| muratordom.pl » Prawo » Zwrot VAT » Zwrot VAT za materiały budowlane nie tylko za budowę

Zwrot VAT za materiały budowlane nie tylko za budowę

Zwrot VAT za materiały budowlane przysługuje ci, nie tylko kiedy stawiasz dom, ale też kiedy wykonujesz przyłącze i urządzenia instalacyjne służące np. do gromadzenia i odprowadzania ścieków. Nie dostaniesz zwrotu za materiały na ogrodzenie, wolno stojący garaż lub wiatę. Pieniądze odzyszkasz również wtedy, kiedy wykańczasz mieszkanie w stanie deweloperskim.

Gdy budujesz lub rozbudowujessz dom

 • zwrot dotyczy nie tylko samego budynku (fundamenty, ściany, dach), ale i przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, do sieci cieplnej, linii elektrycznej, gazowej itp.) oraz urządzeń instalacyjnych (służących między innymi do gromadzenia i odprowadzania ścieków, związanych z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, odgromowymi, klimatyzacyjnymi, wentylacyjnymi, alarmowymi, gazowymi i wykorzystującymi alternatywne źródła energii);
 • nie dostaniesz zwrotu za materiały na ogrodzenie, wolno stojący garaż lub wiatę;
 • musi to być dom budowany na własne potrzeby, czyli taki, w którym będziesz mieszkać (patrz wyrok WSA w Bydgoszczy z 28 lipca 2009 r., I SA/Bd 319/09 i wyrok NSA z 7 maja 2009 r., I FSK 279/08);
 • w zasadzie nie można korzystać ze zwrotu w przypadku budowy drugiego domu, chyba że uda się wykazać, iż oba domy służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych na przykład z uwagi na specyfikę pracy zawodowej;
 • jeżeli jednak budujesz drugi dom, bo pierwszy planujesz sprzedać, nie powinno być przeszkód w otrzymaniu zwrotu wydatków;
 • budynki letniskowe mogą być objęte zwrotem, jeżeli ich przeznaczenie i rzeczywiste wykorzystanie wskazuje na charakter
  mieszkalny (pomocne mogą być wyroki WSA w Poznaniu z 20.05.2009 r., III SA/Po 78/09, i WSA w Szczecinie z 23.06.2010 r., I SA/Sz 277/10);
 • w przypadku budynków mieszkalno-użytkowych można ubiegać się o zwrot wydatków dotyczących części budynku wykorzystywanej na cele mieszkalne;
 • rozbudowa lub nadbudowa domu mieszkalnego daje prawo do zwrotu wydatków, jeśli powstała w ich wyniku powierzchnia jest przeznaczona na cele mieszkalne;
 • w razie dobudowy na przykład garażu możesz się spotkać z odmową zwrotu.

Zobacz także:  Zwrot VAT krok po kroku. Darmowy PORADNIK z kalkulatorem

Gdy remontujesz

 • zwrot obejmuje nie tylko remont, ale i modernizację oraz zainstalowanie nowych elementów w budynku (w tym przyłączy, elewacji, ocieplenia, instalacji elektrycznych, sanitarnych, gazowych i innych, okien i drzwi, urządzeń grzewczych) oraz w lokalu mieszkalnym (ścian, sufitów, podłóg, okien i drzwi, wyposażenia, armatury i urządzeń instalacji sanitarnych, elektrycznych, grzewczych, gazowych i innych);
 • wykaz robót remontowych objętych zwrotem znajduje się w załączniku do ustawy;
 • zwrot przysługuje za remont obiektów używanych i nowych, w tym za prace wykończeniowe prowadzone w lokalach odebranych w tak zwanym stanie deweloperskim;
 • choć balkon należy zaliczyć do pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego (patrz wyrok Sądu Najwyższego z 19.05.2004 r., I CK 696/03 i uchwała z 07.03.2008 r., III CZP 10/08), organy podatkowe odmawiają zwrotu za jego remont (tak IS w Bydgoszczy, ITPB2/415-246/10/IL);
 • do lokalu mieszkalnego mogą też przynależeć jako jego części składowe inne pomieszczenia (w szczególności piwnica, strych, komórka, garaż) – choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal; organy podatkowe czasem kwestionują prawo do zwrotu, jeżeli materiały budowlane zostały wykorzystane do remontu tych pomieszczeń

Gdy przebudowujesz budynek niemieszkalny

Warunkiem zwrotu jest to, żeby lokal mieszkalny, który powstanie na przykład w wyniku przebudowy strychu, spełniał wymagania określone w ustawie o własności lokali oraz rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przeczytaj dodatkowo:
Jak odzyskać VAT za materiały budowlane krok po...

Z naszym poradnikiem nie zgubisz się w gąszczu formalności. Podpowiadamy, jak prawidłowo złożyć do urzędu...

Zwrot VAT za materiały budowlane 2013 - za jakie...

W 2014 roku znika obecny system zwrotu VAT za materiały budowlane. Oznacza to, że od przszłego roku za...

Zwrot VAT za materiały budowlane - wszystko o...

W 2014 roku przestaje obowiązywać zwrot VAT za materały budowlane na dotychczasowych zasadach. Ostatni...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie...

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych...

Zwrot VAT za materiały budowlane. Sprawdź faktury

Podstawowym warunkiem zwrotu VAT jest posiadanie faktur dokumentujących zakupy i wystawionych po 30 kwietnia...

Odzyskaj VAT za materiały budowlane....

Gdy budujemy dom, możemy odzyskać około 12% ceny brutto niektórych materiałów budowlanych....