Przepisowe odległości garażu od granicy działki

2018-07-09 10:38

Planujesz budowę garażu wolno stojącego? Uważaj na odległości od granicy działki. Podobnie jak w przypadku budowy domu przepisy nakładają pewne ograniczenia dotyczące sytuowania garażu na posesji. Zobacz, jakie są minimalne odległości garażu od granicy działki i jakie warunki muszą być spełnione.

Budowa garażu - właściwe odległości od granicy działki
Autor: archiwum muratordom Zanim zaczniesz budować garaż, sprawdź wymagania prawne dla takich budynków i ustalenia planu miejscowego w zakresie zabudowy działek .

Nie można wybudować garażu wolno stojącego w dowolnie wybranym miejscu działki, najwygodniejszym z punktu widzenia inwestora. Trzeba się stosować do przepisów lokalnych (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli uchwalono go dla danego terenu) oraz warunków technicznych, w których ustalono, jaka może być odległość budynków od granicy działki budowlanej, na której się znajdują.

W jakiej odległości od granicy budować dom?

Usytuowanie garażu wolno stojącego a granica działki budowlanej

Garaż wolno stojący w zabudowie jednorodzinnej można wybudować w odległości od granicy działki nie mniejszej niż:

 • 4 m - gdy garaż jest zwrócony ku niej ścianą z oknem lub drzwiami;
 • 3 m - gdy nie ma otworów w tej ścianie;
 • 1,5 m - gdy pozwalają na to przepisy planu miejscowego albo działka jest węższa niż 16 m, albo długość planowanego garażu nie przekroczy 6,5 m, a wysokość - 3 m (od strony granicy ściana nie może mieć okien ani drzwi);
 • bezpośrednio przy granicy - gdy pozwalają na to przepisy planu miejscowego albo działka jest węższa niż 16 m, albo długość planowanego garażu nie przekroczy 6,5 m, a wysokość - 3 m, albo garaż będzie przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce.

Powyższe odległości nie dotyczą granicy działki z drogą. Jeśli to droga publiczna, to o minimalnych odległościach budynku od drogi decydują przepisy art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych:

obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowy
Autostrada 30 m 50 m
Droga ekspresowa 20 m 40 m
Droga ogólnodostępna
a) krajowa 10 m 25 m
b) wojewódzka, powiatowa 8m 20 m
c) gminna 6m 15 m

Polecamy też:

Garaż wolno stojący przy domu jednorodzinnym powinien mieć:

 • wysokość w świetle konstrukcji minimum 2,2 m, a do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m (jeśli takie się tam znajdują);
 • szerokość wjazdu lub wrót garażowych co najmniej 2,3 m, a ich wysokość w świetle – 2 m;
 • stanowiska postojowe o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 x 5 m, przy czym między dłuższą krawędzią stanowiska a ścianą trzeba zachować odstęp co najmniej 0,3 m. Oznacza to minimalna szerokość garażu jednostanowiskowego wynosi 3,1 m (2 x 0,3 + 2,5), a dwustanowiskowego - 5,6 m;
 • elektryczną instalację oświetleniową;
 • zapewnioną wymianę powietrza (wentylację). Jeśli poziom podłogi garażu znajduje się poniżej poziomu terenu i będziemy w nim parkować samochód zasilany gazem propan-butan, powinna to być wentylacja mechaniczna sterowana czujkami stężenia gazu;
 • wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami, jeśli jest w nim instalacja wodociągowa lub przeciwpożarowa tryskaczowa;
 • posadzkę w garażu ze spadkiem do wpustu kanalizacyjnego albo bezpośrednio na nieutwardzony teren działki;
 • ścianę oddzielenia przeciwpożarowego, jeżeli stoi w granicy działki.

Zobacz też:

Sonda
Czy uważasz, że obowiązujące minimalne odległości budynku od granicy działki są wystarczające?