| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie olejowe » Przed czym musisz zabezpieczyć zbiornik na olej?

Przed czym musisz zabezpieczyć zbiornik na olej?

Decydując się na ogrzewanie domu olejem, trzeba się zastanowić nad wyborem i lokalizacją zbiornika na olej. Aby podjąć słuszą decyzję, musisz wiedzieć, przed czym zbiornik na olej musi być skutecznie zabezpieczony. Oto praktyczne wskazówki, jak to zrobić.

Zabepieczenie przed przenikaniem zapachu

Olej opałowy jest produktem ropopochodnym o niezbyt przyjemnym zapachu. Dlatego magazynowanie go w zbiorniku w budynku może stać się utrapieniem dla mieszkańców.
Problem ten nabiera szczególnego znaczenia, gdy któryś z mieszkańców domu jest uczulony na produkty ropopochodne. W takim wypadku lepiej umieścić zbiornik na olej poza budynkiem.
Aby zapobiec wydostawaniu się zapachu oleju, producenci stosują bardzo szczelne połączenia, a w zbiornikach z tworzyw sztucznych wykonują warstwy antydyfuzyjne, które ograniczają przenikanie cząstek oparów oleju przez ścianki zbiorników.

Zabepieczenie przed korozją

Zbiorniki stalowe mogą ulegać korozji, zwłaszcza ich zewnętrzna powierzchnia, ale także – choć w mniejszym stopniu – wnętrze. W celu zabezpieczenia przed korozją zewnętrzną zbiorniki stalowe maluje się farbami zabezpieczającymi.
Korozja wewnętrznych ścian zbiornika nie jest intensywna, ale ponieważ zbiornik użytkuje się kilkanaście lub więcej lat, z czasem może stać się problemem.
Teoretycznie olej opałowy nie działa korozyjnie na zbiornik. W praktyce jednak zawiera niewielką ilość substancji agresywnych i wilgoci. Dodatkowo niewielka ilość wody, która dostaje się do zbiornika przez urządzenia napowietrzająco-odpowietrzające, tworzy na dnie zbiornika elektrolit. Zachodzące w nim procesy korozyjne z upływem czasu mogą doprowadzić do całkowitego przerdzewienia ściany zbiornika (korozja wżerowa). Dlatego zaleca się regularne – co mniej więcej pięć lat – czyszczenie zbiorników. Dodatkowo wnętrza, a zwłaszcza dna zbiorników jednopłaszczowych, pokrywa się środkami antykorozyjnymi.
Inne stosowane sposoby zabezpieczenia przed korozją to:

 • powlekanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni zbiorników tworzywem sztucznym,
 • anoda magnezowa,
 • substancje antykorozyjne wiążące wodę znajdującą się w zbiorniku.

Najlepszym zabezpieczeniem przed korozją jest jednak wykonanie zbiornika w całości z tworzywa sztucznego.

Zabepieczenie przed awarią

Każdy zbiornik z olejem opałowym musi być zabezpieczony przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa w razie awarii. W pomieszczeniach olejoszczelnych ze zbiornikami jednopłaszczowymi umieszcza się więc sondy sygnalizujące nieszczelność. W tym samym celu w zbiornikach dwupłaszczowych przestrzeń między płaszczami wypełnia się cieczą pod ciśnieniem. W razie nieszczelności ciecz wycieka i odkrywa zanurzone elektrody, powodując przerwanie obwodu elektrycznego i uruchomienie sygnalizacji alarmowej.
Paliwo wypływające przez nieszczelności musi zostać zatrzymane, nie powodując skażenia środowiska. Zbiorniki jednopłaszczowe umieszcza się w szczelnych wannach mogących pomieścić całą pojemność zbiornika. W przypadku zbiorników dwupłaszczowych taką wannę stanowi drugi płaszcz. Dodatkowo zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 m3 muszą być wyposażone w urządzenia sygnalizacji wycieku i zabezpieczone przed jego przenikaniem do wód gruntowych i powierzchniowych. Do sygnalizacji wycieku mogą być użyte jedynie urządzenia dopuszczone przez dozór techniczny.

W zbiornikach naziemnych zabezpieczeniem przed wyciekiem są:

 • podwójne dno (w zbiornikach o osi pionowej),
 • podwójna ścianka (w zbiornikach o osi poziomej),
 • zbiornik rezerwowy,
 • obwałowanie,
 • wanna,
 • szczelne pomieszczenie z drzwiami na odpowiedniej wysokości.

W zbiornikach podziemnych:

 • geomembrana,
 • podwójna ścianka,
 • zbiornik rezerwowy,
 • betonowa obudowa.

Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi

Przepisy wymagają, aby zbiorniki na olej opałowy były zaprojektowane w sposób zapobiegający gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych lub je ograniczający. Dopuszczalne jest również wyposażenie zbiornika w układ do ich odprowadzania. Odprowadzenie ładunków dotyczy również przewodów wykonanych z tworzywa sztucznego wchodzących w skład instalacji paliwowej. Wykonanie tego zabezpieczenia budzi wiele kontrowersji zarówno wśród producentów, jak i instalatorów ze względu na brak propozycji szczegółowych rozwiązań. Przepisy mówią tylko bardzo ogólnie o potrzebie takiego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie przed temperaturą

Minimalna. W magazynie oleju trzeba zapewnić odpowiednią temperaturę minimalną zabezpieczającą przed wydzieleniem się z paliwa parafiny i w konsekwencji zatkaniem przewodów paliwowych. Zalecane jest, aby wynosiła ona co najmniej 10oC. Ogrzewanie trzeba zapewnić również zbiornikom ina olej przewodom paliwowym zlokalizowanym poza budynkiem. Można zastosować specjalne kable grzewcze, które pozwalają utrzymać temperaturę uniemożliwiającą wydzielanie się parafiny. Dodatkowo przewody paliwowe należy zaizolować termicznie.

Maksymalna. W otoczeniu zbiorników z tworzyw sztucznych temperatura nie powinna przekraczać 40oC. Przepisy wymagają, aby wszystkie elementy o wysokiej temperaturze znajdowały się w odległości co najmniej metra od zbiornika. W wysokiej temperaturze zmniejsza się wytrzymałość tworzyw i może dojść do stopienia się zbiornika.
W razie pożaru po przetopieniu płaszcza zbiornika następuje wypływ oleju opałowego, który dodatkowo wzmaga pożar.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem...

Instalacja centralnego ogrzewania z kotłem olejowym powinna być zrobiona w domu przynajmniej częściowo...

Współpraca kotła olejowego z instalacją...

Kocioł olejowy wyposażony w pompę obiegową może współpracować z instalacją centralnego ogrzewania...

Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki...

Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych...

W co warto zainwestować, żeby płacić mniej za...

Efektem dobrego ocieplenia domu i zastosowania tanich w eksploatacji urządzeń grzewczych jest niski koszt...

Jaki palnik do pieca na olej?

Piec na olej do domu jednorodzinnego zwykle jest sprzedawany w komplecie z palnikiem, choć niektórzy...

Kocioł na olej: kiedy warto montować piec olejowy?

Kocioł na olej opałowy - chociaż nie tak bardzo popularny - jest bardzo dobrym rozwiązaniem w...