Ruszył program Ciepłe Mieszkanie. Do wzięcia nawet 41 tys. zł na remont mieszkania!

2023-10-01 8:44

Od 29 września 2023 można złożyć wniosek w nowej edycji programu Ciepłe Mieszkanie. Ile można dostać dofinansowania do mieszkania? To nawet 41 tys. zł na wymianę okien czy kopciucha. Jakie są warunki programu Ciepłe Mieszkanie? Dla kogo dopłaty?

Program “Ciepłe mieszkanie”
Autor: Piotr Mastalerz Program Ciepłe Mieszkanie jest przeznaczony dla mieszkańców budynków wielorodzinnych

Spis treści

 1. Program Ciepłe Mieszkanie
 2. Nawet 41 tys. złotych dofinansowania na jedno mieszkanie
 3. Ciepłe Mieszkanie - kto może skorzystać?
 4. Na co dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie?
 5. Wysokość dotacji uzależniona od dochodów

Program Ciepłe Mieszkanie

Celem programu Ciepłe Mieszkanie jest wsparcie finansowe osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, tak żeby przedsięwzięli wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych oraz okien i drzwi w swoich mieszkaniach.

Dotychczas uruchamiane programy, np. “Czyste powietrze”, “Stop smog”, “Mój prąd”, służące ograniczeniu niskiej emisji, poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu kosztów ogrzewania, są przeznaczone dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Ale za złą jakość powietrza w naszym kraju odpowiadają również budynki wielorodzinne: komunalne - należące do miast i gmin – oraz zarządzane przez spółdzielnie lub wspólnoty.

Ponad 70% mieszkańców miast i około 10% mieszkańców wsi mieszka w budynkach wielorodzinnych, co stanowi prawie połowę ludności naszego kraju. Dlatego nie można pominąć wpływu sposobu ogrzewania oraz parametrów termicznych budynków wielorodzinnych na stan powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Nawet 41 tys. złotych dofinansowania na jedno mieszkanie

Właściciele mieszkań powinni się zgłaszać do gmin, bo to one mogą starać się o środki z programu Ciepłe Mieszkanie. Wojewódzkie fundusze przekazują następnie środki do gmin, które podpisują umowy z właścicielami lokali mieszkalnych. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie ok. 41 tys. złotych na jeden lokal mieszkalny.

Ciepłe Mieszkanie - kto może skorzystać?

O dofinansowanie do termomodernizacji z programu Ciepłe Mieszkanie mogą się starać:

 • osoby prywatne,
 • właściciele mieszkań w blokach, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego,
 • najemcy mieszkań będących własnością gminy,
 • małe wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.
Co, jeśli nie gaz? Jakie ogrzewanie wybrać

Na co dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie?

Dzięki programowi Ciepłe Mieszkanie można wymienić m.in. przestarzałe piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, czy pompy ciepła. Co więcej, dofinansowanie pozwala również na podłączenie lokalu do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku lub do sieci ciepłowniczej. Warto też wiedzieć, że dopłatę można też uzyskać na wymianę okien i drzwi.

Trzeba też wiedzieć, ze w programie Ciepłe mieszkanie obowiązuje zasada:

 • 1 dotacja przysługuje na 1 lokal mieszkalny.
Program “Ciepłe mieszkanie”
Autor: Mariusz Bykowski Oprócz wymiany urządzeń grzewczych dotowana będzie również wymiana stolarki

Wysokość dotacji uzależniona od dochodów

Ciepłe Mieszkanie uwzględnia różne poziomy dofinansowania w zależności od dochodów oraz specjalne warunki dla najbardziej zanieczyszczonych gmin. Program podzielony na 4 segmenty - 3 skierowane do osób indywidualnych i jedna dla wspólnot mieszkaniowych. Jakie są poziomy wsparcia?

 • poziom podstawowy - dla osób o dochodach do 135 tys. zł rocznie maksymalna wysokość dotacji wynosi  do 16,5 tys. zł, co stanowi maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny, a dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach – do 35% (do 19 tys. zł),
 • poziom wyższy - dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 1894 zł dla gospodarstw wieloosobowych i do 2651 zł dla jednoosobowych, mogą ubiegać się o wyższą dotację – do 27,5 tys. zł (60% kosztów kwalifikowanych), a w przypadku lokali na terenie najbardziej zanieczyszczonych gmin – do 29,5 tys. zł (65% kosztów),
 • poziom najwyższy - dla osób, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł, a w jednoosobowym – 1526 zł, lub dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych lub opiekuńczych. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 41 tys. zł (do 90% kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95% kosztów) dla mieszkań w najbardziej zanieczyszczonych gminach.

Czwarta część programu, skierowana dla wspólnot mieszkaniowych, daje różne możliwości dofinansowania, pokrywające do 60% kosztów kwalifikowanych. Dotacje wynoszą:

 • do 350 tys. zł w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła,
 • do 360 tys. zł jeżeli projekt uwzględnia także zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł w przypadku zastosowania pomp ciepła),
 • do 150 tys. zł dla projektów obejmujących jedynie termomodernizację, bez wymiany źródeł ciepła.

O wsparcie finansowe mogą się starać osoby fizyczne (jako beneficjenci końcowi) posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego.

W drugiej edycji Ciepłego Mieszkania z dotacji może skorzystać większa liczba beneficjentów. Oprócz właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych będą to również małe wspólnoty mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali), a także najemcy lokali mieszkalnych z zasobu gminnego.

Pozostałe podkategorie