Jak długo są ważne pozwolenie na budowę, projekt budowlany i warunki zabudowy

2019-04-15 14:37 Michał Sylwester Wydmański
Jak długo można zwlekać z budową?
Autor: Artur Bułatowicz Jak długo można zwlekać z budową?

Co zrobić, kiedy np. ze względów finansowych trzeba przesunąć w czasie budowę domu? Jak długo są ważne pozwolenie na budowę, projekt budowlany i warunki techniczne? Czy trzeba się śpieszyć? Co na to prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne? Sprawdź!

Pytanie:

Rozpocząłem starania w kierunku uzyskania pozwolenia na budowę. Mam już warunki przyłączenia wody, gazu i prądu oraz decyzję o warunkach zabudowy. Kupiłem projekt, który nie został jeszcze zaadaptowany przez miejscowego architekta. Ze względu na problemy finansowe chcę jednak odroczyć start budowy na dwa, trzy lata. Czy poza wygaśnięciem wstępnych ustaleń z dostawcami energii, wody i gazu (wydane na czas określony), powinienem się obawiać zmiany decyzji o zabudowie albo przedawnienia projektu budowlanego?

Odpowiedź:

Zakłady będące właścicielami poszczególnych sieci w wydawanych warunkach technicznych przyłączenia do sieci określają ich ważność – najczęściej jest to rok lub dwa lata od daty wydania warunków. Inwestor może zwrócić się do odpowiedniego zakładu o ich przedłużenie.

Warunki zabudowy stracą ważność, gdy zostanie uchwalony plan miejscowy

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta), stwierdza jej wygaśnięcie w przypadku, gdy dla określonego decyzją terenu został uchwalony miejscowy plan, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Jednakże w sytuacji gdy wcześniej została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo budowa została skutecznie zgłoszona (minął termin na sprzeciw), ten przepis nie ma zastosowania.

Dobrze  byłoby zatem sprawdzić w urzędzie gminy/miasta, czy trwają bądź mają się rozpocząć prace nad planem miejscowym obejmującym działkę inwestora.

Projekt musi być zgodny z aktualnymi przepisami

Projekt budowlany składany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę albo zgłoszeniem budowy musi być zgodny z ustaleniami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy (wydawanej w przypadku braku na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; jeśli plan jest, to projekt musi być zgodny z ustaleniami planu), a także z aktualnymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.Trzeba zatem pamiętać, że od 31 grudnia 2020 r. będą obowiązywać nowe, zaostrzone wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej budynków i projekty załączane do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budowy od tego dnia muszą je spełniać.

Projekt budowlany jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę albo przez milczącą zgodę w wypadku zgłoszenia budowy (czyli brak sprzeciwu w ciągu 21 dni).

Przeczytaj też:

Pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy są ważne 3 lata

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego inwestor powinien rozpocząć budowę przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Należy też wspomnieć, że budowa nie może zostać przerwana na okres dłuższy niż 3 lata. W przeciwnym przypadku pozwolenie na budowę wygasa.

Zgłoszenie budowy wygaśnie, zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego, jeśli roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Wydaje się, że w opisanej sytuacji dla inwestora najlepiej będzie, jeśli doprowadzi do końca starania o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę albo skutecznego przyjęcia zgłoszenia budowy.

Przeczytaj też:

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
  • ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
neverland
|

Czy przy zgłoszeniu na 180 dni, jeśli zapłaciłem za projekt ogromną kasę (hale pneumatyczna)
To czy prawdą jest żę co roku muszą być nowe pieczątki:
Architekt
Strażak
Sanitarny
Projektant
Konstruktor
--
Jeśli w projekcie nic się nie zmieniło

robert
|

Ale co będzie z ważnością pozwolenia na budowę np. gazu jeśli nie wystąpiłem o przedłużenie warunków technicznych do gazowni? Czy mój projekt i pozwolenie tracą po roku ważność?

jerzy
|

jak długo można budować dom letniskowy od decyzji o budowie