Sklep online Pomoc Tagi Newsletter
| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jak uzyskać warunki zabudowy, a jak wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Jak uzyskać warunki zabudowy, a jak wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

Odpowiadamy na najczęstsze pytania, jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, a jak wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ile kosztuje wydanie obu dokumentów, kogo one obowiązują, jak złożyć wniosek,  ile się czeka na wypis, ile na decyzję.

 

Decyzja o warunkach zabudowy (WZiZT)

Wypis i wyrys z planu miejscowego (MPZP)

Rodzaj dokumentu decyzja administracyjna wójta, burmistrza lub prezydenta miasta uchwała rady gminy lub miasta
Gdzie można uzyskać jego treść urząd gminy lub miejski powiadamia wnioskodawcę i strony pismem publikacja w dzienniku urzędowym województwa, informacja w urzędzie miasta lub gminy, BIP w Internecie
Kto może go uzyskać decyzja jest wydawana osobie, która złożyła wniosek. Może go złożyć każdy (nie trzeba być właścicielem gruntu, wystarczy być nim zainteresowanym), na przykład potencjalny nabywca każdy może uzyskać wypis z planu
Jaki wniosek trzeba założyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu/wzorze wniosku wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem nieruchomości
Załączniki: zgodnie z wymaganiami podanymi we wzorze wniosku jak niżej nie ma innych niż dowód uiszczenia opłaty skarbowej
1. mapa dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej (pobrane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na przykład z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) w skali 1:500 lub 1:1000, z dokładnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem, w tym jeden egzemplarz czysty – bez naniesienia do opracowania przez urząd. Mapa ta powinna mieć wielkość umożliwiającą wykonanie analizy obszarowej. Granice terenu objętego wnioskiem powinny obejmować obszar, gdzie przewidywane są zmiany w obecnym zagospodarowaniu, w tym między innymi realizacja wjazdów na teren inwestycji. Określenie zakresu inwestycji na mapie powinno być zgodne z treścią wniosku niepotrzebne
2. opis zamierzonej inwestycji lub szkice koncepcyjne w przypadku domu jednorodzinnego zwykle wymaga się podania danych, takich jak: powierzchnia zabudowy, całkowita, użytkowa, powierzchnia działki biologicznie czynna (pokryta zielenią), gabaryty zabudowy, jak wysokość lub liczba kondygnacji, oraz informacje o obiektach na działce jak garaż, budynki gospodarcze, miejsca parkingowe oraz urządzenia techniczne. Niekiedy wymagana jest także koncepcja architektoniczna w formie rysunków niepotrzebne
3. dokumenty potwierdzające możliwośc uzbrojenia dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), lub kopie umów dotyczących zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartych pomiędzy lokalnym gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) – w przypadku braku infrastruktury technicznej niepotrzebne
4. inne w szczególnych przypadkach między innymi pełnomocnictwo dla osoby zastępującej wnioskodawcę, informacje o danych formalnoprawnych terenu objętego wnioskiem lub sąsiednich niepotrzebne
Opłaty za złożenie wniosku opłata skarbowa opłata skarbowa
Ile się czeka na wydanie od miesiąca do kilku miesięcy wypis od ręki lub za kilka dni
Czego się dowiemy czy budowa opisanego we wniosku domu jest możliwa, jakie są wymagania gminy. Z kim trzeba będzie uzgodnić lub kto ma zaopiniować projekt. Jakie zgody uzyskać przed przystąpieniem do użytkowania budynku. Gdzie może być wjazd na działkę. Czy projekt musi spełniać jakieś dodatkowe zalecenia o planowanych inwestycjach w otoczeniu, terenach publicznych, przebiegu dróg, zasadach prowadzenia infrastruktury, możliwych sposobach zabudowy działek sąsiednich, jak wysoki może być dom, jakie zakazy i ograniczenia co do jego wyglądu, wymiarów, funkcji obowiązują
Czego się nie dowiemy co zostanie zbudowane w naszym sąsiedztwie z kim uzgodnić projekt budowlany, bo obowiązki te wynikają nie tylko z planu, ale i z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (powinien je znać architekt). Nie wszystkie one muszą być przywołane w treści planu
Kogo obowiązuje innej treści decyzję na tę samą działkę może uzyskać inny wnioskodawca i dopiero pozwolenie na budowę spowoduje wygaśnięcie innych, sprzecznych z nim decyzji plan obowiązuje jednakowo wszystkich
Termin obowiązywania est podany w decyzji. Uwaga: uchwalenie planu spowoduje wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy, dla której nie uzyskano pozwolenia na budowę plany najczęściej obowiązują bezterminowo
Skutki zmian w trakcie budowy jeśli zmiany w projekcie są sprzeczne z uzyskaną decyzją o warunkach, trzeba wystąpić o nową decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli zmiany w projekcie nie naruszają ustaleń planu, nie ma konsekwencji
Inne konsekwencje nie dotyczy sprzedaż działki po uchwaleniu planu może powodować konieczność zapłaty tak zwanej renty planistycznej, to jest uiszczenia procentu (do 30%) naliczonego od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wejściem w życie ustaleń planu. Stawki tych opłat są podane w treści planu. Plan nakłada także zobowiązania na gminę i można żądać odszkodowań z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości albo uniemożliwienia korzystania z niej w dotychczasowy sposób. Powstają także zobowiązania gminy do realizacji dróg i infrastruktury, jeśli tereny zostały w planie przeznaczone na cele inwestycyjne

Polecamy także:

Jakie mapy załączyć do wniosku o warunki zabudowy i gdzie je zdobyć?

Wniosek o decyzję o warunkach zabudowy musi mieć załączoną tak zwaną mapę zasadniczą w skali 1:500...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Remont i Modernizacja. Pobierz BEZPŁATNY Numer...

Oddajemy w Wasze ręce BEZPŁATNY Numer Specjalny Muratora - Remont i Modernizacja. I chociaż skierowany jest...

Czy kary za nielegalną wycinkę drzew są zgodne z...

1 lipca br. Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć, czy przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych...

Jak formalnie zakończyć budowę domu i uzyskać...

Po zakończeniu budowy domu należy dopełnić ostatnich formalności, aby móc legalnie w nim zamieszkać....

Rząd przyjął zmiany w Prawie budowlanym. Czy to...

Najbardziej dyskutowaną zmianą w Prawie budowlanym, jest zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę....

Nowelizacja Prawa budowlanego 2015 a samowola...

Co samowola budowlana oznacza dla właściciela istniejącego budynku? W jakich sytuacjach opłata legalizacyjna...

Księgi wieczyste online. Jak uzyskać odpis z...

Aby przejrzeć księgę wieczystą, nie trzeba już iść do sądu. Można to zrobić online. Odpis z księgi wieczystej...

SPRAWDŹ
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.