| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Wysokość podatku od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości

Jakie są maksymalne stawki podatku dla gruntów i budynków? Ile wynosi podatek rolny i leśny? Odpowiedzi poniżej...

Podatek od nieruchomości

Maksymalne stawki dla gruntów:

  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,77 zł/m2 powierzchni;
  • grunty pod jeziorami – 4,04 zł/ha powierzchni;
  • pozostałe grunty – 0,39 zł/m2 powierzchni.

Maksymalne stawki dla budynków lub ich części:

  • mieszkalne – 0,65 zł/m2 powierzchni użytkowej;
  • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,51 zł/m2 powierzchni użytkowej;
  • zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł/m2 powierzchni użytkowej;
  • pozostałe – 6,88 zł/m2 powierzchni użytkowej.

Podane stawki pochodzą z Obwieszczenia Ministra Finansów z 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

Podatek rolny

Maksymalna wysokość wynosi:

  • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego;
  • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek leśny

Od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna według średniej ceny sprzedaży z trzech kwartałów roku poprzedniego.
Pamiętajmy, że wszystkie grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy są automatycznie traktowane jak związane z działalnością gospodarczą, co oznacza opodatkowanie ich najwyższą stawką. Nie dotyczy to tylko budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także budynków lub budowli, które nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej ze względu na swój stan techniczny. Musi to być jednak potwierdzone przez właściwy organ administracji, na przykład powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Zamieszkanie w domu, którego budowa nie została formalnie zakończona, nie odsuwa obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Powstaje on bowiem 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania przed jego ostatecznym wykończeniem.

Czy warto mieć polisy w kilku firmach?

Czy mogę wykupić dwie polisy ubezpieczeniowe w dwóch różnych towarzystwach dla...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Co to jest opłata adiacencka? Ile wynosi stawka...

Scalanie i podział gruntu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłaty adiacenckiej przez właściciela...

Montaż piekarnika i zmywarki do zabudowy – nie...

Dostawa i montaż AGD do zabudowy, np. zmywarki, piekarnika jest objęty podstawową, czyli 23-procentową stawką...

Opodatkowanie PIT przy przekształceniu mieszkania...

Część podatników chce sfinansować przekształcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe, w tym na...

Podatek od najmu mieszkania. Rozliczenie na...

Podatek od najmu mieszkania można rozliczyć na zasadach ogólnych. Z jakimi formalnościami się to...

Zakup działki budowlanej. Jaki VAT - 8 czy 23%?

Na rynku nieruchomości obowiązują dwie stawki VAT - 8 i 23%. To, którą będziesz musiał zapłacić zależy, od...