Zmiana przyłącza elektrycznego z napowietrznego na podziemne

2014-01-07 11:42

Sprawy nie byłoby, ale mieszkam w bliźniaku wybudowanym w latach 1957-1959. Druga część bliźniaka jest bardzo zaniedbana i decyzją Inspekcji Budowlanej ma być do czerwca 2014 roku rozebrana. Cały problem jest w tym, iż od słupa przed tą częścią przeznaczoną do rozebrania jest słup, z którego przeciągnięte jest przyłącze, które ma być zdjęte, ale od szczytu przez strych jest kablem dociągnięte przyłącze do mojego domu. Teraz gdy rozebrane zostanie pół bliźniaka mogę być pozbawiony dostępu do energii elektrycznej. W "ENEI" postanowiono iż ja muszę wystąpić o nowe przyłącze, którego całkowity koszt może zamknąć się w 3000 zł i jeszcze trzeba odczekać na jego założenie.   Moje pytanie brzmi - dlaczego jako stały odbiorca energii niemający żadnych zaległości muszę ponosić taki koszt spowodowany decyzją nie dotyczącą mojej posesji? Czy energetyka nie ma obowiązku zmiany przyłącza na swój koszt.

W sytuacji, którą Pan opisuje inwestor, czyli osoba czy instytucja dokonująca rozbiórki części bliźniaka powinna dokonać zgłoszenia do Zakładu Energetycznego o kolizji zasilania. Wówczas wszelkie koszty usunięcia kolizji pokrywa zgłaszający. Sytuacja jest bardziej skomplikowana niż wynika to z Pana opisu ponieważ nie wiemy nic o właścicielu rozbieranego obiektu.

 

W tym przypadku polecam kontakt z prawnikiem, który prowadził już sprawy związane z prawem energetycznym. Po szczegółowym zapoznaniu się z sprawą doradzi Panu jakie kroki należy podjąć lub jakie opłaty ponieść, jakie dokumenty zebrać aby ewentualnie móc dochodzić zwrotu kosztów.

 

Jak już wielokrotnie pisałem z uwagi na prawo budowlane należy bardzo ostrożnie dokonywać wszelkich ingerencji w instalację elektryczną. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów należy dokonać wszelkich starań aby wykonywana praca została zakwalifikowana jako REMONT. Jeśli natomiast zakres wykonywanych prac wskaże na przebudowę wówczas jesteśmy zobowiązani do doprowadzenia stanu technicznego instalacji elektrycznej w naszym obiekcie do wymogów przepisów jakie obowiązują w chwili wykonywania prac.

 

Na ten temat więcej zostało opisane w poradach: Wymiana przewodów aluminiowych w sklepie motoryzacyjnym
http://muratordom.pl/eksperci/pytania/wymiana-przewodow-aluminiowych-w-sklepie/29692/

Wymiana skrzynek elektrycznych w domku letniskowym i zabezpieczenia instalacji elektrycznej
http://muratordom.pl/eksperci/pytania/wymana-skrzynek-elektrycznych/29399/

Ppozdrawiam