Jak prawidłowo ocieplić ściany z betonu kmórkowego?

2014-01-15 10:23

Ściany zewnętrzne są wybudowane z betonu komórkowego SOLBET 36 cm. Czy takie ściany należy ocieplić wełną lub styropianem? Kiedy należy to zrobić? Jak należy prawidłowo zabezpieczyć ściany zewnętrzne? Czy bloczki te ulegają procesowi utleniania?

Po 1 stycznia 2014 roku, by budynek spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) ściany zewnętrzne powinny mieć współczynnik U mniejszy niż 0,25W/m2K. Oznacza to, że ścianę należy ocieplić.

 

Można to zrobić za pomocą wełny lub styropianu. Najlepiej wykonać to w trakcie sezonu budowlanego. Czyli nie ma sensu robić tego w tej chwili. Bloczki nie ulegają procesowi utleniania ani innemu tego typu destrukcji. Można pozostawić budynek na zimę bez otynkowania. Najważniejsze, by odprowadzić wodę opadową z dachu za pomocą systemu rynien i rur spustowych. Do ocieplenia proponuję zastosować system SOLBET Termo i postępować zgodnie z instrukcją. http://www.solbet.pl/system_docieplen_solbet.php

 

Pozdrawiam,

Tomasz Rybarczyk