Zabudowa loggi - czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

2013-12-12 15:43

Czy na zabudowę loggi - wstawienie okien i usunięcie drzwi i okien balkonowych i połączenie z pokojem bez ingerencji w elementy konstrukcyjne potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Według art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymagają roboty budowlane polegające na remoncie istniejących obiektów i urządzeń budowlanych. Za remont należy uznać odtworzenie stanu pierwotnego. Zabudowa loggi w celu powiększenia powierzchni pokoju, którą można zakwalifikować jako rozbudowę, wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Projekt zabudowy wykonuje uprawniony projektant. Należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub w przypadku budynku wielorodzinnego zaświadczenie o prawie do lokalu i zgodę spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty na zabudowę.