 125,34 zł. Jak skorzystać z tej możliwości? Poszczególne firmy energetyczne, w tym m.in. Tauron, PGE czy Enea wyjaśniają swoim klientom, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zwrot za prąd w 2023.

Na co warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem budowy domu? POGAD@NE. ZBUDOWANE #35

Dofinansowanie do prądu 125 zł - jak skorzystać?

Trzeba na wstępie wyjaśnić, że zasady przyznawania zwrotu na prąd u wszystkich sprzedawców są takie same. Wszystkim klientom, którzy są odbiorcami w gospodarstwie domowym firmy energetyczne mają obowiązek jednorazowo obniżyć rachunek w kwocie równej 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa URE na 2022 i wynikającej z taryf sprzedawców z urzędu, dla taryfy G1x oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh. Obniżka rachunku ma wynieść dokładnie 125,34 zł.

Jaki warunki trzeba spełnić? Wystarczy 1 warunek z 6

Aby otrzymać zwrot za prąd, należy pobierać energię na potrzeby gospodarstwa domowego i spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków przedstawionych w rozporządzeniu:

  1. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 5% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022,
  2. potwierdzić lub zweryfikować u sprzedawcy poprawność swoich danych,
  3. wyrazić zgodę na otrzymywanie od dostawcy energii korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi serwisie,
  4. wyrazić zgodę na otrzymywanie od dostawcy energii informacji dotyczących naszych produktów i usług,
  5. być prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  6. należeć do jednej z grup uprawnionych do korzystania z podwyższonych limitów, do których ceny prądu są zamrożone w 2023 i złożyć w tym celu stosowne oświadczenie (chodzi o posiadaczy Karty Dużej Rodziny, osoby z niepełnosprawnością lub zamieszkujące z osobą z niepełnosprawnością oraz rolników).

Rozporządzenie nakłada również na spółki obowiązek poinformowania klientów o obniżce - w formie papierowej, elektronicznie, telefonicznie lub na swojej stronie internetowej.

Dwa terminy na spełnienie warunków

Jeśli nie spełnia się przynajmniej jednego z ww. warunków, a chce się skorzystać z jednorazowej obniżki rachunku – czas na spełnienie choćby jednego z warunków: 2, 3 i 4 jest do 15 grudnia 2023 oraz 5 i 6 do 31 grudnia 2023.

Czy trzeba złożyć wniosek o zwrot za prąd 2023?

Aby skorzystać z upustu, nie trzeba składać żadnych wniosków. Zwrot zostanie uwzględniony przy fakturze za energię elektryczną, która obejmuje rozliczenie za rok 2023.

Listen on Spreaker.