| muratordom.pl » Prawo » Domowe finanse » Instytucje pomagające klientom

Instytucje pomagające klientom

Zgubiłeś kartę płatniczą, prowadzisz drobny spór z bankiem, chcesz sprawdzić, czy przedsiębiorca jest rzetelny? W sytuacjach awaryjnych klient nie jest skazany na samego siebie. Może się zwrócić z prośbą o pomoc do kilku instytucji.

Arbiter Bankowy

O szybkie rozsądzenie drobnego sporu z bankiem możesz zwrócić się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich. Wniosek prześlij pocztą. We wniosku musisz: podać dane swoje i banku, określić swoje żądania, zwięźle je uzasadnić oraz podać wartość przedmiotu sporu. Do wniosku trzeba dołączyć kopie istotnych materiałów oraz dokument potwierdzający zakończenie procedury reklamacji w banku. Przed wysłaniem wniosku trzeba uiścić opłatę przekazem pocztowym. Jeśli bank przegra sprawę, zwróci ci tę kwotę.

Biuro Informacji Kredytowej

Każdy może uzyskać w Biurze raport na swój temat. Zawiera on informacje, jakie dane o kliencie i z jakich banków BIK uzyskało. W sprawie poprawienia błędów, nieścisłości itd. klient sam musi zgłosić się do banku. Aby uzyskać taki raport, wystarczy wypełnić formularz i złożyć go w Biurze Obsługi Klienta, listownie z dopiskiem „zapytanie” lub osobiście. Formularz można pobrać w Internecie (www.bik.pl) i przesłać listem poleconym. Raz na 6 miesięcy każdy może uzyskać raport z BIK za darmo (raport standard). Biuro udostępnia także za opłatą raporty na życzenie klientów (raport plus).

InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej

Biura informacji gospodarczej przyjmują, przechowują i ujawniają informacje gospodarcze o konsumentach i przedsiębiorcach. Posiadają bazę danych o nierzetelnych konsumentach i przedsiębiorcach. Największe w naszym kraju biuro - InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej - należy do BIK i Związku Banków Polskich. InfoMonitor posiada bazę nierzetelnych i zadłużonych firm i konsumentów oraz jako jedyny w Polsce ma dostęp do bazy BIK i ZBP. Oferuje on przedsiębiorcom różne produkty, m.in.: raport o konsumencie, raport o przedsiębiorcy, monitorowanie (klient zostaje poinformowany o zaistnieniu zmian w stanie zobowiązań płatniczych monitorowanego przedsiębiorcy). Aby współpracować z InfoMonitorem, musisz podpisać z nim umowę.

Alarmowe strony ZBP

Jeśli nie znasz numeru telefonu, pod którym możesz w swoim banku zastrzec kartę płatniczą, skorzystaj z łatwej wyszukiwarki na stronie www.zbp.pl w zakładce "Zastrzeż kartę". Znajdziesz tam telefony alarmowe do wszystkich banków, a także do organizacji płatniczych.

Również w przypadku utraty dokumentów tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, książeczki wojskowej) powinieneś - oprócz poinformowania o tym fakcie policji - zgłosić to w placówce swojego banku. Zgłaszając w banku dyspozycję zastrzeżenia dokumentów w systemie dokumentów zastrzeżonych, unikasz niebezpieczeństwa, że ktoś np. weźmie kredyt, który ty będziesz musiał spłacać. Informacje na temat systemu i procedury zgłoszeń znajdziesz na stronach www.zbp.pl w zakładce "Zastrzeganie dokumentów", a także www.dokumentyzastrzezone.pl.

Instytucje konsumenckie

Robienie zakupów czy korzystanie z usług wydaje się prostą sprawą, jednak kwestie te są objęte szczegółowymi regulacjami prawnymi. Na ich straży stoją instytucje i organizacje konsumenckie. W Polsce działa kilka tego typu instytucji. W przypadku indywidualnych problemów z zakupami czy usługami pomocy można szukać u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenckich. Czego można oczekiwać od rzecznika? Przede wszystkim udziela on bezpłatnych konsultacji, chroni prawa konsumenta, wytacza sprawy na rzecz konsumentów oraz występuje, oczywiście za ich zgodą, w toczących się postępowaniach.

Pomoc można też uzyskać pod tymi adresami: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), Inspekcja Handlowa (www.giih.gov.pl), Europejskie Centrum Konsumenckie (www.konsument.gov.pl), Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.skp.pl).

Komisja Nadzoru Finansowego

KNF sprawuje nadzór m.in. nad wszystkimi bankami, firmami ubezpieczeniowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz biurami maklerskimi. Do Komisji możesz zgłosić zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych instytucji finansowych.

Przeczytaj dodatkowo:
Kto i na jakich zasadach może otrzymać dodatek...

Nie każdy wie, że może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Warto znać zasady związane z jego przyznawaniem...

Darowizna od rodziców. Czy trzeba zapłacić...

Darowizna pieniężna od rodziców może być istotnym wsparciem finansowym przy budowie domu, zakupie...

Remont mieszkania po polsku. Ile wydajemy na...

Większość Polaków planuje remont mieszkania na miesiące letnie. Z reguły prace remontowe...

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna przyda się każdemu, ale nie zawsze jej zastosowanie jest jednakowo opłacalne.

Jest uchwała antysmogowa dla Małopolski. Co to...

Sejmik województwa małopolskiego przyjął jednomyślnie uchwałę antysmogową. Dokument opisuje działania,...