Kto otrzyma wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla młodych

2013-12-03 14:07

Kto otrzyma wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla młodych

Dofinansowanie wkładu własnego będzie przysługiwało, jeżeli kupujący złoży wniosek w tej sprawie najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat. Kolejnym wymogiem jest to, aby beneficjent wsparcia do dnia nabycia mieszkania nie był:

  • właścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania,
  •  osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny,
  •  właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie.