| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Ściany z ceramiki tradycyjnej. Zalety i wady ścian warstwowych z ceramiki tradycyjnej

Ściany z ceramiki tradycyjnej. Zalety i wady ścian warstwowych z ceramiki tradycyjnej

Ceramiczne wyroby budowlane zbudowane są głównie z gliny lub iłu pochodzących ze specjalnych wyrobisk. Producenci dodają też piasek, popiół lub inne substancje. Powstałej masie nadaje się kształt cegieł, pustaków lub innych elementów. Poznaj wady i zalety ścian z ceramiki tradycyjnej.

Cegły i pustaki z ceramiki tradycyjnej

To najstarsze materiały do murowania ścian, które do tej pory nie straciły na popularności. Wyrabia się je z ceramiki, która powstaje z wypalonej w wysokiej temperaturze gliny. Z ceramiki formuje się wyroby pełne i drążone.
Pełne to cegły bez otworów. Najczęściej stosowane wyroby drążone to cegły: dziurawka i kratówka oraz pustaki ścienne o różnych kształtach i rozmiarach.

Na jaką ścianę nadają się te materiały? Z cegieł i pustaków z ceramiki tradycyjnej wznosi się ściany dwu- lub trójwarstwowe.
W ścianie dwuwarstwowej warstwa nośna zwykle ma grubość od 19 do 29 cm. Jako materiał izolacyjny najczęściej stosuje się  styropian grubości 12-13 cm, wykończony tynkiem cienkowarstwowym. Na warstwę osłonową w ścianie trójwarstwowej można zastosować na przykład cegły ceramiczne licowe i klinkierowe, których nie trzeba już tynkować, lub cegły modularne, pełne czy kratówki, wykańczane tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym. Warstwa osłonowa ma najczęściej grubość 9-12 cm.

Jak się muruje? Budowę ceramicznej ściany warstwowej rozpoczyna się od wzniesienia warstwy nośnej. Później układa się warstwę izolacji termicznej, a w ścianie trójwarstwowej dobudowuje się jeszcze warstwę elewacyjną, łączoną na kotwy z warstwą nośną.

Uwaga na błędy w ścianie trójwarstwowej. Do szybkiego niszczenia ściany, zmniejszenia jej trwałości lub obniżenia izolacyjności cieplnej może doprowadzić:

 • wykonanie warstwy osłonowej z nieodpowiedniego materiału, na przykład nieodpornego na mróz,
 • zastosowanie nieodpowiednich kotew ulegających korozji,
 • użycie kotew o zbyt dużym przekroju – są zbyt sztywne i ograniczają odkształcanie się warstwy zewnętrznej pod wpływem dużych zmian temperatury; może to spowodować jej pękanie w miejscu połączeń z warstwą nośną, nie podlegającą takim oddziaływaniom,
 • niewłaściwe rozmieszczenie kotew (za rzadko lub za gęsto).

Ściany z ceramiki tradycyjnej

Autor: Szandomirski Andrzej

Ściany z ceramiki tradycyjnej

Zalety i wady ścian warstwowych z ceramiki tradycyjnej

Najważniejsze zalety ścian warstwowych, wykonanych z tradycyjnej ceramiki to:

 • dobre parametry cieplne,
 • duża akumulacyjność cieplna,
 • duża odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wadami są:

 • duża masa ścian i znaczna ich grubość,
 • duże zużycie materiału i duży nakład pracy przy ich wznoszeniu,
 • możliwość popełnienia wielu błędów przy wykonywaniu ściany trójwarstwowej,
 • konieczność pozostawiania w elewacyjnych warstwach ścian trójwarstwowych z ociepleniem z wełny mineralnej otworów wentylacyjnych i odpływowych (do odprowadzania skraplającej się pary).

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Beton komórkowy - jakie wymiary bloczka wybrać?...

Podjęliśmy już decyzję, że beton komórkowy będzie materiałem na ściany naszego nowego domu. Ale...

Beton komórkowy – materiał do budowy ciepłych i...

Jakie cechy sprawiają, że beton komórkowy jest tak chętnie wybierany przez inwestorów? Co...

Zaprawa tradycyjna czy cienkowarstwowa. Jak...

Wybierając beton komórkowy, jako materiał na ściany naszego domu, możemy nie być świadomi tego, że to...

Ściany trójwarstwowe. Kiedy warto budować ściany...

Głównym elementem ścian trójwarstwowych jest warstwa nośna, robiona w identyczny sposób,...

Ściany i tynki zewnętrzne - uszkodzenia oraz...

Jak zapobiec uszkodzeniom ścian zewnętrznych? Poznaj specyfikację tynków jednowarstwowych. Wybieramy...

Nowa ściana w istniejącym domu. Jak murować...

Ściany działowe w domu: poradnik. Czasem, po kilku latach mieszkania w domu dochodzisz do wniosku, że...