Współwłasność domu. Jak dopisać do współwłasności osobę niespokrewnioną?

2012-10-09 16:20

Jestem samotną 65-letnią emerytką posiadam domek na wsi. Chcę zapisać do współwłasności osobę niespokrewnioną. Czy to jest możliwe? Jak to załatwić?

Jest to jak najbardziej możliwe. Można to zrobić na podstawie umowy sprzedaży części nieruchomości bądź darowizny. Z wypowiedzi wynika raczej, że ma to być przeniesienie własności części nieruchomości nieodpłatne, także wówczas ta druga opcja wchodzi w grę.
Tego typu umowa musi zostać dokonana aktem notarialnym, toteż należy udać się do notariusza. Będą potrzebne dokumenty potwierdzające Pani prawo do nieruchomości mającej być przedmiotem częściowego zbycia. Należy pamiętać, że w przypadku darowizny na rzecz osoby spoza rodziny, trzeba będzie zapłacić podatek, którego wysokość zależy od rynkowej wartości nieruchomości (urząd skarbowy może to sprawdzić). W przypadku umowy sprzedaży, trzeba będzie odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych uzależniony od wartości dochodu ze sprzedaży. Do tego doliczyć należy taksę notarialną, opłaty za wypisy i wpis do księgi wieczystej.