Dodatek do oleju opałowego - wniosek pdf. Pobierz wniosek i złóż w urzędzie, przez Internet lub telefon

2022-09-30 14:55
Dodatek do oleju opałowego
Autor: Andrzej Szandomirski Dodatek do oleju opałowego 2022 wszedł w życie 20 września. Od 21 września można składać wnioski o to świadczenie

Kończy się czas przyjmowania wniosku o dodatek do oleju opałowego. Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest olejem, otrzymają dopłatę w wysokości 2000 zł. Gdzie złożyć wniosek? Jak wypełnić? Jak złożyć wniosek online, a jak przez telefon? Wszystko, co musisz wiedzieć, by dostać dopłatę do oleju opałowego. Pobierz wzór wniosku pdf.

Dopłata do ogrzewania olejem opałowym w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw obowiązuje od 20 września. Wnioski o to świadczenie można składać od 21 września do 30 listopada. Jeśli jeszcze tego nie rozbiłeś, a masz w domu ogrzewanie olejowe, warto się pospieszyć. Najszybciej wniosek o  dopłatę na olej opalowy złożysz przez telefon w aplikacji mObywatel. Jest to ujednolicony wniosek o Dodatek do źródeł ciepła dla ogrzewających dom pelletem, drewnem, gazem LPG, olejem opałowym. Warto skorzystać z tej opcji wysłania formularza. Pozwoli to załatwić sprawę wygodnie i szybko.

Dla kogo dopłata do oleju opałowego 2022

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na olej opałowy. Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje liczbę tych gospodarstw na 122 tysięcy.

Wnioskowanie o dopłaty do oleju opałowego będzie wyglądało tak, jak w przypadku dodatku węglowego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku do oleju jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB.

Ile dopłaty do oleju opałowego?

Gospodarstwa domowe używające do ogrzewania oleju opałowego mogą otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 2000 zł. Wsparcie przyznawane będzie jednorazowe. Dodatek do oleju nie wprowadza kryterium dochodowego.

Dowiedz się więcej o pozostałych dodatkach do ogrzewania: Dopłaty do pelletu - dla kogo? / Dodatek do drewna - jak złożyć wniosek? / Dodatek do gazu LPG. Ile wynosi?

Dodatek do oleju opałowego – od kiedy wniosek?

Od 21 września można składać wnioski o wypłatę dodatku do oleju opałowego. Należy do zrobić do 30 listopada 2022 roku. Urząd na jego rozpatrzenie oraz wypłatę dodatku będzie miała maksymalnie miesiąc. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie weryfikował zgodność wniosku ze wpisem do CEEB. Jeśli urzędnik będzie miał wątpliwości do podanych w formularzu oświadczeń, może nas wezwać do ich wyjaśnienia, ma też prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. O kontrolach wniosków i zgodności deklaracji do CEEB w przypadku wypłat dodatku węglowego pisaliśmy w artykule: Złożyłeś wniosek o dodatek do ogrzewania? Urzędnicy przyjdą i sprawdzą, czym faktycznie ogrzewasz

Jeśli chcesz dostać wypłatę dodatku do oleju opałowego przelewem należy we wniosku podać rachunku bankowego, na który gmina ma przelać pieniądze. Dodatek do oleju można też dostać w gotówce. Wtedy nie wypełniaj pola dotyczącego rachunku bankowego w formularzu wniosku.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek do oleju opałowego

Formularz należy skierować do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście, wysłać pocztą, bądź elektronicznie lub korzystając z aplikacji w telefonie mObywatel.

Wniosek o dodatek do oleju opałowego - pdf do pobrania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało jednolity wzór wniosku o dodatek do oleju opałowego, który obowiązuje wszystkich beneficjentów świadczenia. Jego wypełnienie jest dość proste. Formularza jest bardzo podobny do wniosku o wypłatę dodatku węglowego. WZÓR wniosku o dodatek do oleju opałowego - pdf do pobrania TUTAJ

Jak wypełnić wniosek o dodatek do oleju opałowego

We wniosku o dodatek do oleju opałowego trzeba podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota.

Jeden dodatek do oleju opałowego będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania. Ma to przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. O takich praktykach w przypadku dodatku węglowego informowały samorządy. Jeśli zatem w jednym budynku są dwa gospodarstwa domowe i korzystają z jednego kotła, tylko jedno z nich dostanie 2000 zł dopłaty. Które? To, które pierwsze złoży w urzędzie gminy wniosek o ten dodatek.

Wypełniając wniosek o dodatek do oleju opałowego nie ma znaczenia adres zameldowania ani kto jest właścicielem danej nieruchomości. Ważny jest adres zamieszkania na dzień złożenia wniosku.

We wniosku o dodatek do oleju opałowego trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Wniosek o dodatek do oleju opałowego - jakie zaznaczyć główne źródło ciepła

Ważne podczas wypełnia wniosku jest, aby wskazać właściwe urządzenie grzewcze oraz rodzaj opału, na którym chcemy otrzymać dopłatę. Nie można się pomylić, ponieważ są różne wysokości dodatków do ogrzewania. Dlatego jeśli składamy wniosek o dodatek do oleju opałowego w wysokości 2000 zł to zaznaczamy w formularzu - olej opałowy.

Przeczytaj też: Dodatek energetyczny do każdego źródła ogrzewania. Jak go dostać? Od kiedy wypłaty?

Jeśli korzystasz z lokalnej sieci ciepłowniczej do wniosku należy dołączyć oświadczenie właściciela lub zarządy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji budynków.

Wniosek o dodatek do oleju opałowego online

Wniosek elektroniczny o dodatek do oleju opałowego wysyła się w formie załącznika do listu online w ePUAP podpisanego profilem zaufanym. Trzeba się zalogować do swojego konta na ePUAP. Następnie wybrać z katalogu spraw: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Dołączyć do pisma ogólnego do gminy (do MOPS albo GOPS) załącznik z wnioskiem o dodatek. Wniosek możesz wypełnić w wordzie albo PDF.

Przez zmiany w deklaracji CEEB możesz nie dostać dodatku do oleju opałowego

Kluczowy jest termin złożenia deklaracji CEEB. We wniosku o dodatek do ogrzewania zawarta jest informacja, że możemy wskazać tylko to urządzenie grzewcze wykorzystywane jako główne źródła ciepła, pod warunkiem, że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. Ten zapis we wniosku o wypłatę dodatku do oleju opałowego dla gospodarstw domowych ma zapobiec zmienianiu deklaracji CEEB. Pisaliśmy o tym w artykule: Zmiana deklaracji CEEB przed złożeniem wniosku o dopłatę do ogrzewania? Urzędnicy przyjrzą się zmianom w deklaracjach!

Podstawa prawna:

  • Ustawa  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. poz. 1974)