Prawo budowlane, a wiata nad przyczepę kempingową na działce letniskowej. Czy potrzebne pozwolenie na budowę?

2010-12-22 12:16

Na działce letniskowej stoi przyczepa kempingowa i nad przyczepą jest postawiona wiata z drzewa (wymiary 8m x 5m). Wiata jest umocowana kotwami wmurowanymi w ziemię. Przyczepa stoi na bloczkach i w każdej chwili można nią wyjechać. Czy na wiatę muszę mieć pozwolenie i czy jest to zgodne z prawem?

Powierzchnia zabudowy wiaty przekracza 25 mkw., dlatego też uzyskanie pozwolenia na budowę było w takiej sytuacji konieczne. Z kolei w przypadku przyczepy kempingowej, podlega ona zgłoszeniu, chyba że istnieje zamiar dłuższego usytuowania w danym miejscu, tj. przekraczający co najmniej 120 dni. Wówczas również konieczne będzie pozwolenie na budowę.