Czy można ocieplić styropianem zawilgocony budynek?

2015-06-01 17:05

Mieszkam w starym przedwojennym budynku. Zarządca chce wykonać ocieplenie zewnętrzne. Przedwojenny II piętrowy budynek z cegły pełnej, którego ściany wynoszą 42 cm grubości, jest zawilgocony od fundamentu, czy można go ocieplić styropianem od zewnątrz. Chcę dodać, że wilgoć posuwa się miejscami do I piętra. Co w takim przypadku powinno się zrobić? Jako mieszkaniec tej wspólnoty nie znam się na budownictwie, ale wspólnota ma podzielone zdanie na ten temat.

Przed przystąpieniem do renowacji budynków, które są eksploatowane od kilkudziesięciu lat, powinno się wykonać ekspertyzę, która pozwoli zweryfikować obecny stan budynku i zaplanować odpowiednie prace w celu uzyskania najlepszych rezultatów z remontu (również ocieplenia). Szczególnie ważne jest ustalenie przyczyny zawilgocenia budynku zanim przystąpi się do prac ociepleniowych. Przyczyn może być wiele, począwszy od warstwy hydroizolacji poziomej (na połączeniu fundamentu ze ścianą), zawilgocenie z tytułu przemarzania ścian budynku, zacieków w wyniku nieszczelności dachu, itp. Dopiero ustalenie przyczyn i podjecie odpowiednich prac może skutecznie wyeliminować skutek, jakim jest zawilgocenie ściany.