| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie gazowe » Sieci gazowe, przyłącze i dystrybucja gazu. To musisz wiedzieć, żeby założyć gaz w domu

Sieci gazowe, przyłącze i dystrybucja gazu. To musisz wiedzieć, żeby założyć gaz w domu

Spośród wszystkich paliw wykorzystywanych do ogrzewania domów gaz ziemny ma najwięcej ważnych zalet. Aby jednak móc z niego korzystać musisz podłączyć dom do sieci gazowej, wykonać przyłącze i instalację gazową wewnątrz domu. Niestety nie obejdzie się bez odpowiednich wniosków i zatrudnienia wykwalifikowanego instalatora. Sprawdź, co zrobić, by móc w pełni korzystać z gazu?

Gaz ziemny różni się od innych paliw między innymi sposobem dostarczania go do odbiorców: jest przesyłany rurociągami. Korzysta się z niego jak z energii elektrycznej – pobiera z sieci w chwili, kiedy jest potrzebny.

Nie trzeba go przewozić, magazynować, uzupełniać zapasu, a płaci się za faktyczne zużycie. To bardzo wygodne, ale przez to gaz ziemny jest dostępny tylko tam, gdzie istnieje infrastruktura niezbędna do jego transportu. Jeżeli chcemy z niego korzystać, musimy się najpierw dowiedzieć, czy jest możliwość doprowadzenia rurociągu do naszej posesji.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Jak sprawdzić, czy można przyłączyć dom do sieci gazowej?

By uzyskać oficjalną informację na temat tego, czy jest możliwe doprowadzenie sieci gazowej do naszej nieruchomości, musimy wypełnić i złożyć w biurze obsługi klienta wybranego przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą lub dystrybucją gazu wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Do wyboru może być kilka formularzy przeznaczonych dla klientów deklarujących różną wielkość poboru paliwa gazowego. W przypadku domu jednorodzinnego odpowiedni jest wniosek dla podmiotów deklarujących odbiór gazu wysokometanowego w ilości do 10 m3/h, ewentualnie do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego (grupa przyłączeniowa B, podgrupa I).

Gaz ziemny wysokometanowy w ilości 10 m3/h pobierają bowiem urządzenia grzewcze o mocy rzędu 75 kW, podczas gdy w domu jednorodzinnym zwykle wystarczająca jest mniejsza niż 30 kW.

Wniosek można złożyć również jedynie w celu zapytania o możliwość przyłączenia obiektu do sieci gazowej (na przykład przed zakupem działki) i w tedy nie trzeba posiadać do niego tytułu prawnego.

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą lub dystrybucją gazu ziemnego i po wypełnieniu wysłać pocztą na podany w Internecie adres. Lepiej jednak udać się do biura obsługi k lienta – uzyskamy tam pomoc przy w ypełnianiu wniosku i będziemy mieli pewność, że zrobiliśmy to prawidłowo. Nie musimy go składać osobiście, może to za nas zrobić osoba mająca nasze pisemne pełnomocnictwo.

WARTO WIEDZIEĆ

Skąd gaz?

Wszelkich informacji na temat przyłączenia do sieci gazowej udzieli nam biuro obsługi klienta przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą lub dystrybucją gazu ziemnego w naszej okolicy. Sprzedawcę gazu od niedawna możemy wybierać spośród kilkudziesięciu przedsiębiorstw mających koncesję na obrót gazem ziemnym (listę operatorów i sprzedawców można znaleźć na stronie Urzędu Regulacji Energetyki: http://bip.ure.gov.pl/portal/bip/49/REJESTRY_I_BAZY.html.

Trzeba się tylko dowiedzieć, którzy sprzedawcy mają podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) działającym na interesującym nas terenie.

Sprzedawcę możemy zmieniać, jednak nie częściej niż dwa razy w ciągu tak zwanego roku umownego (zaczynającego się w terminie określonym w umowie). Nie ponosimy w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów, nie wymaga to zmian w instalacji ani nie wiąże się z przerwą w dostawie gazu.

O wyborze dostawcy zwykle decydują oferowane przez niego ceny paliwa, które na razie są kontrolowane i nie zmieniają się częściej niż co kilka miesięcy – każdą zmianę w taryfie musi zatwierdzić Urząd Regulacji Energetyki.

Co powinno się znaleźć we wniosku o przyłącze gazowe?

Do formularza należy wpisać dane personalne wnioskodawcy, informacje o obiekcie przyłączanym do sieci (rodzaj, adres) i o wyposażeniu związanym z instalacją gazową. Trzeba podać liczbę, typ i moc przewidywanych odbiorników gazu, kubaturę lub powierzchnię ogrzewanych pomieszczeń (jeśli gaz ma być wykorzystywany do ogrzewania domu).

Najwięcej problemu sprawi zapewne określenie przewidywanego rocznego zapotrzebowania na paliwo i mocy przyłączeniowej, czyli maksymalnej godzinowej możliwości odebrania gazu. Potrzebne do tego informacje przedstawiamy w tabeli obok.

Jeżeli do nieruchomości jeszcze nie jest doprowadzona sieć gazowa, do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający:

  • usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia i instalacje;
  • usytuowanie sąsiednich obiektów;
  • proponowaną lokalizację punktu wyjścia z systemu gazowego;
  • proponowaną lokalizację szafki gazowej (na budynku albo w ogrodzeniu) lub kotłowni gazowej.

Plan albo szkic powinien być sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjnej terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniającej stan rozgraniczenia działek.

Jak przyłączyć dom do sieci gazowej - krok po kroku

Na wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej przedsiębiorstwo gazownicze ma 21 dni. Może się jednak zdarzyć, że oddali nasz wniosek z powodu braku technicznych lub ekonomicznych możliwości dostarczania gazu do naszej nieruchomości. Wówczas pozostaje nam czekać, aż w naszym rejonie pojawi się wystarczająco duża liczba inwestorów zainteresowanych odbiorem paliwa gazowego, którzy również złożą wnioski. O zaistnieniu możliwości dostarczania paliwa zostaniemy powiadomieni.

Od chwili wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej mamy rok na zawarcie umowy o przyłączenie do niej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji. Jeśli w tym czasie nie rozpoczniemy realizacji inwestycji, to ponownie musimy się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Kolejny krok to wypełnienie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej (można to zrobić od razu przy okazji składania wniosku o określenie warunków przyłączenia). Nakłada ona na zawierające ją strony obowiązki przeprowadzenia prac projektowych i budowlano-montażowych w określonych terminach i określa odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.

Po rozbudowie sieci przez przedsiębiorstwo gazownicze dostaniemy pisemne powiadomienie o tym oraz fakturę za opłatę przyłączeniową wyliczoną zgodnie z taryfą obowiązującą w dniu zawarcia umowy o przyłączenie.

Po realizacji umowy o przyłączenie do sieci jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z przedsiębiorstwem zajmującym się jego sprzedażą. Podpisując ją, uzgadniamy termin montażu gazomierza i napełnienia instalacji, po których następuje już rozpoczęcie korzystania z paliwa.

WARTO WIEDZIEĆ

Gdzie jest sieć gazowa?

Najwięksi dystrybutorzy gazu ziemnego publikują na stronach internetowych mapy zasięgu swoich systemów dystrybucyjnych. Na ich podstawie można się wstępnie zorientować, czy w interesującej nas okolicy są przez nich świadczone usługi dystrybucji paliwa gazowego:

  • Dolnośląska Spółka Gazownictwa – http://dsgaz.zgo.pl;
  • Karpacka Spółka Gazownictwa – http://msd.ksgaz.pl;
  • Pomorska Spółka Gazownictwa – http://mapy.psgaz.pl;
  • Mazowiecka Spółka Gazownictwa – http://mapa.msgaz.pl;
  • Wielkopolska Spółka Gazownictwa – http://msd.wsgaz.pl.

Nie są to jedyni dystrybutorzy, więc jeśli wybrana miejscowość leży poza zasięgiem ich sieci, warto poszukać informacji, czy w okolicy nie działa inny, lokalny operator (patrz ramka: "Skąd gaz?").

Przeczytaj dodatkowo:
Jak zmienić sprzedawcę gazu i sporo na tym...

Kiedy rachunek za gaz zaczyna nadmiernie obciążać twój budżet możesz, jak w przypadku energii...

Dobór instalacji spalinowej do kotłów...

Gazowe kotły kondensacyjne są najczęściej wybieraną formą ogrzewania domu. Do wzrostu zapotrzebowania na...

Energooszczędny dom – w jakie technologie opłaca...

Domy energooszczędne stają się coraz bardziej popularne, jest to spowodowane m.in bardziej restrykcyjnymi...

Uwaga na czad! Poznaj 8 sposobów ochrony przed...

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw używanych do ogrzewania domów....

Kocioł kondensacyjny - budowa i zasady działania

W spalinach kotłów jest para wodna. W wyniku jej skraplania uwalnia się ciepło, które można...