Straty ciepła

2013-12-31 12:30

Czy przy obliczaniu projektowych strat ciepła, przy liczeniu powierzchni ściany bierzemy długość ściany razem z izolacją, elewacją, tynkiem i ścianą konstrukcyjną, czy tylko samą ścianę konstrukcyjną?   Na przykład mamy policzony współczynnik U=0,21 dla ściany (uwzględnione wszystkie warstwy), wysokość zewnętrzna ściany to 3 m., grubość izolacji wynosi 0,12 m, elewacji 0,12m, tynki po 0,01m, ściana konstrukcyjna=0,24m (grubość całkowita wychodzi 0,5m), długość pomieszczenia w świetle 2,5m. Czy w tym wypadku długość ściany brana do obliczenia powierzchni to 0,5m+2,5m+0,12m=3,12m, czy tylko ściana konstrukcyjna: 0,24m+2,5m+0,12m?

Zgodnie z obowiązującymi normami do obliczania strat ciepła przyjmujemy wymiary zewnętrzne, czyli uwzględniające grubość ściany wraz z jej izolacją i warstwami tynku.