Czy wyrzutnia powietrza pogorszy wentylację w mieszkaniu?

2015-06-26 13:42

Mieszkam w kamienicy 4-piętrowej, w której jest tzw. wentylacja grawitacyjna. Na parterze znajduje się lokal użytkowy, który ma w planie zamontować czerpnie i wyrzutnie powietrza (600x300, 400x300, 400x300). Czy taki montaż nie zaburzy dodatkowo, i tak źle działającej już, naszej wentylacji?

Z tego co Pani pisze wnioskuję, że lokal na parterze tworzy raczej własną wentylację (a może nawet instalację klimatyzacyjną) niż próbuje podłączyć się do już istniejącej. Przy takich wymiarach czerpni i wyrzutni żadna jednostka kontrolująca budowę nie wydała by na to zgody pomijając już fakt, że najprawdopodobniej nie da się tego podłączyć do instalacji już istniejącej ze względu na różnice wymiarów. Jeżeli ma Pani jakiekolwiek wątpliwości proszę ten fakt zgłosić jednostce kontrolującej budowę. Przy dużych inwestycjach jest to zwykle Urząd Dozoru Technicznego, przy mniejszych spółdzielnia.