| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Oszczędnościowe kasy budowlane. Projekt nowej ustawy

Oszczędnościowe kasy budowlane. Projekt nowej ustawy

Uregulowanie zasad powołania i działalności systemu kas oszczędnościowo – budowlanych, które umożliwią oszczędzanie przez osoby fizyczne na cele mieszkaniowe oraz udzielanie kredytów mieszkaniowych – przewiduje poselski projekt ustawy, nad którym trwają prace w Sejmie.

Projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i o wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (dalej: projekt) przewiduje, że kasy mają działać w formie banków w formie spółek akcyjnych. Do ich funkcjonowania będzie więc miała zastosowanie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, co umożliwi kontrolę nad tymi spółkami. Kasy mają przyjmować na imienne rachunki oszczędzania wkładów oszczędnościowych od osób fizycznych i udzielać tym osobom kredytów mieszkaniowych. Środki pochodzące z wkładów oszczędnościowych, w tym przyznane premie mieszkaniowe wraz z oprocentowaniem mają być przeznaczane na kredyty udzielane na podstawie umów oszczędzania na cele mieszkaniowe. Kasy będą mogły też lokować wolne środki w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Zasady podpisywania umów

Umowa pomiędzy osobą fizyczną a kasą ma określać wysokość docelowej sumy umowy, warunki oszczędzania oraz udzielania kredytu na cele mieszkaniowe na terytorium Polski. Tymi celami mieszkaniowymi będą:

  • odpłatne nabycie, budowa, odbudowa, remont z wyjątkiem bieżącej konserwacji, modernizacja, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego,
  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego,
  • nabycie własności, a także udziału we współwłasności gruntu przeznaczonego pod budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz uzbrojenie działki budowlanej,
  • spłata kredytu bankowego zaciągniętego po dniu wejścia w życie omawianej ustawy na cele mieszkaniowe,
  • wniesienie przez członka spółdzielni mieszkaniowej wpłat przeznaczonych na przeniesienie przez spółdzielnie mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego.

Umowa oszczędzania na cele mieszkaniowa będzie musiała mieć formę pisemną, pod rygorem jej nieważności. Docelowa suma umowy składać się będzie z:

  • wpłat pieniędzy osoby oszczędzającej,
  • oprocentowania od wkładów oszczędnościowych, naliczanego przez kasę,
  • premii mieszkaniowej,
  • kredytu mieszkaniowego.

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych i kredytu ma być niezmienne w czasie trwania umowy. Różnica między wysokością oprocentowania kredytu mieszkaniowego, a wysokością oprocentowania wkładów oszczędnościowych nie będzie mogła przekraczać 3 punktów procentowych. Okres oszczędzania nie będzie mógł być krótszy niż trzy lata.

Premia mieszkaniowa

Osobie, która oszczędza w kasie ma przysługiwać premia mieszkaniowa. Ma być udzielana co roku ze środków budżetu państwa w wysokości 20% zgromadzonych w danym roku wkładów oszczędnościowych. Dla obliczenia premii za dany rok kalendarzowy będzie przyjmowana kwota oszczędności nie wyższa niż 12 000 złotych. Jeżeli oszczędności przekroczą tę kwotę, nadwyżka ma być podstawą do uzyskania premii w kolejnych latach, do wysokości tej kwoty. Premia ma przysługiwać osobie fizycznej tylko w jednej kasie oszczędnościowo – budowlanej i tylko na jednym rachunku oszczędzania. Premia ma być zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Osoba, która będzie oszczędzała w kasie będzie musiała zwrócić uzyskane premie wraz z odsetkami, jeżeli przeznaczy je na inne cele, niż mieszkaniowe wymienione w ustawie. Szczegółowe kwestie, związane z jej udzielaniem ma określić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Przeczytaj dodatkowo:
Problemy z kredytem we frankach. Przewalutowanie,...

Wiele osób spłacających kredyt zaciągnięty we frankach, znalazło się w trudnej sytuacji w związku z...

Kredyt we frankach - czy przewalutowanie jest...

Dla wielu osób spłata comiesięcznych rat kredytu we frankach jest dużym obciążeniem dla domowego...

Program Mieszkanie dla młodych - koniec z...

15 marca 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków w ramach...

Remont mieszkania po polsku. Ile wydajemy na...

Większość Polaków planuje remont mieszkania na miesiące letnie. Z reguły prace remontowe...

Ranking kredytów hipotecznych – marzec 2016....

W tym miesiącu szukamy kredytu na zakup 82-metrowego mieszkania w Bydgoszczy. Sprawdź gdzie jest najtaniej....

Ranking kredytów hipotecznych – luty 2016....

Prezentujemy najnowszy ranking kredytów hipotecznych. Całkowity koszt kredytu w kwocie 199 223 zł...