| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Zanim popłynie z kranu

Zanim popłynie z kranu

Zimna i ciepła woda są rozprowadzane po domu systemem przewodów noszących wspólną nazwę wewnętrznej instalacji wodociągowej. Jakie są zasady jej układania i z czego ją zrobić, aby służyła nam przez wiele lat?

Autor: Marcin Czechowicz

Korzysta się z niej w łazience i kuchni, a niekiedy także w innych pomieszczeniach w domu, takich jak pralnia czy garaż. Do wszystkich tych pomieszczeń trzeba doprowadzić instalację wodną. Musi być ona tak zaprojektowana i wykonana, aby dostarczać wody w odpowiedniej ilości, o wymaganej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem do wszystkich punktów poboru. Ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 0,05 MPa, ale i nie większe niż 0,6 MPa.

Jak rozprowadzić instalację wodną?

Najlepiej na podstawie projektu, w którym określa się: trasę, średnice, materiał i rodzaj rur, miejsce zamontowania zaworów oraz hydroforu i wodomierza (jeśli są potrzebne). Rzadko wykonuje się go oddzielnie, zwykle projektuje się jednocześnie wodę i kanalizację.
O kształcie instalacji wodnej decyduje między innymi sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Jeśli woda jest podgrzewana centralnie dla całego domu (w kotle lub podgrzewaczu), to pojedyncza rura z zimną wodą jest doprowadzona tylko do urządzenia grzewczego. Dalej – do poszczególnych baterii – prowadzi się dwa lub trzy równoległe przewody: jeden z zimną, drugi z ciepłą wodą i trzeci cyrkulacyjny. Gdy ciepła woda jest przygotowywana w miejscu poboru (w podgrzewaczach zainstalowanych bezpośrednio przy bateriach), rozprowadza się tylko rury z zimną wodą.

Z trójnikami lub rozdzielaczami

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

W układzie trójnikowym instalacje wykonuje się z prostych odcinków rur połączonych odpowiednimi kształtkami

Autor: Agnieszka Sternicka , Marek Sternicki

W systemie rozdzielaczowym przewód łączący rozdzielacz z punktem poboru wykonany jest z jednego odcinka rury

W układzie trójnikowym przewody układa się tradycyjnie: wzdłuż ścian w liniach prostych i prostopadłych do siebie. Instalacje wykonuje się zwykle z prostych odcinków rur połączonych kształtkami. Wszystkie elementy systemu można układać pod tynkiem, w bruzdach ściennych.
Układ trójnikowy stosuje się dla instalacji z twardej miedzi, twardego tworzywa i stali ocynkowanej.
W układzie z rozdzielaczem przewody główne ciepłej i zimnej wody zasilają rozdzielacze umieszczone na każdej kondygnacji (schowane w szafkach rozdzielczych). Od nich poprowadzone są przewody (przewód zimnej wody równolegle do ciepłej) zasilające poszczególne punkty poboru wody.
Przewód łączący rozdzielacz z punktem poboru wykonany jest z jednego odcinka rury ułożonego pod posadzką. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w ostatnich latach. Dodatkową zaletą systemu jest zgromadzenie w jednym miejscu (szafce rozdzielczej) zaworów odcinających do wszystkich punktów poboru.
Układ rozdzielaczowy to dobre rozwiązanie dla miękkich rur z tworzywa i miedzi. Rury układane w podłodze od szafki rozdzielczej powinny być umieszczone w rurze ochronnej, zwanej potocznie peszlem.
Rury prowadzone w ścianie lub bruzdach trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Takim zabezpieczeniem może być na przykład owinięcie rur tekturą falistą.

WAŻNE

Podstawowe zasady układania instalacji w domu

  • Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Jeśli jest to przejście z garażu lub kotłowni, powinno być dodatkowo gazoszczelne. 
  • Przewody wody ciepłej należy prowadzić nad przewodami wody zimnej. 
  • Każda umywalka, wanna, natrysk czy zlewozmywak oraz grupy tych urządzeń powinny mieć zawory odcinające, potrzebne przy wykonywaniu ewentualnych napraw. 
  • Na przewodzie cyrkulacyjnym nie montuje się zaworów odcinających. 
  • Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad kablami elektrycznymi i przewodami gazowymi. 
  • Przewody c.w.u. należy izolować cieplnie, na przykład otuliną termoizolacyjną.

Przewody do wody

Najczęściej od przewodu doprowadzającego wodę do domu prowadzi się przewód główny (w domu piętrowym jest to pion), od którego odchodzą przewody do poszczególnych punktów poboru, zwane podejściami. Średnice podejść zależą od rodzaju urządzeń sanitarnych, do których doprowadzają wodę, i są określone w projekcie.
W domach jednorodzinnych najczęściej wykonuje się ją z tworzyw sztucznych lub miedzi. Stali ocynkowanej raczej się już nie stosuje.
Teoretycznie można użyć rur z dowolnego tworzywa i jego odmian, w praktyce stosuje się jednak najprostsze odmiany: PE, PP, PB i PCW. Rury o lepszych właściwościach, odporne na wysoką temperaturę i o mniejszej rozszerzalności cieplnej są droższe, a te zalety w instalacji zimnej wody nie są przydatne.
Rury z tworzywa nie korodują, są lekkie, można z nich łatwo i szybko wykonać instalację. Rury miedziane – lekkie, giętkie, trwałe i łatwe w montażu – są także chętnie stosowane. Jedynym ograniczeniem jest jakość wody. Nie zaleca się wykonywania instalacji z miedzi tam, gdzie woda jest miękka – w Polsce głównie na terenach górskich. Projektanci instalacji są zobowiązani do uwzględniania przy doborze materiałów składu chemicznego wody dostarczanej w danym regionie. Nie może mieć ona właściwości agresywnych w stosunku do któregoś z użytych materiałów. Jednocześnie muszą zadbać, aby łączenie różnych materiałów nie wpłynęło na obniżenie jakości wody lub trwałości instalacji (na przykład nie łączyć rur miedzianych i stalowych w jednej instalacji).
Każdy system instalacyjny musi mieć aprobatę Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Sanitarnej COBRTI Instal, a gdy ma kontakt z wodą pitną, również atest Państwowego Zakładu Higieny.

Przeczytaj dodatkowo:
Łazienka w piwnicy. Jak doprowadzić tam...

Piwnica to dobre miejsce na zbudowanie sauny, WC, łazienki. Aby jednak pralnia, sauna lub łazienka w piwnicy...

Jaki system odpływowy powinieneś zamontować w...

W kabinie prysznicowej bez brodzika kluczową kwestią staje się wybór odpowiedniego odwodnienia....

WIDEO: Jak wykryć nieszczelność w instalacji...

Co zrobić, jeśli w instalacji centralnego ogrzewania spada ciśnienie? Gdzieś ucieka woda. Podobnie z...

Jak doprowadzić wodę do domu? Budowa przyłącza...

Zanim doprowadzisz wodę do domu, musisz dopełnić wielu formalności. Starania o budowę przyłącza niestety...

Na co należy zwrócić uwagę przy wykonaniu...

Podczas budowy przyłącza wodociągowego należy przede wszystkim przestrzegać zaleceń znajdujących się w jego...

Instalacja wodna w domu. To musisz wiedzieć o...

Instalacja wodna w domu to układ rur, armatury oraz urządzeń doprowadzających wodę do wybranych pomieszczeń....