| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Kredyt na budowę domu energooszczędnego. Jak zdobyć dofinansowanie?

Kredyt na budowę domu energooszczędnego. Jak zdobyć dofinansowanie?

Od 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził spore ułatwienia w programie dopłat do budowy domów energooszczędnych. Dowiedz się, jak zdobyć dofinansowanie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził łatwiejsze wymagania dotyczące wskaźników i parametrów technicznych, ułatwienia proceduralne oraz możliwość obniżenia kosztów w realizowanym przez Fundusz programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych.

Zmiany w programie Poprawy efektywności energetycznej budynków

Program Poprawy efektywności energetycznej budynków jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2 lat. Zmiany wprowadzone obecnie przez NFOŚiGW mają na celu przede wszystkim ułatwienie osiągnięcia standardu energetycznego budynków m.in. poprzez obniżenie poziomu wskaźników oraz wprowadzenie elastyczności ich doboru w procesie projektowania. Ma to wpłynąć na poprawę efektywności kosztowej projektów.

Fundusz wprowadził także do programu zmiany o charakterze proceduralnym. Beneficjent nie będzie musiał przedstawiać w dokumentacji projektu budowlanego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Będzie obowiązywała także dowolność i możliwość obniżenia kosztów weryfikacji poprzez pominięcie konieczności przeprowadzenia weryfikacji projektu budowlanego w procesie ubiegania się o dotację. Część dotychczasowych obowiązkowych wymogów, które należało spełnić Fundusz zmienił w zalecenia.

Zmiany wynikające z wprowadzonych ułatwień w programie weszły w życie od 5 grudnia 2015 r., natomiast wnioski składane przez beneficjentów na nowych warunkach powinny być przyjmowane w bankach nie później niż od 1 stycznia 2016 r.

Do kogo skierowany jest program

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom lub mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Dofinansowanie polega na częściowej spłacie kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę/zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu.

Program ma przynieść korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

  • dopłaty do kredytu pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
  • niższych kosztów eksploatacji budynku,
  • podniesienia wartości budynku.

Budżet programu wynosi 300 mln zł. Pieniądze te wystarczą na realizację około 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Realizacja programu będzie następowała w latach 2013–2018, a wydatkowanie pieniędzy z nim związanych – do 31 grudnia 2022 r.

Jakie wymagania techniczne musi spełniać budynek realizowany w ramach programu budowy domów energooszczędnych

Każdy budynek realizowany w ramach programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych musi spełniać obligatoryjne wymagania techniczne określone w programie. Fundusz dokonuje okresowych przeglądów tych wymogów technicznych i je zmienia, dlatego też ubiegając się o dopłatę do kredytu na budowę domu energooszczędnego trzeba sprawdzić aktualne wymogi Funduszu dotyczące warunków technicznych.

Program nakłada na beneficjenta obowiązek zaciągnięcia kredytu na kwotę wyższą od wnioskowanej dotacji, co oznacza że kredyt nie musi pokrywać kosztu całego przedsięwzięcia, a jedynie kwotę przekraczającą wysokość dopłaty. NFOŚiGW nie narzuca także okresu kredytowania ani form zabezpieczenia kredytu.

Jakie inwestycje nie podlegają dofinansowaniu

Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW. Oznacza to, że przedsięwzięcie nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytu może być przedmiotem dofinansowania.

Trzeba ponadto spełnić pozostałe warunki, w tym m.in. zaciągnięcie kredytu w banku, który podpisał umowę o współpracy z Funduszem, sfinansowanie z tego kredytu kosztów kwalifikowanych określonych w Programie, spełnienie przez projekt budynku minimalnych wymagań technicznych zdefiniowanych przez NFOŚiGW oraz innych wytycznych określonych szczegółowo w programie.

Kto sprawdza, czy projekt budowlany jest zgodny z wytycznymi programu

To, czy projekt budowlany osoby ubiegającej się o dopłatę do kredytu na budowę domu energooszczędnego jest zgodny z programem NFOŚiGW sprawdzają weryfikatorzy. Aktualizowaną listę weryfikatorów można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich, który pełni funkcję Organizatora Technicznego. Weryfikatorzy posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego.

Jakie wymagania musi spełnić deweloper, który chce oferować mieszkania z dopłatą

Deweloper (lub spółdzielnia mieszkaniowa), który chce oferować na rynku mieszkania z dopłatą, musi uzyskać potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań NFOŚiGW.

Deweloper, po pozytywnej ocenie projektu budynku przez weryfikatora, przekazuje tę informację do Funduszu. Na tej podstawie lista budynków pozytywnie zweryfikowanych będzie umieszczana na stronie internetowej NFOŚiGW. Deweloper będzie mógł oferować mieszkania w budynku energooszczędnym z dopłatą, posługując się tym potwierdzeniem.

Beneficjent po podpisaniu z deweloperem umowy, składa w wybranym banku dokumenty w celu uzyskania kredytu z dopłatą. Po podpisaniu umowy kredytowej, zrealizowaniu przedsięwzięcia i potwierdzeniu standardu energetycznego budynku, dotacja jest przekazywana za pośrednictwem banku na konto kredytowe beneficjenta.

Czy można skorzystać z dopłaty do kredytu na budowę domu energooszczędnego w przypadku przebudowy lub remontu budynku

Pytania osób zainteresowanych udziałem w omawianym programie dotyczą tego, czy można skorzystać z dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy czy remontu budynku. Program wymienia rodzaje inwestycji, które podlegają dofinansowaniu, w tym budowę domu jednorodzinnego. Przez budowę należy rozumieć wykonanie nowego budynku jednorodzinnego. Z uwagi na to nie jest możliwe otrzymanie dopłaty do budynku rozbudowywanego, przebudowywanego czy też remontowanego.

12.01.2016

WAŻNE

Unijne wymogi wobec państw członkowskich

Program poprawy efektywności energetycznej budynków ma związek z koniecznością dostosowania budynków do unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii.

Program poprawy efektywności energetycznej ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych oraz wykonawców do wymagań wskazanej wyżej Dyrektywy.

Najlepszy kredyt na kawalerkę. Ranking kredytów hipotecznych - grudzień 2015

Planujesz zakup mieszkania jednopokojowego? Oto grudniowy ranking kredytów hipotecznych na...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Kredyt we frankach - czy przewalutowanie jest...

Dla wielu osób spłata comiesięcznych rat kredytu we frankach jest dużym obciążeniem dla domowego...

Odwrócony kredyt hipoteczny. Czy to korzystny...

Odwrócona hipoteka to jeden ze sposobów na poprawę kondycji finansowej po przejściu na...

Najchętniej kupowane mieszkania na rynku...

Jakie są najchętniej kupowane mieszkania na rynku pierwotnym? Deweloperzy podkreślają, że świetną sprzedaż...

Problemy z kredytem we frankach. Przewalutowanie,...

Wiele osób spłacających kredyt zaciągnięty we frankach, znalazło się w trudnej sytuacji w związku z...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych na remont...

Lutowy ranking kredytów gotówkowych na remont mieszkania gotowy! W tym miesiącu eksperci...