Jakie są przyczyny odpadania tynku po zalaniu?

2014-04-08 20:54

Po intensywnym zalaniu i osuszeniu część tynków musiałem zerwać. Co mogło być przyczyną ich "odparzenia"? Przeprowadzany dwa lata wcześniej remont tego nie wykazywal.

Przyczną odparzenia bylo właśnie intensywne zalanie tynków i wywołane tym reakcje fizyko-chemiczne. Przy zalaniu ścian standardowo odbija się tynki łącznie z ok. metrowym pasem powyżej zalanego poziomu. Czasami także trzeba odbić zaprawę z fug między elementami murowymi na grubość ok. 2 cm. Daje to możliwość uniknięcia opisanych w pytaniu kłopotów, a także umożliwia osuszenie ściany. Pozostawienie wilgoci pod tynkami spowodować może rozwój grzyba w przegrodzie.