| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Polisteryn ekspandowany - lekki lider izolacji

Polisteryn ekspandowany - lekki lider izolacji

Polisteryn ekspandowany powstaje w wyniku spienienia polisterynowych granulek. Właśnie zamkniętemu w nich powietrzu zawdzięczamy znakomite właściowści termoizolacyjne i małą masę.

Płyty styropianowe z symbolem

Od 1999 do 2004 roku styropianowe płyty oznaczano symbolem FS, przy którym figurowała cyfra informująca, jaką ma on gęstość (kg/m3) – FS 15, FS 20, FS 30, FS 40. Odkąd staliśmy się członkiem UE, styropian oznacza się symbolem EPS, któremu towarzyszy oznaczenie odmiany, na przykład EPS 100, oraz podstawowe przeznaczenie wyrobu, na przykład Dach/Fasada. Do dziś jednak oznaczenia FS są jeszcze w użyciu.

Na paczce ze styropianem widnieje wiele cennych informacji. Zobaczmy, co możemy tam znaleźći jak rozszyfrować tajemnicze oznaczenia.

Dodatkowe, bardziej szczegółowe dane dotyczące styropianowych płyt, mat lub granulatu zaszyfrowane są w kodzie oznaczenia. Przykładowy kod wygląda następująco:

EPS-EN 13163-T2-L2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Uwaga! Nie każdy producent podaje na opakowaniu oznaczenie styropianu. Zamiast tego informuje, do jakich konkretnych zastosowań będzie się on nadawał. Szczegółową wiedzę o parametrach produktu zachowuje dla siebie.

Stare oznaczenie Nowe oznaczenie

FS 12

EPS 50-042 Szczelina

FS 15

EPS 70-040 Fasada i EPS 80-036 Fasada

FS 20

EPS 100-038 Dach/Podłoga

FS 30

EPS 200-036 Dach/Podłoga/Parking

FS 40

EPS 250-036 Podłoga/Parking

Ważne współczynniki: przewodzenia ciepła, opór cieplny, przenikania ciepła

O wartości styropianu jako materiału termoizolacyjnego mogą świadczyć trzy parametry.

 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] – im jego wartość jest niższa, tym lepiej. Producenci zazwyczaj podają wartość deklarowaną ld ustalaną w warunkach laboratoryjnych, ale możliwie najbardziej zbliżoną do warunków występujących w naturze. Najlepsze wyroby ze styropianu mają współczynnik λ nie większy niż 0,032 W/(m.K).
 • Opór cieplny R [m2·K/W] – od pewnego czasu jest podawany przez producentów zamiast współczynnika λ. Uwzględnia również grubość materiału. Wskazuje, jaki opór stawia ciepłu materiał lub cała przegroda. Wraz ze wzrostem izolacyjności wzrasta wartość tego współczynnika, odwrotnie niż przy współczynniku λ. Opór cieplny wyliczany jest z następującego wzoru: R=d/λ, gdzie „d” oznacza grubość wyrobu podaną w metrach.
 • Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)] – informuje, ile ciepła może przeniknąć przez 1 m2 ściany, dachu, okna itp. w ciągu jednej sekundy, gdy różnica temperatury po obu stronach przegrody wynosi 1°C.
  Im wyższy jest ten współczynnik, tym gorsza izolacyjność przegrody. Współczynnik l odnosi się do samego materiału. Współczynnik R podobnie jak współczynnik U może charakteryzować izolacyjność zarówno materiału termoizolacyjnego o danej grubości, jak i całej ocieplonej lub nieocieplonej przegrody budowlanej. Współczynnik U w przy- padku całych przegród uwzględnia jednak więcej parametrów i jest najprecyzyjniejszy.

Oto, co oznaczają poszczególne symbole kodu i przypisane im wartości liczbowe:

 • EPS – oznaczenie mówiące, że mamy do czynienia ze styropianem;
 • EN 13163 – numer normy;
 • T – tolerancja grubości. Im wyższa cyfra towarzyszy literze, tym mniejsza jest tolerancja grubości dla danego wyrobu [mm];
 • L – tolerancja długości [mm];
 • W – tolerancja szerokości [mm];
 • S – tolerancja prostokątności [mm/100 mm];
 • P – tolerancja płaskości [mm];
 • BS – poziom wytrzymałości na zginanie [kPa] (minimum 50);
 • CS(10) – poziom naprężenia ściskającego przy 10-procentowym odkształceniu [kPa] (wytrzymałość na ściskanie);
 • DS(N) – stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych [%];
 • DS(70,-) – stabilność wymiarowa w temperaturze 70°C [%].

Dodatkowo w kodzie mogą się znaleźć następujące symbole:

 • DLT(1) – poziom odkształcenia w określonych
  warunkach obciążenia ściskającego i temperatury [%];
 • TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie [kPa].

Styropian elastyczny ma oznaczenie EPST. Styropian odporniejszy na wilgoć ma oznaczenie EPSP. W jego kodzie podane są dodatkowe informacje:

 • WL(T) – poziom nasiąkliwości wodą;
 • WD(V) – poziom absorbcji wody przez dyfuzję (informujący, ile wody pod postacią pary wodnej może wchłonąć styropian).

Dwie podobne normy dla wyrobów styropianowych

Obecnie na polskim rynku obowiązują dwie normy dotyczące wyrobów styropianowych:

 • PN-EN-13163 z 2004 roku – nowa norma „europejska”;
 • PN-B-20132 z 2004 roku – nowa polska norma niesprzeczna z normą europejską.

Ta ostatnia (polska norma) wprowadzona została między innymi w celu ujednolicenia oznaczeń stosowanych w naszym kraju z tymi, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

Uwaga! O zgodności styropianu z normą świadczy Certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej lub deklaracja zgodności wystawiana przez firmę. Kupując styropian, koniecznie trzeba prosić sprzedawcę o okazanie kopii jednego z tych dokumentów. Wyrobów bez certyfikatu lub deklaracji lepiej nie kupować.

IZOLACJA AKUSTYCZNA: jak wyciszyć ściany w domu bliźniaku?

Nawet we własnym domu jesteśmy bombardowani odgłosami z zewnątrz. Wymurowanie ścian o dobrej...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Jakie znaczenie ma współczynnik przenikania...

W dobie rosnącej popularności domów energooszczędnych i pasywnych, coraz częściej słyszymy o czymś...

Szary styropian trzeciej generacji – materiał...

Szary styropian pozwala nie tylko oszczędzać energię, ale również rozwiązuje problem zbyt grubych...

Styropian grafitowy. Czy takie ocieplenie domu...

Styropian grafitowy pojawia się nie tylko jako ocieplenie nowoczesnych i luksusowych domów, ale jest...

Izolacja dachu skośnego – zrób to dobrze, a...

Ocieplenie domu jest inwestycją na lata. 70% energii wykorzystywanej przez budynki, to właśnie energia zużyta...

Jak zbudować prosty sufit podwieszany, który...

Wiele osób zastanawia się jak wykończyć poddasze nieużytkowe, sufit w garażu czy strop w piwnicy. Czy...