| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Ubezpieczenie od pożaru - co sprawdzić

Ubezpieczenie od pożaru - co sprawdzić

Przed podpisaniem umowy powinniśmy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w których sprecyzowane są prawa i obowiązki stron umowy.

Tam też znajdziemy zakres odpowiedzialności ubezpieczającego. Różnice w poszczególnych firmach są pozornie niewielkie, lecz ich przeoczenie może spowodować poważne konsekwencje. Dotyczą one głównie skutków przepięć w instalacji elektrycznej, upadku drzew i masztów, kradzieży siłowników bram czy wymaganych zabezpieczeń przed kradzieżą. W ryzykach podstawowych, takich jak pożar, huragan czy kradzież, zasadnicze różnice w zakresach odpowiedzialności nie występują.

Po wybraniu zakresu określamy przedmiot ubezpieczenia, czyli to, co chcemy zabezpieczyć, oraz sumę ubezpieczenia, czyli górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego musimy zwrócić uwagę na występujące często limity, które ustaloną kwotę ograniczają, na przykład do 70% za sprzęt audiowizualny i komputerowy; do 20% za dzieła sztuki, biżuterię; do 10% za mienie w pomieszczeniach gospodarczych i 5% za gotówkę i środki płatnicze. Jeśli chcemy zagwarantować sobie pełne odszkodowanie, należy wybrać ofertę ubezpieczyciela, który nie stosuje limitów, lub określić sumy ubezpieczenia, by odpowiadały wartości ubezpieczanego mienia.

Dla budynków wraz ze stałymi elementami suma ubezpieczenia gwarantująca maksymalną rekompensatę poniesionych szkód powinna odpowiadać jego wartości odtworzeniowej, to znaczy pełnej kwocie potrzebnej do odbudowy budynku oraz zakupu i instalacji stałych elementów budynku, takich jak: instalacje wodno-kanalizacyjne, grzewcze, elektryczne i gazowe, meble wbudowane, okna, bramy, kotły, armatura sanitarna, wykładziny ścian i podłóg, tynki wewnętrzne i powłoki malarskie. Dla mienia ruchomego suma ubezpieczenia powinna odpowiadać jego wartości rzeczywistej uwzględniającej stopień zużycia.

W skład mienia ruchomego wchodzą: przedmioty osobistego użytku, sprzęty i urządzenia domowe, środki płatnicze, sprzęt turystyczny i sportowy, zapasy gospodarstwa domowego itp.

Zdarzył się pożar

Na co możemy liczyć ze strony firmy ubezpieczeniowej? Powiedzmy, że spaliła się część domu z łazienką i pomieszczeniem gospodarczym, w którym znajduje się kocioł grzewczy. Dodajmy, że dom wybudowano dziesięć lat temu. Mimo że zniszczone przez żywioł mienie nie było nowe, ubezpieczyciel powinien zwrócić nam w 100% koszty naprawy murów, tynków, glazury i terakoty, innych powłok ścian, sufitów i podłóg oraz koszty zakupu nowych urządzeń: kotła, armatury grzewczej i łazienkowej, wanny, umywalki, drzwi itp., a także koszty instalacji. Warunek – standard remontowanych i wymienianych elementów nie może istotnie odbiegać od ich standardu pierwotnego. Nie możemy oczekiwać, że ubezpieczyciel zwróci nam koszty wymiany na przykład zniszczonego kotła grzewczego produkcji polskiej na dwa razy wydajniejszy kocioł renomowanej firmy niemieckiej. Niestety, taka korzystna forma wyceny jest często ograniczana przez firmy ubezpieczeniowe. Granicą ustalania sumy ubezpieczenia od wartości odtworzeniowej bywa okres użytkowania budynku, na przykład 30 lat. W przypadku budynków starszych ustala się sumy ubezpieczenia od wartości rzeczywistej, co pomniejsza ewentualne odszkodowanie o stopień zużycia poszczególnych rodzajów mienia.

Przykład: Ile kosztuje pełna polisa

Ubezpieczamy dom wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych – do wartości odtworzeniowej, czyli 500 tys. zł. Dodatkowo ponad tę kwotę ubezpieczamy zgromadzone w nim mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę 50 tys. zł. Sumę ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów od kradzieży z włamaniem i rozboju określamy na 25 tys. zł. Całe mienie ubezpieczamy od dewastacji na sumę 10 tys. zł. Dodatkowo ubezpieczamy akwarium – 1000 zł. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domowników wynosi 50 tys. zł. Składka roczna: 478 zł (w tym: 202 zł – budynek mieszkalny wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych; 62 zł – mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych; 101 zł – mienie ruchome i stałe elementy od kradzieży; 63 zł – całość mienia od dewastacji; 20 zł – przedmioty szklane od stłuczenia; 30 zł – OC).

Uwaga: Z tytułu zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przed kradzieżą i pożarem możemy liczyć na obniżenie składki ubezpieczeniowej nawet o 50%. Za co ubezpieczyciel zwykle nie odpowiada. Za szkody powstałe wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa domowników oraz wyrządzone przez nich wskutek użycia alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. Odmowa odszkodowania nastąpi również w przypadku szkód powstałych wskutek zaniedbania obowiązku konserwacji przewodów i urządzeń w budynku. Nie możemy liczyć na odszkodowanie za mienie pozostawione na balkonie, tarasie czy loggii oraz za mienie w domu, gdy ten nie był zamieszkały nieprzerwanie przez dłuższy czas (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego od 45 do 60 dni). Szkody spowodowane działaniem prądu, na przykład pożar wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej, o ile nie były wynikiem rażącego niedbalstwa, objęte są pełną ochroną ubezpieczeniową

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Podatek od wynajmu mieszkania - metoda ryczałtu....

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie to masz prawo wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania. Jednym ze...

Montaż piekarnika i zmywarki do zabudowy – nie...

Dostawa i montaż AGD do zabudowy, np. zmywarki, piekarnika jest objęty podstawową, czyli 23-procentową stawką...

Zakup nieruchomości. Jaka stawka VAT za zakup...

Zakup nieruchomości - nowego domu lub działki podlega opodatkowaniu VAT w wysokości 8 lub 23%. Sprawdź, jaki...

Czy będzie uszczelnienie opodatkowania przy...

Sejm pracuje nad zmianami w prawie, które mają wyeliminować możliwość unikania zapłaty podatku od...

Zmiany w podatku od nieruchomości. Sprawdź, jakie...

Nowe przepisy dotyczące naliczania podatku od nieruchomości będą obowiązywać od stycznia 2016 roku. Na...